“พระพุทธเจ้าเงินไหลมา” วัดหนองปลิง-กำแพงเพชร

view_resizing_images

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดหนองปลิง บ้านคลองบางทวน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พระครูวิเชียรธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง เป็นประธานในพิธีเทเนื้อเงินหล่อพระประธานภายในโบสถ์ศิลาแลง ศิลปะหมวดกำแพงเพชร แบบพระพุทธสิหิงค์ ชื่อ “พระพุทธเจ้าเงินไหลมา” เนื้อเงินบริสุทธิ์ทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว รุ่น 1 สร้างโบสถ์ศิลาแลง วัดหนองปลิง

มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตส.ว.กำแพงเพชร, นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พระครูวิเชียรธรรมนาทเปิดเผยว่า พระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรค์ มีรูปแบบศิลปกรรมแบบพระกำแพงเพชร หรือที่เรียกว่าสกุลช่างกำแพงเพชร โดยพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ

ตามตำนานล้านนาเล่าว่า เจ้าเมืองกำแพงเพชร ชื่อ พระยาญาณดิศ (อำมาตย์ปัญญา) ซึ่งเป็นโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) ในสมัยอยุธยา ได้นำพระพุทธสิหิงค์มาไว้ที่กำแพงเพชร เพื่อบูชาให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่สักการะของสมณชีพราหมณ์ และชาวเมืองกำแพงเพชร

ภายหลังทางอยุธยาได้ขอพระพุทธสิหิงค์คืน โดยอ้างว่าพระยาญาณดิศนำพระพุทธสิหิงค์มาโดยไม่ได้บอกทางอยุธยา และพระยาญาณดิศจึงมีความประสงค์จะจำลองพระพุทธสิหิงค์ไว้ แต่ทางอยุธยาไม่อนุญาต จึงทำให้พระยาญาณดิศทั้งสมณชีพราหมณ์ และชาวเมืองกำแพงเพชร เสียใจเป็นอย่างมาก เพราะพระพุทธสิหิงค์เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ไม่ได้อยู่ที่กำแพงเพชรอีก ต่อไป

ต่อมาในยุคปัจจุบัน พ.ศ.2557 วัดหนองปลิง พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธา สาธุชนทุกท่าน มีความปรารถนาและความตั้งใจหล่อพระซึ่งเป็นศิลปะหมวดกำแพงเพชร แบบพระพุทธสิหิงค์ ชื่อ “พระพุทธเจ้าเงินไหลมา” ให้ได้สำเร็จตามความประสงค์ของพระยาญาณดิศ พร้อมบรรพบุรุษในอดีต และจะนำมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์ศิลาแลงวัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้สมเกียรติและเป็นประวัติศาสตร์ พระคู่บ้านคู่เมืองชาวกำแพงเพชรสืบต่อไป

พระครูวิเชียรธรรมนาทยังกล่าวถึงประวัติวัดหนองปลิงว่า ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2540 โดยมีพระครูวิเชียรธรรมนาท เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก แต่เดิมสถานที่บริเวณวัดหนองปลิงแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ซึ่งในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้ง 2 พระองค์เคยใช้เป็นสถานที่พักรบและซ้อมรำดาบ รำทวน ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่าน ชื่อว่า “เมืองเนินทอง”

ตามประวัติจะอยู่ทางด้านเหนือของอุทยานประวัติศาสตร์ ประมาณ 3 กิโลเมตร ส่วนทางด้านหน้าของวัดหนองปลิง มีคลองน้ำยาวไปถึง ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย จนทำให้บริเวณนี้เกิดหมู่บ้านขึ้น ทั้งนี้ได้รับขนานนามตามประวัติศาสตร์ว่า “คลองรำดาบรำทวน” และต่อมาชาวบ้านก็ได้เรียกบริเวณนี้ว่า “คลองบางทวน” เรื่อยมา

ในปัจจุบันวัดหนองปลิงได้รับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่ 2 (ดีเด่น) กำลังก่อสร้างโบสถ์ศิลาแลง เพื่อเป็นประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร

สำหรับพิธีเทเนื้อเงินหล่อพระประธานภายในโบสถ์ศิลาแลง “พระพุทธเจ้าเงินไหลมา” เนื้อเงินบริสุทธิ์ทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว รุ่น 1 สร้างโบสถ์ศิลาแลง วัดหนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป นำโดย พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร วัดสว่างอารมณ์ อ.เมืองกำแพงเพชร และมีพระเกจิดังจากจังหวัดต่างๆ ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต จำนวน 4 รูป คือ ครูบาทันใจ จ.เชียงใหม่, ครูบาศรีเทพ ปภัสสโร สวนปฏิบัติธรรมตาธาร จ.ชัยภูมิ, ครูบาพเยาว์ รักขิตธัมโม วัดป่าศิลางาม จ.ชัยภูมิ และพระมหาวิชาญ มหาญาโณ วัดถ้ำนิมิตสัจธรรม จ.เพชรบูรณ์

ในครั้งนี้วัดหนองปลิงยังได้จัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธเจ้าเงินไหลมา พระบูชาหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองผสมมันปู เทนำฤกษ์ พระบูชาหน้าตัก 9 นิ้ว 5 นิ้ว พระบูชารูปหล่อลอยองค์เนื้อเงินหนัก 1 บาท และเหรียญนวโลหะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธเจ้าเงิน ไหลมา ให้พุทธศาสนิกชนได้สนใจบูชาอีกด้วย

ขอขอบคุณ  http://www.khaosod.co.th

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .