Archive for the ‘งานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน’ Category

เขลางค์นครจัดสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ในปี 2557 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการนำของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี ร่วมกับชุมชนในตำบลกล้วยแพะ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 (แรม 8 ค่ำ เดือน 9 เหนือ) ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ วัดดอยม่วงคำ อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อสืบสานและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ สรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ สวดเบิก/ทำบุญตามจุดต่างๆ 6 จุด และมหรสพสมโภช เช่น ซอพื้นเมือง (สุวรรณบ้านดอน), รำวงย้อนยุค (เมืองเถินคอมโบ้)

วัดพระธาตุดอยม่วงคำ มีทางเข้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ ส่วนองค์พระธาตุอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะ ซึ่งได้รับความนับถือจากชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลกล้วยแพะ และประชาชนในเขตอำเภอแม่ทะ โดยในอดีตมีการประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะพระบรมสาริกธาตุที่บรรจุอยู่ในดอยม่วงคำ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจนเป็นประเพณีของวัด

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

สรงน้ำพระบรมธาตุ-พระเจ้าทันใจ ไหว้”กู่อัฐิหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น”

view_resizing_images (1)

วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของล้านนานาม “ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธัมมปัญโญ”
ครูบาเจ้าบุญปั๋น เกิดในตระกูล ปัญญา นุสงส์ บิดาชื่อ พ่ออุ้ยหม่อมจันทร์แก้ว มารดาชื่อ แม่อุ้ยหม่อนสมนา ปัญญานุสงส์ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2451 หมู่ที่ 8 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อายุ 13 ปี เข้าพิธีบรรพชา มี ครูบาเจ้าสุริยะ สุริโย วัดร้องขุ้ม เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันอังคารที่ 14
แต่อุปสรรคของการศึกษาและปฏิบัติธรรม ปรากฏขึ้นเมื่ออายุ 19 ปี จากอาการอาพาธด้วยโรคหัวใจ บิดาและญาติผู้ใหญ่ พร้อมด้วยครูบาอาจารย์นำท่านไปรับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งแบบแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน ปรากฏว่าอาการไม่ทุเลาลง กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กระทั่งอายุ 24 ปี แม้จะมีอายุครบอุปสมบทเป็นภิกษุ
ทำให้โยมบิดาตัดสินใจให้สามเณรบุญปั๋นลาสิกขา แต่ได้สมาทานศีลนุ่งขาวห่มขาวขอบวชเป็นชีผ้าขาว เพื่อรักษาป่วยให้หายดี

กาลต่อมา โรคภัยไข้เจ็บทุเลาเบาบางลงจนหายไป จึงได้ขออุปสมบท เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2477 ณ อุโบสถ วัดร้องขุ้ม โดยมี เจ้าอธิการอุ่นใจ๋ ญาโณ (ครูบาญาณะ) เจ้าอาวาสวัดท่าโป่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับสมณฉายาว่า “ธัมมปัญโญ” แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ธรรม

ได้รับการศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆ อาทิ พระครูคำอ้าย ชยวุฑโฒ, เจ้าอธิการอุ่นใจ๋ ญาโณ, พระครูบุญมา เมโธ, ครูบาโสภา โสภโณ และพระสุธรรมยานเถร เจ้าอาวาสวัดวนารามน้ำบ่อหลวง

เมื่อครูบาบุญปั๋นมีพรรษายุกาลมากขึ้น ปรากฏว่ามีศรัทธาสาธุชนที่เคารพเลื่อมใสท่านมากขึ้น มีผู้คนเดินทางมานมัสการขอพรและอาราธนาท่านไปกิจนิมนต์ต่างๆ โดยตลอด ในปี 2538 ท่านได้เกิดอุบัติเหตุหกล้มลงตรงที่บันไดกุฏิ ทำให้กระดูกเอวและกระดูกสันหลังของท่านแตก ส่งผลให้การเดินและเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในการเดิน และเป็นไปอย่างเชื่องช้า Read more »

