นครปฐมทำบุญครั้งใหญ่ทั้งจังหวัด

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตา หาร ตามโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ณ วัดศีรษะทอง ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มีนายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานโครงการ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักธรรม จริยธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด ราชการ หรือบวร ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้นำผู้เข้าร่วมงานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อีกทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมได้ถวายพัดลม จำนวน 5 ชุด พร้อมร่วมกันทำความสะอาดวัด ช่วยเหลือพัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยมีการปลูกต้นพะยูงภายในวัด

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ประกอบด้วย หน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข และแมว จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด บริการดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในวัด จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ จากสำนักงาน กศน. บริการตัดผมฟรี จากโรงเรียนเสริมสวยกฤษณานครปฐมอีกด้วย และสำนักงานคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดด้วย

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .