Archive for the ‘กิจกรรมเพื่อเด็ก มูลนิธิเด็ก ฯลฯ’ Category

“พระครูวิจิตรสรคุณ” ผู้ส่งเสริมการศึกษาปริยัติ

view_resizing_images

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั่วประเทศในสาขาต่างๆ โดยเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร

ในส่วนของจังหวัดแพร่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ “พระครูวิจิตรสรคุณ” เลขานุการสำนักศาสนศึกษา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทส่งเสริมการพระพุทธศาสนาสาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ปัจจุบัน พระครูวิจิตรสรคุณ (ถาวร ธัมมถาวโร) อายุ 28 ปี พรรษา 8 มีนามเดิม ถาวร สิงห์บุตร เกิดวันที่ 13 มี.ค.2529 บ้านเลขที่ 174/1 หมู่ที่ 8 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ บิดา-มารดา ชื่อ นายอรุณ และนางสังเวียน สิงห์บุตร เมื่ออายุได้ 13 ปี บิดา-มารดา ได้นำไปบรรพชาที่วัดพระบาทมิ่งเมือง เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2542 มีพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2549 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีพระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทัตโต) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

หลังอุปสมบท ท่านมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ และสามารถสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานปกครองได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และเป็นหัวหน้ากุฏิพระราชปริยัตยานุสรณ์
งานการศึกษาสงฆ์ เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบธรรมศึกษา เป็นครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม) สำนักศาสนศึกษาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร Read more »

มูลนิธิพระพิฆเนศขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี คเณศจตุรถี (วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556)

007 19-09-2555 คเณศจตุรถี มูลนิธิพระพิฆเนศ

เนื่องในโอกาสวันคเณศจตุรถี (บูชาพระพิฆเนศ) ปี 2556 นี้ มูลนิธิพระพิฆเนศ โดยพระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน) ได้จัดให้มีการบวงสรวงบูชาพระพิฆเนศตามวิถีแห่งพราหมณ์ไทยโบราณ ซึ่งพิธีบูชาพระพิฆเนศนี้ จัดขึ้นที่สำนักงานมูลนิธิพระพิฆเนศ เลขที่ 103/3 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ศรัทธา เข้าร่วมพิธีคเณศจตุรถี ในครั้งนี้

ซึ่งบารมีขององค์พระพิฆเนศ จะได้ประทานพรให้ ผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ จงมีความสุข ความสำเร็จ ความร่ำรวย แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมพิธี

(ผู้เข้าร่วมพิธีกรุณาแต่กายสุภาพ งดสวมเสื้อสีดำ
สามารถนำนมสดเข้าร่วมพิธีสรงเทวรูปได้ นมรสจืด)

กำหนดการโดยสังเขป

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เริ่มพิธีตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. เป็นต้นไป

1. เริ่มพิธีคเณศจตุรถี พราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง และอ่านคาถาบูชาพระพิฆเนศ

2. พิธีสรงเทวรูปพระพิฆเนศ คล้องสายยัชโญปวีต เจิมแป้งมงคล ถวายในมะตูม และอารตี

3. ผู้เข้าร่วมพิธีเข้ารับเจิมแป้งมงคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพระพิฆเนศ โทรศัพท์ 0-2224-1246

006 19-09-2555 คเณศจตุรถี มูลนิธิพระพิฆเนศ

เรียนเชิญผู้ศรัทธาร่วมเช่าบูชา “พระพิฆเนศ ปางปิดตาสมาบัติ” (ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะ ใต้ฐานอุดมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมาย) ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ แห่งสุสานทุ่งมน

“พระพิฆเนศ ปางปิดตาสมาบัติ”

ganesha 7

วัตถุประสงค์

สร้างเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างเสนาสนะ ที่พักสำหรับพระสงฆ์และผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ตลอดจนโรงทาน ห้องน้ำและอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่มาพำนัก ปฏิบัติธรรมตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ที่อยากให้ลูกหลานที่มาพักได้อยู่สบาย กินสบาย จะได้มีแรง มีกำลังใจในการสร้างความดี ช่วยงานพระศาสนา และขัดเกลาจิตใจตนเอง

Read more »

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาทุนมูลนิธิพระพิฆเนศ


มูลนิธิพระพิฆเนศ ก่อตั้งโดย พระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ปี 2537

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อช่วยหลือเด็กยากจน ให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

2.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีความประสงค์จะรับการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น

3.ส่งเสริม สนับสนุน และสงเคราะห์การบรรเทาสาธารณภัย

4.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่นๆเพื่อกิจกรรมทางศาสนา การสังคมสงเคราะห์และสาธรณประโยชน์

5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 *** โดยสำคัญเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ***

การแจกทุนการศึกษามีขึ้นในทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น ทางมูลนิธิพระพิฆเนศ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษา สมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more »

มูลนิธิพระพิฆเนศ เปิดสั่งจอง เทียนมงคลในพิธีนพเคราะห์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ***จำนวนจำกัด***

ขอเชิญผู้มีจิตศัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีบูชาเทพยดานพเคราะห์ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 16.30 น. ที่วิหารวัดสุทัศน์ฯ

โดยกำหนดการดังต่อไปนี้

16.49 น. พระครูญาณสยมภูว์ บวงสรวงเทพยดาทั่วท้องจักรวาล พระมหาเทพ พร้อมด้วย เทพยดานพเคราะห์

17.00 น. สมเด็จพระวันรัตวัดบวรนิเวศวิหาร มาเป็นประธานจุดเที่ยนชัย และมีพระคณาจารย์มานั่งปรกจำนวน 12 รูป และพระสงฆ์ราชาคณะ 12 รูป สวดพระพุทธมนต์

จึงขอเชิญผู้มีจิตศัทธา ศิษยานุศิษย์ สั่งจองเทียนมหามงคล เทียนมงคล และเทียนมงคลน้อย

***การสั่งจองนั้นมีจำนวนจำกัด***

ท่านที่สนใจจะร่วมในพิธีนพเคราะห์ โปรดรีบสั่งจอง เทียนมงคล และเทียนมงคลน้อยได้ที่ มูลนิธิพระพิฆเนศ ถนน ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีกำหนด ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2555 หรือจองหน้างานที่วิหารวัดสุทัศน์ฯ

Read more »

. . . . . . . .