บ้านซำสืบประเพณีแห่”พระเวสฯเข้าเมือง”

นายสีทอง ปัญญาคม ผู้ใหญ่บ้านซำ ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดบ้านซำ ชาวบ้านซำและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมจัดงานประเพณีแห่พระเวส-ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2557 โดยจัดขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง คนเดินเท้า ตามแบบประเพณีโบราณ ซึ่งชาวบ้านกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ให้ความสนใจได้มาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม รับฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนและการเทศน์มหาชาติ ในปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่มีอารยธรรมเก่าแก่ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม การเทศน์มหาชาติ เป็นประเพณีหนึ่งในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏในหนังสือพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 เรื่องพระราชพิธี 12 เดือนว่า เมื่อเจ้านายทรงผนวชจะต้องหัดเทศน์มหาชาติให้ได้ และในเรื่องฮีต 12 คลอง 14 ของอีสานก็มีประเพณีการทำบุญประจำเดือน เช่น เดือน 3 บุญข้าวจี่ เดือน 4 บุญพระเวส จึงมีการสืบสานมาจนปัจจุบัน และมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าผู้ใดจะเกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตย์ พระพุทธเจ้าต้องได้สดับเทศน์มหาชาติให้จบในวันเดียว ทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา และจะได้อานิสงส์สูงสุด

นายสีทองกล่าวต่อว่า การทำบุญพระเวสหรือบุญประเพณีฟังเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิก ชนได้ทราบและเข้าใจในการบำเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้า สมัยที่เสวยพระชาติหรือเกิดเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ สอนคนให้รู้จักเสียสละ รู้บริจาคไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะโลกหรือสังคมจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข จำเป็นต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้นำมาปฏิบัติและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

 

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .