Archive for the ‘ข่าวโบราณสถาน ข่าวพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ’ Category

เรียนเชิญผู้ศรัทธาร่วมเช่าบูชา “พระพิฆเนศ ปางปิดตาสมาบัติ” (ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะ ใต้ฐานอุดมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมาย) ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ แห่งสุสานทุ่งมน

“พระพิฆเนศ ปางปิดตาสมาบัติ”

ganesha 7

วัตถุประสงค์

สร้างเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างเสนาสนะ ที่พักสำหรับพระสงฆ์และผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ตลอดจนโรงทาน ห้องน้ำและอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาพำนัก ปฏิบัติธรรมตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ที่อยากให้ลูกหลานที่มาพักได้อยู่สบาย กินสบาย จะได้มีแรง มีกำลังใจในการสร้างความดี ช่วยงานพระศาสนา และขัดเกลาจิตใจตนเอง

Read more »

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาทุนมูลนิธิพระพิฆเนศ


มูลนิธิพระพิฆเนศ ก่อตั้งโดย พระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ปี 2537

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อช่วยหลือเด็กยากจน ให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

2.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีความประสงค์จะรับการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น

3.ส่งเสริม สนับสนุน และสงเคราะห์การบรรเทาสาธารณภัย

4.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่นๆเพื่อกิจกรรมทางศาสนา การสังคมสงเคราะห์และสาธรณประโยชน์

5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 *** โดยสำคัญเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ***

การแจกทุนการศึกษามีขึ้นในทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น ทางมูลนิธิพระพิฆเนศ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษา สมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more »

กรมศิลปากร เปิดรับจองพระพิฆเนศรุ่น “100 ปีกรมศิลปากร”

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมศิลปากร

เปิดรับจองพระพิฆเนศรุ่น 100 ปีกรมศิลปากร
รับจองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2556

Read more »

ขอเชิญร่วมบุญพิธีสมโภช ‘พระอุปคุต’ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมบุญพิธีสมโภช ‘พระอุปคุต’ พระอรหันต์ผู้มีฤทธานุภาพสูง / ข่าวจาก คมชัดลึก

“พระเถระอุปคุต” เป็นพระอรหันต์หลังสมัยพุทธกาล ท่านเป็นชาวเมืองปาตลีบุตร ได้ออกบวชตามสัญญาที่บิดาของท่านให้ไว้กับพระสาณวาสีเถระ เมื่อบวชแล้วได้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ สำเร็จอภิญญาต่างๆ โดยเฉพาะเทศนาของท่าน แม้ในวันเดียวกันก็ทำให้พระภิกษุจำนวน ๑๘,๐๐๐ รูป ได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ

Read more »

ทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ (สวนธรรมกิจสุนทร)
ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
[ธรรมสถานที่ “หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ” ละสังขาร]
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.

เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่และเป็นสาขาของวัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงยังขาดเสนาสนะสิ่งที่จำเป็น ดังนี้
๑. ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก ๒ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา
๒. สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
๓. สร้างห้องสุขา
๔. สร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมอนุโมทนากฐินในวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Read more »

. . . . . . . .