Archive for the ‘ร่วมจัดสร้างพระพุทธรูป’ Category

“พระพุทธเจ้าเงินไหลมา” วัดหนองปลิง-กำแพงเพชร

view_resizing_images

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดหนองปลิง บ้านคลองบางทวน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พระครูวิเชียรธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง เป็นประธานในพิธีเทเนื้อเงินหล่อพระประธานภายในโบสถ์ศิลาแลง ศิลปะหมวดกำแพงเพชร แบบพระพุทธสิหิงค์ ชื่อ “พระพุทธเจ้าเงินไหลมา” เนื้อเงินบริสุทธิ์ทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว รุ่น 1 สร้างโบสถ์ศิลาแลง วัดหนองปลิง

มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตส.ว.กำแพงเพชร, นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พระครูวิเชียรธรรมนาทเปิดเผยว่า พระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพระกำแพงเพชร หรือที่เรียกว่าสกุลช่างกำแพงเพชร โดยพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ

ตามตำนานล้านนาเล่าว่า เจ้าเมืองกำแพงเพชร ชื่อ พระยาญาณดิศ (อำมาตย์ปัญญา) ซึ่งเป็นโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) ในสมัยอยุธยา ได้นำพระพุทธสิหิงค์มาไว้ที่กำแพงเพชร เพื่อบูชาให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่สักการะของสมณชีพราหมณ์ และชาวเมืองกำแพงเพชร

ภายหลังทางอยุธยาได้ขอพระพุทธสิหิงค์คืน โดยอ้างว่าพระยาญาณดิศนำพระพุทธสิหิงค์มาโดยไม่ได้บอกทางอยุธยา และพระยาญาณดิศจึงมีความประสงค์จะจำลองพระพุทธสิหิงค์ไว้ แต่ทางอยุธยาไม่อนุญาต จึงทำให้พระยาญาณดิศทั้งสมณชีพราหมณ์ และชาวเมืองกำแพงเพชร เสียใจเป็นอย่างมาก เพราะพระพุทธสิหิงค์เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ไม่ได้อยู่ที่กำแพงเพชรอีก ต่อไป Read more »

เชียงใหม่หล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิ เสริมสิริมงคลประดิษฐานวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ ประธานที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ รับผิดชอบพื้นที่ภาค 7 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คณะที่ปรึกษาศูนย์ ส่งเสริมจริยธรรม และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณจเรตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบพื้นที่ภาค 7 พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา มีความประสงค์ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิ(พระมหาเศรษฐี) ขนาดหน้าตักกว้าง 9.84 เมตร สูง 22 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นั้น

ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการหล่อส่วนพระเศียร และพระเกศโมลีไปส่วนหนึ่งแล้ว และในวันจันทร์ที่ 16 มิ.ย.2557 เวลา 15.00 น. ดำเนินการเททองหล่อส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เต็มองค์ มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททอง ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

นายเศวกกล่าวต่อว่า สำหรับพระพุทธมหาจักรพรรดิ (พระมหาเศรษฐี) ขนาดหน้าตักกว้าง 9.84 เมตร สูง 22 เมตร เมื่อหล่อแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นปูชนียวัตถุให้ประชาชนโดยทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ร่วมพิธีเททองหล่อพระดังกล่าวและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในวันจันทร์ที่ 16 มิ.ย.2557 เวลา 15.00 น.
ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/

ขอเชิญร่วมเททองหล่อ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ มณฑลพิธี วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

ขอเชิญร่วมเททองหล่อ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555

ณ มณฑลพิธี วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

ขอเชิญร่วมบุญพิธีสมโภช ‘พระอุปคุต’ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมบุญพิธีสมโภช ‘พระอุปคุต’ พระอรหันต์ผู้มีฤทธานุภาพสูง / ข่าวจาก คมชัดลึก

“พระเถระอุปคุต” เป็นพระอรหันต์หลังสมัยพุทธกาล ท่านเป็นชาวเมืองปาตลีบุตร ได้ออกบวชตามสัญญาที่บิดาของท่านให้ไว้กับพระสาณวาสีเถระ เมื่อบวชแล้วได้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ สำเร็จอภิญญาต่างๆ โดยเฉพาะเทศนาของท่าน แม้ในวันเดียวกันก็ทำให้พระภิกษุจำนวน ๑๘,๐๐๐ รูป ได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ

Read more »

ขอเชิญร่วมสร้างปั๊บสืบสานอายุพระพุทธศาสนาล้านนา เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์

ขอเชิญญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายร่วมสร้างปั๊บสา (หนังสือมนต์เมืองเหนือ) ถวายพระภิกษุสงฆ์-สามเณร เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิ์วงศาจารย์ (สุจี กตฺตสารมหาเถระ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ศกหน้า(๒๕๕๖) โดยปั๊บสา (หนังสือมนต์เมืองเหนือ) ดังกล่าวทางคณะผู้จัดสร้่งเห็นว่ามีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะหนังสือดังกล่าวได้รับสืบทอดมาตั้งแต่การสังคายนาครั้งแรก ในแผ่นดินสุวรรณภูมิสมัย พระเจ้าติโลกราช เจ้าผู้ครองอาณาจักล้านนา (ภาคเหนือของไทยในปัจจุบัน) แต่เนื่องด้วยคณะผู้จัดมีทุนทรัพย์น้อยที่จะจัดสร้างจึงได้บอกบุญผ่านกระแสธรรมแห่งโลกออนไลน์ และหนังสือปั๊บสาดังกล่าวมีทั้งหมด ๑ ชุด ( ๓ เล่ม) ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท สร้างจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด หรือมากกว่านั้นหากมีผู้อุปถัมป์เป็นเจ้าภาพมาก
Read more »

. . . . . . . .