วัดป่าเขาช่องลมฯจัดทอดผ้าป่า ซื้อเครื่องมือแพทย์

พระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร (ครูบาต้นบุญ) เจ้าอาวาสวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช สังกัดคณะธรรมยุต หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2552 ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานนามศาลาปฏิบัติธรรมใหม่ ว่า ศาลาปฏิบัติธรรม มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ พร้อมทั้งประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามย่อ “อ.ร.” ประดิษฐานที่หน้าบันศาลาปฏิบัติธรรมด้วย ต่อมาได้รับประทานนามเป็นวัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช โดยเข้ารับประทานนามวัดและพระบรมสารีริกธาตุ ณ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2557

ในโอกาสนี้คณะกรรมการวัด และคณะศิษยานุศิษย์ มีมติที่จะสร้างอุโบสถ 2 ชั้น เพื่อใช้ประกอบพิธีอุปสมบทพระภิกษุคณะธรรมยุต ในพื้นที่อำเภอชนแดนและใกล้เคียง จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ 2 ชั้นและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์” โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดป่าเขาช่องลม ในวันที่ 8 มิ.ย.2557 เวลา 14.00 น. ถวายกองผ้าป่า เวลา 15.39 น. ประกอบพิธีวางศิลามงคลอุโบสถ ร่วมทำบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่พระอาจารย์ศิริโชค วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช หมู่ที่ 4 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/

เชียงใหม่หล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิ เสริมสิริมงคลประดิษฐานวัดพระธาตุดอยสะเก็ด

นายเศวก ธรรมศิริพงษ์ ประธานที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ รับผิดชอบพื้นที่ภาค 7 เปิดเผยว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการวัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คณะที่ปรึกษาศูนย์ ส่งเสริมจริยธรรม และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณจเรตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบพื้นที่ภาค 7 พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา มีความประสงค์ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิ(พระมหาเศรษฐี) ขนาดหน้าตักกว้าง 9.84 เมตร สูง 22 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นั้น

ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการหล่อส่วนพระเศียร และพระเกศโมลีไปส่วนหนึ่งแล้ว และในวันจันทร์ที่ 16 มิ.ย.2557 เวลา 15.00 น. ดำเนินการเททองหล่อส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เต็มองค์ มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททอง ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

นายเศวกกล่าวต่อว่า สำหรับพระพุทธมหาจักรพรรดิ (พระมหาเศรษฐี) ขนาดหน้าตักกว้าง 9.84 เมตร สูง 22 เมตร เมื่อหล่อแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นปูชนียวัตถุให้ประชาชนโดยทั่วไปได้กราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ร่วมพิธีเททองหล่อพระดังกล่าวและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในวันจันทร์ที่ 16 มิ.ย.2557 เวลา 15.00 น.
ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th/

บ้านซำสืบประเพณีแห่”พระเวสฯเข้าเมือง”

นายสีทอง ปัญญาคม ผู้ใหญ่บ้านซำ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดบ้านซำ ชาวบ้านซำและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมจัดงานประเพณีแห่พระเวส-ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557 โดยจัดขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง คนเดินเท้า ตามแบบประเพณีโบราณ ซึ่งชาวบ้านกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจได้มาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม รับฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนและการเทศน์มหาชาติ ในปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่มีอารยธรรมเก่าแก่ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีหนึ่งในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏในหนังสือพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 เรื่องพระราชพิธี 12 เดือนว่า เมื่อเจ้านายทรงผนวชจะต้องหัดเทศน์มหาชาติให้ได้ และในเรื่องฮีต 12 คลอง 14 ของอีสานก็มีประเพณีการทำบุญประจำเดือน เช่น เดือน 3 บุญข้าวจี่ เดือน 4 บุญพระเวส จึงมีการสืบสานมาจนปัจจุบัน และมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าผู้ใดจะเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตย์ พระพุทธเจ้าต้องได้สดับเทศน์มหาชาติให้จบในวันเดียว ทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา และจะได้อานิสงส์สูงสุด

นายสีทองกล่าวต่อว่า การทำบุญพระเวสหรือบุญประเพณีฟังเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิก ชนได้ทราบและเข้าใจในการบำเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้า สมัยที่เสวยพระชาติหรือเกิดเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ สอนคนให้รู้จักเสียสละ รู้บริจาคไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะโลกหรือสังคมจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข จำเป็นต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้นำมาปฏิบัติและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

 

 

นครปฐมทำบุญครั้งใหญ่ทั้งจังหวัด

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตา หาร ตามโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ณ วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีนายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานโครงการ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักธรรม จริยธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด ราชการ หรือบวร ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้นำผู้เข้าร่วมงานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อีกทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมได้ถวายพัดลม จำนวน 5 ชุด พร้อมร่วมกันทำความสะอาดวัด ช่วยเหลือพัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยมีการปลูกต้นพะยูงภายในวัด

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข และแมว จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บริการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในวัด จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ จากสำนักงาน กศน. บริการตัดผมฟรี จากโรงเรียนเสริมสวยกฤษณานครปฐมอีกด้วย และสำนักงานคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดด้วย

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี (พ.ศ. 2556) หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ

krathin2013_Cover

สืบเนื่องจากดำริของพระเดชพระคุณหลวงปู่หงษ์ ซึ่งมีปรารถนาจะสร้างปราสาทฆฏิกามหาพรหมขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่เหล่าศาสนิกชนทั้งหลาย คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่หงษ์จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างมหากุศลบุญกฐินในครั้งนี้

KathinMerit2013

โอนเงินเข้าบัญชี

  • เลขที่บัญชี 959-216-8156
    ธนาคารไทยพาณิชย์
    สาขา ปราสาท
    บัญชี ออมทรัพย์
    ชื่อ บัญชี นายเสกสรรค์ พรหมนุช

  • เบอร์โทรติดต่อ คุณเสก 081-075-1810

ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต.วุฒิ ประภัสราภรณ์
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรี่ยม ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0960187235
โทร 087-0267111

ขอค่าจัดส่ง EMS ดังนี้ครับ

1.พระกฐินกองละ 3,000 บาท ขอค่าจัดส่ง 200 บาท
2.พระรายการอื่น ขอค่าจัดส่งครั้งละ 50 บาท

สถานที่ติดต่อขอรับซองกฐินในกรุงเทพ
1.คุณขวัญ เมืองเอก 089-7724287
2.พรหมบุตรไอที(ไอทีสแควร์หลักสี่) 084-0255369
3.ธนภัทรพระเครื่อง(บิ๊กซีติวานนท์) 089-6793839
4.ร้านมาลีซีคอนสแควร์ 081-8674503

สถานที่ติดต่อขอรับซองกฐินในต่างจังหวัด
1.สายชลบุรี (คุณอนันต์) 080-1034173, 080-6455342
2.สายลพบุรี(คุณตัน)086-5063054
3.สายหาดใหญ่สงขลา 088-0812168

ขอเชิญร่วมเททองหล่อ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ มณฑลพิธี วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

ขอเชิญร่วมเททองหล่อ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555

ณ มณฑลพิธี วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

ทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ (สวนธรรมกิจสุนทร)
ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
[ธรรมสถานที่ “หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ” ละสังขาร]
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.

เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่และเป็นสาขาของวัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงยังขาดเสนาสนะสิ่งที่จำเป็น ดังนี้
๑. ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก ๒ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา
๒. สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
๓. สร้างห้องสุขา
๔. สร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมอนุโมทนากฐินในวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Read more »

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี สร้าง “พระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ”

ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรธรรมทุกท่าน…ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี สร้าง “พระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ” เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุหลวงพ่อชา สุภัทโท ณ วัดบึงลัฏฐิวัน (สาขาที่ 20 วัดหนองป่าพง) บ้านท่าช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท
่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 18270 โทรศัพท์/โทรสาร 035-341-839 โดยมีหลวงพ่อโสภณ โอภาโส เป็นเจ้าอาวาส

ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.

แผนที่วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3345

. . . . . . . .