อลังการ…พลังแห่งศรัทธา ‘นวมินทรราชูทิศ’ วัดไทยในบอสตัน

c868ja9b6bc6i7gc6kdi8

บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ ในเมืองเรย์นแฮม เมืองเคมบริดจ์ นครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกเนรมิตเป็น “วัดนวมินทรราชูทิศ” วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในต่างประเทศ หลังจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุ่มเทพลังศรัทธามานับสิบปี สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 กำลังปรากฏสู่สายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายนนี้

“พระพรหมวชิรญาณ” เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน บอกถึงขั้นตอนการสร้างวัดว่า ก่อนจะสร้างวัดนี้ขึ้นมาได้มีการนำเอาข้อบกพร่องของวัดต่างๆ ในประเทศไทย หรือวัดต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเสียงดัง เพื่อนบ้านจะร้องเรียนการที่วัดไม่มีที่จอดรถ ทำให้เดือดร้อนบ้านเรือนใกล้เคียง การทิ้งขยะ หลายๆ เรื่องที่ได้รับการติติงมา ก็มีความพยายามเก็บข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก

นอกจากนี้ ยังมีการเลือกพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม ก่อนจะได้พื้นที่ใกล้เมืองเคมบริดจ์ นครบอสตัน จำนวน 55 เอเคอร์ หรือ 137 ไร่ ในราคา 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 60 ล้านบาท มาเป็นที่ตั้งสร้างโครงการวัดเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ต่อมามีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมรวมเป็น 93 เอเคอร์ หรือ 233 ไร่ โดยในเบื้องต้นใช้พื้นที่สร้างวัด 25 ไร่

ดร.ณัฐพัชร สายเสนา เลขานุการคณะกรรมการโครงการ เสริมว่า วัดแห่งนี้นับเป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าไม่นับวัดในประเทศไทย เป็นวัดที่เฉลิมพระเกียรติ ในนามของรัฐบาลไทย คณะสงฆ์ไทย รวมทั้งคนไทยทั้งในและต่างประเทศ

“ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา มีวัดไทยทั้งสิ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 100 วัด ถ้าในวัดบอสตันนับเป็นวัดแรกในเมืองนี้ นอกนั้นมีแต่เป็นสำนักสงฆ์”

ดร.ณัฐพัชร บอกอีกว่า วัดแห่งนี้เป็นการนำศิลปะตะวันออกไปผสมผสานกับศิลปะตะวันตก สร้างตามโครงสร้างของประเทศ ส่วนหลังคามีการนำมาประยุกต์แบบไทย โดยมีการนำเอาเจดีย์มาวางไว้บนยอดอาคาร เหมือน “ฝรั่งใส่ชฎา”

ภายในวัดจะมีพื้นที่ใช้สอย แบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่แรก จะจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประวัติศาสตร์ความเป็นมาสถาบันกษัตริย์กับพระพุทธศาสนา ชั้นที่สอง ชั้นวิปัสสนากรรมฐาน มีห้องปฏิบัติ มีห้องสำนักงาน มีห้องย่อย ห้องเรียน มีพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาว ปางเชียงแสน จะมีการเปิดสอนวิปัสสนากรรมฐานระดับปริญญาตรี-โท-เอกด้วย และ ชั้นสุดท้าย เป็นอุโบสถเป็นชั้นที่สำคัญที่ใช้ประกอบสังฆกรรมต่างๆ มีการประดิษฐานพระพุทธรูป ปางสุโขทัย จะเห็นความเป็นศิลปะไทย พุทธศิลป์ตามหน้าต่าง เป็นลวดลายไทย เหมือนยกโบสถ์หลังหนึ่งไปไว้ในอาคาร

สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 11-15 มิถุนายนนี้ พระสงฆ์จะมีพิธีสังฆกรรม คือการผูกผ้าพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต เป็นพิธีที่สำคัญ ที่พระสงฆ์ไทยในอเมริกาไปสวดช่วยกันในวัดนั้นๆ และจะมีการประชุมสมัชชาสงฆ์ คือเป็นพระที่อยู่ในอเมริกาด้วย ก็มีพระที่อยู่ในอเมริกาไปร่วม 300 รูป จากเมืองไทย 100 รูป ทวีปอื่นๆ ประมาณ 100 รูป รวมแล้วประมาณ 500 รูป

ดร.ณัฐพัชร บอกทิ้งท้ายอีกว่า วัดแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา และการเรียนรู้โครงการธรรมเกษตร เพื่อใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาให้ประชาชนได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียง สามารถรองรับจำนวนผู้มาปฏิบัติธรรมได้ครั้งละมากกว่า 1,000 คน ที่สำคัญจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กไทยในสหรัฐอเมริกาทั้งทางด้านภาษาไทย ประเพณี รวมถึงหลักธรรมที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

กว่าทศวรรษ…เนรมิตวัด 2 พันล้าน

การสร้าง “วัดนวมินทรราชูทิศ” ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2545 มีการเลือกเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติ คือ ในเมืองเคมบริดจ์ นครบอสตัน หรือเมืองใกล้เคียง ในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ก่อนจะมีการดำเนินโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ ได้รายงานดำเนินการโครงการต่อมหาเถรสมาคม ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อมาคณะกรรมการโครงการได้เลือกหาซื้อที่ดินป่าในเมืองเรย์นแฮม โดยได้รับความยินยอมจากชุมชนใกล้วัด พร้อมกับได้รับอนุญาตจากเมือง เพื่อให้ใช้พื้นที่เป็นที่สร้างวัดได้ จึงลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

การออกแบบอาคารวัดนวมินทรราชูทิศ คณะกรรมการได้จัดหาบริษัท Architectural REsources Cambridge : ARC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาต และเคยมีชื่อเสียง ร่วมกับสถาปนิกของกรมศิลปากรประเทศไทย ร่วมกันออกแบบตามนโยบายหลัก 3 ประการ คือ “ประโยชน์” “ประหยัด” และ “สมพระเกียรติ” โดยเลือกบริษัท Consigli Construction Co., Inc. เพื่อก่อสร้างอาคารวัดทั้งอาคาร ซึ่งการก่อสร้างในประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านกฎหมาย วิธีการ สภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งการสร้างนั้นต้องคำนึงถึงสภาพอากาศ โดยจะไม่มีช่อฟ้า ใบระกา อยู่ด้านนอก เพราะไม่คงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

สำหรับเงินทุนก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกัน ทั้งในอเมริกาและในไทย รวมทั้งรัฐบาลไทย สมัย “นายสมัคร สุนทรเวช” เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณกลางสนับสนุนโครงการนี้ 500 ล้านบาท แต่ก็ยังไม่เพียงพอ กระทั่ง Mr.Liem Sioe Liong คหบดีชาวอินโดนีเซีย ทราบข่าวการกุศลนี้ ได้มอบให้ Mr.Antony Salim ลูกชาย มาช่วยสนับสนุนโครงการนี้ จึงทำให้โครงการนี้คืบหน้ามาจนบรรลุผล โดยมูลค่าการก่อสร้างวัดแห่งนี้ราว 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณ http://www.komchadluek.net/

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .