วัดป่านันทบุรีฯ ขอเชิญรวมมวลดินสร้างอุโบสถ

วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน แจ้งว่า ด้วยวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อุปถัมภ์การจัดสร้างอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติ ประจำภาคเหนือ บัดนี้การก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปประมาณร้อยละ 80 แล้ว อยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้างฐานพระประธาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมมวลดินจากบ้านเรือนประชาชน เพื่อร่วมบรรจุไว้ในฐานพระประธานประจำอุโบสถดินและร่วมสนับสนุนการสร้างอุโบสถดินให้แล้วเสร็จ เพื่อถวายเป็นพระกุศล โดยรวมมวลดินใส่ถุงซิปขนาด 2.5 x 3 นิ้ว หรือขนาดตามความเหมาะสม ส่งไปที่ ศูนย์ประสานงานโครงการสร้างอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม อ.เมือง จ.น่าน ก่อนวันที่ 17 มิ.ย.2557 เพื่อทำพิธีบรรจุไว้ในฐานพระประธานในวันที่ 22 มิ.ย.

สำหรับวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการบวชได้บวชดี บวชฟรีเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2557 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และทุกวันเสาร์แรกของเดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดป่านันทบุรีญาณสัง วราราม อ.เมือง จ.น่าน

ขอขอบคุณhttp://www.khaosod.co.th/

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .