น่านจัดแห่เทียนพรรษา รณรงค์งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน ในฐานะประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองน่าน ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 โดยร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่านทั้ง 31 ชุมชน จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ตามประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 10 ก.ค.2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

สำหรับขบวนแห่เทียนของเทศบาลเมืองน่าน และขบวนแห่คณะศรัทธาชุมชนหมู่บ้าน 31 ชุมชน เขตเทศบาล หน่วยงานสถานศึกษา ตั้งขบวนที่ถนนปฏิรูปที่ดิน เคลื่อนขบวนแห่เทียนไปตามถนนมหายศ ผ่านหน้าสภ.เมืองน่าน ศาลากลางจังหวัด ถึงบริเวณสถานที่จัดงานข่วงเมืองน่าน พบกับการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากแต่ละชุมชน หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และประกาศวาระจังหวัดน่าน กำหนดให้การจัดงานประเพณีงานประจำปี ปลอดเหล้าเบียร์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 12 เป็นวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำให้ในช่วงเทศกาลดังกล่าว งดขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงาน ด้วยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า จำหน่ายสุรา เวลาเช้า 11.00-14.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

ขอขอบคุุณ http://www.khaosod.co.th

เขลางค์นครจัดสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ในปี 2557 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการนำของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี ร่วมกับชุมชนในตำบลกล้วยแพะ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 (แรม 8 ค่ำ เดือน 9 เหนือ) ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ วัดดอยม่วงคำ อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อสืบสานและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ สรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ สวดเบิก/ทำบุญตามจุดต่างๆ 6 จุด และมหรสพสมโภช เช่น ซอพื้นเมือง (สุวรรณบ้านดอน), รำวงย้อนยุค (เมืองเถินคอมโบ้)

วัดพระธาตุดอยม่วงคำ มีทางเข้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ ส่วนองค์พระธาตุอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะ ซึ่งได้รับความนับถือจากชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลกล้วยแพะ และประชาชนในเขตอำเภอแม่ทะ โดยในอดีตมีการประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะพระบรมสาริกธาตุที่บรรจุอยู่ในดอยม่วงคำ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจนเป็นประเพณีของวัด

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

สรงน้ำพระบรมธาตุ-พระเจ้าทันใจ ไหว้”กู่อัฐิหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น”

view_resizing_images (1)

วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของล้านนานาม “ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธัมมปัญโญ”
ครูบาเจ้าบุญปั๋น เกิดในตระกูล ปัญญา นุสงส์ บิดาชื่อ พ่ออุ้ยหม่อมจันทร์แก้ว มารดาชื่อ แม่อุ้ยหม่อนสมนา ปัญญานุสงส์ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2451 หมู่ที่ 8 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อายุ 13 ปี เข้าพิธีบรรพชา มี ครูบาเจ้าสุริยะ สุริโย วัดร้องขุ้ม เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันอังคารที่ 14
แต่อุปสรรคของการศึกษาและปฏิบัติธรรม ปรากฏขึ้นเมื่ออายุ 19 ปี จากอาการอาพาธด้วยโรคหัวใจ บิดาและญาติผู้ใหญ่ พร้อมด้วยครูบาอาจารย์นำท่านไปรับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งแบบแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน ปรากฏว่าอาการไม่ทุเลาลง กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กระทั่งอายุ 24 ปี แม้จะมีอายุครบอุปสมบทเป็นภิกษุ
ทำให้โยมบิดาตัดสินใจให้สามเณรบุญปั๋นลาสิกขา แต่ได้สมาทานศีลนุ่งขาวห่มขาวขอบวชเป็นชีผ้าขาว เพื่อรักษาป่วยให้หายดี

กาลต่อมา โรคภัยไข้เจ็บทุเลาเบาบางลงจนหายไป จึงได้ขออุปสมบท เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2477 ณ อุโบสถ วัดร้องขุ้ม โดยมี เจ้าอธิการอุ่นใจ๋ ญาโณ (ครูบาญาณะ) เจ้าอาวาสวัดท่าโป่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับสมณฉายาว่า “ธัมมปัญโญ” แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ธรรม

ได้รับการศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆ อาทิ พระครูคำอ้าย ชยวุฑโฒ, เจ้าอธิการอุ่นใจ๋ ญาโณ, พระครูบุญมา เมโธ, ครูบาโสภา โสภโณ และพระสุธรรมยานเถร เจ้าอาวาสวัดวนารามน้ำบ่อหลวง

เมื่อครูบาบุญปั๋นมีพรรษายุกาลมากขึ้น ปรากฏว่ามีศรัทธาสาธุชนที่เคารพเลื่อมใสท่านมากขึ้น มีผู้คนเดินทางมานมัสการขอพรและอาราธนาท่านไปกิจนิมนต์ต่างๆ โดยตลอด ในปี 2538 ท่านได้เกิดอุบัติเหตุหกล้มลงตรงที่บันไดกุฏิ ทำให้กระดูกเอวและกระดูกสันหลังของท่านแตก ส่งผลให้การเดินและเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในการเดิน และเป็นไปอย่างเชื่องช้า Read more »

“พระครูวิจิตรสรคุณ” ผู้ส่งเสริมการศึกษาปริยัติ

view_resizing_images

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั่วประเทศในสาขาต่างๆ โดยเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร

ในส่วนของจังหวัดแพร่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ “พระครูวิจิตรสรคุณ” เลขานุการสำนักศาสนศึกษา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทส่งเสริมการพระพุทธศาสนาสาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ปัจจุบัน พระครูวิจิตรสรคุณ (ถาวร ธัมมถาวโร) อายุ 28 ปี พรรษา 8 มีนามเดิม ถาวร สิงห์บุตร เกิดวันที่ 13 มี.ค.2529 บ้านเลขที่ 174/1 หมู่ที่ 8 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ บิดา-มารดา ชื่อ นายอรุณ และนางสังเวียน สิงห์บุตร เมื่ออายุได้ 13 ปี บิดา-มารดา ได้นำไปบรรพชาที่วัดพระบาทมิ่งเมือง เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2542 มีพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2549 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีพระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทัตโต) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

หลังอุปสมบท ท่านมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ และสามารถสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานปกครองได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และเป็นหัวหน้ากุฏิพระราชปริยัตยานุสรณ์
งานการศึกษาสงฆ์ เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบธรรมศึกษา เป็นครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม) สำนักศาสนศึกษาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร Read more »

สะพานเชื่อมคนสู่ธรรม ณ ‘บ้านพุฒมณฑา บ้านแห่งการเรียนรู้’

สะพานเชื่อมคนสู่ธรรมณ ‘บ้านพุฒมณฑา บ้านแห่งการเรียนรู้’ : เยือนถิ่นเรือนธรรม เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู

7fdbj67d9dicg58aa6ige

“ครูสร้างบ้านพุฒมณฑาเพราะครูคิดว่าเรามีเงินทองได้ก็เพราะคนในสังคมวางใจและศรัทธาเรา เขาให้เรามา เราไม่ควรเอาทั้งหมดเราต้องแบ่งคืนกลับไป เพราะชื่อของครูลิลลี่เกิดขึ้นจากศรัทธาของคนที่เขาให้เรามา เราก็ต้องแบ่งปัน ครูอยากจะสอนให้เด็กมีปัญญา ซึ่งจะเป็นหนทางทำให้เขาพบกับความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง จึงสร้างบ้านหลังนี้ขึ้น ทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการที่บ้านหลังนี้ได้” นี่คือความตั้งใจของนายกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือที่รู้จักกันในนาม “ครูลิลลี่”

“บ้านพุฒมณฑา” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ บนเนื้อที่สีเขียวกว่า ๔ ไร่ โดยความตั้งใจของครูลิลลี่ จากจุดแรกเริ่มเดิมทีที่ต้องการสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เพื่อการปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้สังคม และเพื่อให้ได้มาใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข ในสภาพแวดล้อมแห่งขุนเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ

อย่างไรก็ตามแรกเริ่มเดิมทีนั้น ครูลิลลี่ได้เร่งในส่วนของบ้านพักก่อนเพื่อให้คุณแม่มณฑาได้พักฟื้นร่างกาย แต่เมื่อที่สุดคุณแม่มณฑาได้ถึงแก่กรรมไป โครงการบ้านเพื่อการพักผ่อนตากอากาศจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ใหม่เป็นการสร้างบ้านเพื่อสังคม บ้านเพื่อพุทธศาสนิกชน และบ้านแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็น “บ้านแห่งการเรียนรู้” ทั้งนี้เพื่อมอบอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณงามความดีของคุณแม่มณฑา จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านพุฒมณฑา”

ครูลิลลี่ บอกว่า บ้านพุฒมณฑาตั้งขึ้นมามิได้มีเจตนาแสวงหาผลกำไร เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแผ่ธรรมอันบริสุทธิ์ แก่สาธุชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในขณะที่ไม่มีรายรับเลย รายรับของบ้านพุฒมณฑาได้มาจากการบริจาคของผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นก่อนได้มอบไว้ให้เท่านั้น Read more »

‘สมาธิ ขณิกสมาธิ’ : คำวัด พระธรรมกิตติวงศ์

5bb7698j7dkjeb7ai7ifc

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน องค์ท่านเมตตาสอนว่า “การบำรุงรักษาสิ่งใดๆ ในโลก การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน ใจนี่แลคือสมบัติอันล้นค่า จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป คนพลาดใจ คือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเอง”

การนั่งสมาธิภาวนา หลวงปู่มั่น กล่าวไว้ว่า “การภาวนา คือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล อรรถธรรม รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลาย ไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งมีฝา ยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผล อันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจ ที่ยังมิได้รับการอบรมจากการภาวนา”

ก่อนอื่นที่เราจะนั่งสมาธิภาวนา ให้หาสถานที่อันเป็นมุมสงบ นั่งเข้าที่เอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น ไม่เอียงซ้ายนัก ไม่เอียงขวานัก ไม่ก้มนัก ไม่เงยนัก ทำตัวให้สบายๆ ดูท่าการประทับนั่งของพระพุทธรูปเป็นแบบอย่าง หากไม่สะดวกที่จะนั่งอยู่ขัดสมาธิอยู่กับพื้น ก็ให้นั่งบนเก้าอี้หรืออะไรก็ได้ตามแต่สะดวก

คำว่า “สมาธิ” พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอสาราม ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ความตั้งมั่นแห่งจิต ความที่จิตตั้งมั่น

สมาธิ คือ ภาระที่จิตมั่นคง แน่วแน่ ไม่หวั่นไหวฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ภายนอกด้วยอำนาจสติที่กำหนดจับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้มั่นคง

สมาธิ จะเกิดได้ด้วยการบำเพ็ญสมถกรรมฐาน Read more »

อลังการ…พลังแห่งศรัทธา ‘นวมินทรราชูทิศ’ วัดไทยในบอสตัน

c868ja9b6bc6i7gc6kdi8

บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ ในเมืองเรย์นแฮม เมืองเคมบริดจ์ นครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกเนรมิตเป็น “วัดนวมินทรราชูทิศ” วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในต่างประเทศ หลังจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุ่มเทพลังศรัทธามานับสิบปี สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 กำลังปรากฏสู่สายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายนนี้

“พระพรหมวชิรญาณ” เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน บอกถึงขั้นตอนการสร้างวัดว่า ก่อนจะสร้างวัดนี้ขึ้นมาได้มีการนำเอาข้อบกพร่องของวัดต่างๆ ในประเทศไทย หรือวัดต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเสียงดัง เพื่อนบ้านจะร้องเรียนการที่วัดไม่มีที่จอดรถ ทำให้เดือดร้อนบ้านเรือนใกล้เคียง การทิ้งขยะ หลายๆ เรื่องที่ได้รับการติติงมา ก็มีความพยายามเก็บข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก

นอกจากนี้ ยังมีการเลือกพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม ก่อนจะได้พื้นที่ใกล้เมืองเคมบริดจ์ นครบอสตัน จำนวน 55 เอเคอร์ หรือ 137 ไร่ ในราคา 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 60 ล้านบาท มาเป็นที่ตั้งสร้างโครงการวัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ต่อมามีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมรวมเป็น 93 เอเคอร์ หรือ 233 ไร่ โดยในเบื้องต้นใช้พื้นที่สร้างวัด 25 ไร่

ดร.ณัฐพัชร สายเสนา เลขานุการคณะกรรมการโครงการ เสริมว่า วัดแห่งนี้นับเป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าไม่นับวัดในประเทศไทย เป็นวัดที่เฉลิมพระเกียรติ ในนามของรัฐบาลไทย คณะสงฆ์ไทย รวมทั้งคนไทยทั้งในและต่างประเทศ Read more »

วัดป่านันทบุรีฯ ขอเชิญรวมมวลดินสร้างอุโบสถ

วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน แจ้งว่า ด้วยวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อุปถัมภ์การจัดสร้างอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาคเหนือ บัดนี้การก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปประมาณร้อยละ 80 แล้ว อยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้างฐานพระประธาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมมวลดินจากบ้านเรือนประชาชน เพื่อร่วมบรรจุไว้ในฐานพระประธานประจำอุโบสถดินและร่วมสนับสนุนการสร้างอุโบสถดินให้แล้วเสร็จ เพื่อถวายเป็นพระกุศล โดยรวมมวลดินใส่ถุงซิปขนาด 2.5 x 3 นิ้ว หรือขนาดตามความเหมาะสม ส่งไปที่ ศูนย์ประสานงานโครงการสร้างอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อ.เมือง จ.น่าน ก่อนวันที่ 17 มิ.ย.2557 เพื่อทำพิธีบรรจุไว้ในฐานพระประธานในวันที่ 22 มิ.ย.

สำหรับวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการบวชได้บวชดี บวชฟรีเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2557 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และทุกวันเสาร์แรกของเดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดป่านันทบุรีญาณสัง วราราม อ.เมือง จ.น่าน

ขอขอบคุณhttp://www.khaosod.co.th/

วัดป่าเขาช่องลมฯจัดทอดผ้าป่า ซื้อเครื่องมือแพทย์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช สังกัดคณะธรรมยุต หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานนามศาลาปฏิบัติธรรมใหม่ ว่า ศาลาปฏิบัติธรรม มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ พร้อมทั้งประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามย่อ “อ.ร.” ประดิษฐานที่หน้าบันศาลาปฏิบัติธรรมด้วย ต่อมาได้รับประทานนามเป็นวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช โดยเข้ารับประทานนามวัดและพระบรมสารีริกธาตุ ณ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2557

ในโอกาสนี้คณะกรรมการวัด และคณะศิษยานุศิษย์ มีมติที่จะสร้างอุโบสถ 2 ชั้น เพื่อใช้ประกอบพิธีอุปสมบทพระภิกษุคณะธรรมยุต ในพื้นที่อำเภอชนแดนและใกล้เคียง จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ 2 ชั้นและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์” โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดป่าเขาช่องลม ในวันที่ 8 มิ.ย.2557 เวลา 14.00 น. ถวายกองผ้าป่า เวลา 15.39 น. ประกอบพิธีวางศิลามงคลอุโบสถ ร่วมทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่พระอาจารย์ศิริโชค วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/

“พระพุทธเจ้าเงินไหลมา” วัดหนองปลิง-กำแพงเพชร

view_resizing_images

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดหนองปลิง บ้านคลองบางทวน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พระครูวิเชียรธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง เป็นประธานในพิธีเทเนื้อเงินหล่อพระประธานภายในโบสถ์ศิลาแลง ศิลปะหมวดกำแพงเพชร แบบพระพุทธสิหิงค์ ชื่อ “พระพุทธเจ้าเงินไหลมา” เนื้อเงินบริสุทธิ์ทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว รุ่น 1 สร้างโบสถ์ศิลาแลง วัดหนองปลิง

มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตส.ว.กำแพงเพชร, นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พระครูวิเชียรธรรมนาทเปิดเผยว่า พระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพระกำแพงเพชร หรือที่เรียกว่าสกุลช่างกำแพงเพชร โดยพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ

ตามตำนานล้านนาเล่าว่า เจ้าเมืองกำแพงเพชร ชื่อ พระยาญาณดิศ (อำมาตย์ปัญญา) ซึ่งเป็นโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) ในสมัยอยุธยา ได้นำพระพุทธสิหิงค์มาไว้ที่กำแพงเพชร เพื่อบูชาให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่สักการะของสมณชีพราหมณ์ และชาวเมืองกำแพงเพชร

ภายหลังทางอยุธยาได้ขอพระพุทธสิหิงค์คืน โดยอ้างว่าพระยาญาณดิศนำพระพุทธสิหิงค์มาโดยไม่ได้บอกทางอยุธยา และพระยาญาณดิศจึงมีความประสงค์จะจำลองพระพุทธสิหิงค์ไว้ แต่ทางอยุธยาไม่อนุญาต จึงทำให้พระยาญาณดิศทั้งสมณชีพราหมณ์ และชาวเมืองกำแพงเพชร เสียใจเป็นอย่างมาก เพราะพระพุทธสิหิงค์เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ไม่ได้อยู่ที่กำแพงเพชรอีก ต่อไป Read more »

เชียงใหม่หล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิ เสริมสิริมงคลประดิษฐานวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ ประธานที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ รับผิดชอบพื้นที่ภาค 7 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คณะที่ปรึกษาศูนย์ ส่งเสริมจริยธรรม และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณจเรตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบพื้นที่ภาค 7 พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา มีความประสงค์ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิ(พระมหาเศรษฐี) ขนาดหน้าตักกว้าง 9.84 เมตร สูง 22 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นั้น

ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการหล่อส่วนพระเศียร และพระเกศโมลีไปส่วนหนึ่งแล้ว และในวันจันทร์ที่ 16 มิ.ย.2557 เวลา 15.00 น. ดำเนินการเททองหล่อส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เต็มองค์ มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททอง ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

นายเศวกกล่าวต่อว่า สำหรับพระพุทธมหาจักรพรรดิ (พระมหาเศรษฐี) ขนาดหน้าตักกว้าง 9.84 เมตร สูง 22 เมตร เมื่อหล่อแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นปูชนียวัตถุให้ประชาชนโดยทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ร่วมพิธีเททองหล่อพระดังกล่าวและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในวันจันทร์ที่ 16 มิ.ย.2557 เวลา 15.00 น.
ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/

เรียนเชิญมานั่งสมาธิ ปฏิบัติรวมกัน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

คนเราไปวัดก็เพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศล ไม่ว่าจะด้วยการทำทานรักษาศีล หรือเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา ดังนั้นเพื่อให้ได้บุญกุศลอย่างเต็มที่ จึงควรมีการเตรียมตัวเตรียมใจ ดังนี้
. การเตรียมใจ

– จัดภารกิจที่จำเป็นให้เสร็จเรียบร้อย หรือมอบหมายให้ผู้ที่ไว้วางใจทำแทน ขณะไปทำบุญจะได้ไม่กังวล
– สำรวมใจน้อมระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำมาแล้วตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดความปีติเบิกบาน แช่มชื่น ผ่องใส จะได้มีกำลังใจที่จะทำความดีเพิ่มขึ้น
– ก่อนเข้านอน กราบบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ทำวัตรเย็นเป็นการเตรียมใจให้สะอาด เหมาะจะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลในวันรุ่งขึ้นได้เต็มที่
– ในขณะเดินทางไปวัด ไม่ควรสนทนากันในเรื่องที่จะทำให้ใจขุ่นมัว แต่ควรระลึกถึงเรื่องบุญกุศล และตั้งใจให้แน่วแน่ว่าไปวัดวันนี้จะเก็บเกี่ยวบุญกุศลให้เต็มที่
  Read more »

บ้านซำสืบประเพณีแห่”พระเวสฯเข้าเมือง”

นายสีทอง ปัญญาคม ผู้ใหญ่บ้านซำ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดบ้านซำ ชาวบ้านซำและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมจัดงานประเพณีแห่พระเวส-ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557 โดยจัดขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง คนเดินเท้า ตามแบบประเพณีโบราณ ซึ่งชาวบ้านกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจได้มาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม รับฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนและการเทศน์มหาชาติ ในปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่มีอารยธรรมเก่าแก่ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีหนึ่งในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏในหนังสือพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 เรื่องพระราชพิธี 12 เดือนว่า เมื่อเจ้านายทรงผนวชจะต้องหัดเทศน์มหาชาติให้ได้ และในเรื่องฮีต 12 คลอง 14 ของอีสานก็มีประเพณีการทำบุญประจำเดือน เช่น เดือน 3 บุญข้าวจี่ เดือน 4 บุญพระเวส จึงมีการสืบสานมาจนปัจจุบัน และมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าผู้ใดจะเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตย์ พระพุทธเจ้าต้องได้สดับเทศน์มหาชาติให้จบในวันเดียว ทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา และจะได้อานิสงส์สูงสุด

นายสีทองกล่าวต่อว่า การทำบุญพระเวสหรือบุญประเพณีฟังเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิก ชนได้ทราบและเข้าใจในการบำเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้า สมัยที่เสวยพระชาติหรือเกิดเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ สอนคนให้รู้จักเสียสละ รู้บริจาคไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะโลกหรือสังคมจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข จำเป็นต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้นำมาปฏิบัติและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

 

 

นครปฐมทำบุญครั้งใหญ่ทั้งจังหวัด

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตา หาร ตามโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ณ วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีนายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานโครงการ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักธรรม จริยธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด ราชการ หรือบวร ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้นำผู้เข้าร่วมงานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อีกทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมได้ถวายพัดลม จำนวน 5 ชุด พร้อมร่วมกันทำความสะอาดวัด ช่วยเหลือพัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยมีการปลูกต้นพะยูงภายในวัด

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข และแมว จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บริการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในวัด จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ จากสำนักงาน กศน. บริการตัดผมฟรี จากโรงเรียนเสริมสวยกฤษณานครปฐมอีกด้วย และสำนักงานคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดด้วย

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

งานดีปาวาลี เทศกาลดีปาวารี งานบูชาพระแม่ลักษมี วันทีปาวาลี หรือ เทศกาลทีปาวรี

เทศกาลดิวาลี หรือดิปาวาลี ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวฮินดู เป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองกันทั่วประเทศอินเดีย เทศกาลนี้มีความเกี่ยวข้องกับไฟ ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เทศกาลแห่งแสงไฟ (The Festival of Lights) เมื่อถึงเวลาเทศกาลทุกบ้านเรือนจะมีการจุดบูชาไฟ โดยใช้ตะเกียงดินเผาใบเล็กทำเป็นภาชนะ หรือเรียกกันในชื่อว่า ดิยา (Diya) ซึ่งเป็นตะเกียงดินเผาใบเล็ก ที่ใช้น้ำมันเนย หรือน้ำมันพืชเป็นเชื้อเพลิง มีฝ้ายเป็นไส้ตะเกียง และดิยานี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลดิวาลีอีกด้วย ผู้คนจึงนิยมซื้อหามาจุดกันในทุก ๆ ที่ของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นหลังคาบ้าน ห้องรับแขก ห้องครัว แม้แต่ในห้องน้ำ และทำลวดลายสัญลักษณ์รังโกลี (Rangoli) จากแป้งสี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับผู้มาเยือน ตามลานหน้าบ้าน หรือ ทางด้านหน้าประตูของบ้าน อีกทั้งมีการแขวนดอกดาวเรืองและใบมะม่วงตามประตูและหน้าต่าง
ดิวาลี (Diwali) หมายถึง แถวของประทีปไฟ เทศกาลนี้จะเล่นกันอยู่ 5 วัน เริ่มต้นหลังจาก เดือนคาร์ติก้า (Kartika) หรือคืนเดือนมืดไป 15 วัน ตามปฏิทินชาวฮินดู หรือตามปฏิทินเกรโกเรียนเทศกาลดิวาลีจะตกในเดือนพฤศจิกายน
Read more »

เรียนเชิญผู้ศรัทธาร่วมทำบุญสร้างเทวาลัยพระพิฆเนศ ปาง เอกทันตายะ (ผู้ขจัดอุปสรรค)

เนื่องด้วย วัดดอนแก้ว ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ร่วมกับพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี)
ได้จัดสร้างเทวาลัยเพื่อประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางเอกทันตายะ (ผู้มีงาเดียว—ปางขจัดอุปสรรค)
แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการสร้างให้แล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญ สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสร้างเทวาลัยพระพิฆเนศ
ซึ่งทางแฟนเพจสยามคเณศจะดำเนินการอัพเดดข้อมูลภาพในการสร้างเพื่อผู้ศรัทธาได้รับชมผลงานอย่างต่อเนื่อง

(สยามคเณศร่วมประชาสัมพันธ์ เป็นเทวาลัยพระพิฆเนศองค์ที่ 4 ของปีนี้)
เชิญร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา โดยผู้ศรัทธาสามารถโอนเงินทำบุญ ที่

บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาถนนโชตนา (เชียงใหม่)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระเจริญศักดิ์ เอื้องเขียว
เลขที่บัญชี 714-224042-9

ติดต่อรายละเอียด ได้ที่ พระเจริญศักดิ์ โทรศัพท์ 053-120037

หรือ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กล่องข้อความบนแฟนเพจ สยามคเณศ (www.facebook.com/siamganeshfanpage)

1382316957697138231701540913823170363051382316948029  1382316962535   138231697690113823169803631382316983563 1382317000226 1382317008513 1382317013506  1382317026396

งานวัดแขก 2556 งานแห่พระแม่อุมาเทวีวัดแขกสีลม เทศกาลนวราตรี วันที่ 4 – 14 ตุลาคม 2556 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขกสีลม

เริ่มเทศกาลนวราตรี !! แห่งวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
***** วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ทุรคา )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ทุรคา )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันพฤหัส ที่ 10 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556
( พิธีอภิเษกสมรส พระแม่อุมา และ พระศิวะ )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่อุมา และ พระศิวะ )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่สรัสวตี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556
งานแห่ประเพณีประจำปี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
แห่งวัดแขกสีลม ขบวนแห่เริ่มออกจากวัดเวลา 19.30 น.

พิธีอุ้มพระดำน้ำ พิธีศักดิ์สิทธิ์-เพชรบูรณ์ ประเพณี’อุ้มพระดำน้ำ’

พิธีศักดิ์สิทธิ์-เพชรบูรณ์ ประเพณี’อุ้มพระดำน้ำ’
อารีย์ สีแก้ว

ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” จ.เพชรบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ไม่มีที่แห่งใดเหมือน จนพูดได้ว่าเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลก แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวตำนานความเชื่อศรัทธาต่อองค์พระคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์

ตำนานเล่าขานว่า เดิมมีชาวประมงกลุ่มหนึ่งมีอาชีพจับปลาในแม่น้ำป่าสัก อยู่มาวันหนึ่งชาวประมงกลุ่มนี้ได้ออกหาปลาตามปกติเช่นทุกวัน แต่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นตั้งแต่เช้ายันบ่าย ไม่มีใครสามารถจับปลาได้แม้แต่ตัวเดียว สร้างความงุนงงให้กับชาวประมงกลุ่มนี้มาก

แต่ทันใดนั้นก็ได้เกิดเหตุมหัศจรรย์ขึ้น เนื่องจากกระแสน้ำในบริเวณ “วังมะขามแฟบ” (หมายถึงต้นหนามระกำ) ที่กำลังไหลเชี่ยวกราก เริ่มหยุดนิ่งอยู่กับที่ จากนั้นมีพรายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อย จนแลดูคล้ายน้ำเดือด กระทั่งกลายเป็นวังน้ำวนขนาดใหญ่ ดูดพระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำ มีลักษณะอาการคล้ายดำผุดดำว่ายอยู่ตลอดเวลา ทำให้ชาวประมงกลุ่มนี้ต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นมาประดิษฐานไว้บนบก เพื่อกราบไหว้สักการบูชา Read more »

มูลนิธิพระพิฆเนศขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี คเณศจตุรถี (วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556)

007 19-09-2555 คเณศจตุรถี มูลนิธิพระพิฆเนศ

เนื่องในโอกาสวันคเณศจตุรถี (บูชาพระพิฆเนศ) ปี 2556 นี้ มูลนิธิพระพิฆเนศ โดยพระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน) ได้จัดให้มีการบวงสรวงบูชาพระพิฆเนศตามวิถีแห่งพราหมณ์ไทยโบราณ ซึ่งพิธีบูชาพระพิฆเนศนี้ จัดขึ้นที่สำนักงานมูลนิธิพระพิฆเนศ เลขที่ 103/3 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ศรัทธา เข้าร่วมพิธีคเณศจตุรถี ในครั้งนี้

ซึ่งบารมีขององค์พระพิฆเนศ จะได้ประทานพรให้ ผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ จงมีความสุข ความสำเร็จ ความร่ำรวย แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมพิธี

(ผู้เข้าร่วมพิธีกรุณาแต่กายสุภาพ งดสวมเสื้อสีดำ
สามารถนำนมสดเข้าร่วมพิธีสรงเทวรูปได้ นมรสจืด)

กำหนดการโดยสังเขป

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เริ่มพิธีตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. เป็นต้นไป

1. เริ่มพิธีคเณศจตุรถี พราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง และอ่านคาถาบูชาพระพิฆเนศ

2. พิธีสรงเทวรูปพระพิฆเนศ คล้องสายยัชโญปวีต เจิมแป้งมงคล ถวายในมะตูม และอารตี

3. ผู้เข้าร่วมพิธีเข้ารับเจิมแป้งมงคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพระพิฆเนศ โทรศัพท์ 0-2224-1246

006 19-09-2555 คเณศจตุรถี มูลนิธิพระพิฆเนศ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (พ.ศ. 2556) หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

krathin2013_Cover

สืบเนื่องจากดำริของพระเดชพระคุณหลวงปู่หงษ์ ซึ่งมีปรารถนาจะสร้างปราสาทฆฏิกามหาพรหมขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่เหล่าศาสนิกชนทั้งหลาย คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่หงษ์จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างมหากุศลบุญกฐินในครั้งนี้

KathinMerit2013

โอนเงินเข้าบัญชี

  • เลขที่บัญชี 959-216-8156
    ธนาคารไทยพาณิชย์
    สาขา ปราสาท
    บัญชี ออมทรัพย์
    ชื่อ บัญชี นายเสกสรรค์ พรหมนุช

  • เบอร์โทรติดต่อ คุณเสก 081-075-1810

ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต.วุฒิ ประภัสราภรณ์
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรี่ยม ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0960187235
โทร 087-0267111

ขอค่าจัดส่ง EMS ดังนี้ครับ

1.พระกฐินกองละ 3,000 บาท ขอค่าจัดส่ง 200 บาท
2.พระรายการอื่น ขอค่าจัดส่งครั้งละ 50 บาท

สถานที่ติดต่อขอรับซองกฐินในกรุงเทพ
1.คุณขวัญ เมืองเอก 089-7724287
2.พรหมบุตรไอที(ไอทีสแควร์หลักสี่) 084-0255369
3.ธนภัทรพระเครื่อง(บิ๊กซีติวานนท์) 089-6793839
4.ร้านมาลีซีคอนสแควร์ 081-8674503

สถานที่ติดต่อขอรับซองกฐินในต่างจังหวัด
1.สายชลบุรี (คุณอนันต์) 080-1034173, 080-6455342
2.สายลพบุรี(คุณตัน)086-5063054
3.สายหาดใหญ่สงขลา 088-0812168

เรียนเชิญผู้ศรัทธาร่วมเช่าบูชา “พระพิฆเนศ ปางปิดตาสมาบัติ” (ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะ ใต้ฐานอุดมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมาย) ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ แห่งสุสานทุ่งมน

“พระพิฆเนศ ปางปิดตาสมาบัติ”

ganesha 7

วัตถุประสงค์

สร้างเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างเสนาสนะ ที่พักสำหรับพระสงฆ์และผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ตลอดจนโรงทาน ห้องน้ำและอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาพำนัก ปฏิบัติธรรมตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ที่อยากให้ลูกหลานที่มาพักได้อยู่สบาย กินสบาย จะได้มีแรง มีกำลังใจในการสร้างความดี ช่วยงานพระศาสนา และขัดเกลาจิตใจตนเอง

Read more »

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์ ครั้งที่ 8 ณ วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

Read more »

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาทุนมูลนิธิพระพิฆเนศ


มูลนิธิพระพิฆเนศ ก่อตั้งโดย พระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ปี 2537

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อช่วยหลือเด็กยากจน ให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

2.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีความประสงค์จะรับการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น

3.ส่งเสริม สนับสนุน และสงเคราะห์การบรรเทาสาธารณภัย

4.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่นๆเพื่อกิจกรรมทางศาสนา การสังคมสงเคราะห์และสาธรณประโยชน์

5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 *** โดยสำคัญเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ***

การแจกทุนการศึกษามีขึ้นในทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น ทางมูลนิธิพระพิฆเนศ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษา สมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more »

งานวัดแขก กำหนดการงานแห่พระแม่อุมาเทวี ปี พ.ศ.2555 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม พ.ศ.2555

กำหนดการบูชาองค์เทพ (วัดแขก) ปี 2555
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2555 อาทิตย์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 16.00 น. (หลังเสร็จพิธี จะอัญเชิญพระพิฆเนศออกแห่รอบวัด)
Read more »

กรมศิลปากร เปิดรับจองพระพิฆเนศรุ่น “100 ปีกรมศิลปากร”

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมศิลปากร

เปิดรับจองพระพิฆเนศรุ่น 100 ปีกรมศิลปากร
รับจองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2556

Read more »

. . . . . . . .