สรงน้ำพระบรมธาตุ-พระเจ้าทันใจ ไหว้”กู่อัฐิหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น”

view_resizing_images (1)

วัดร้องขุ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของล้านนานาม “ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธัมมปัญโญ”
ครูบาเจ้าบุญปั๋น เกิดในตระกูล ปัญญา นุสงส์ บิดาชื่อ พ่ออุ้ยหม่อมจันทร์แก้ว มารดาชื่อ แม่อุ้ยหม่อนสมนา ปัญญานุสงส์ เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 2451 หมู่ที่ 8 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
อายุ 13 ปี เข้าพิธีบรรพชา มี ครูบาเจ้าสุริยะ สุริโย วัดร้องขุ้ม เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันอังคารที่ 14
แต่อุปสรรคของการศึกษาและปฏิบัติธรรม ปรากฏขึ้นเมื่ออายุ 19 ปี จากอาการอาพาธด้วยโรคหัวใจ บิดาและญาติผู้ใหญ่ พร้อมด้วยครูบาอาจารย์นำท่านไปรับการรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งแบบแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน ปรากฏว่าอาการไม่ทุเลาลง กลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กระทั่งอายุ 24 ปี แม้จะมีอายุครบอุปสมบทเป็นภิกษุ
ทำให้โยมบิดาตัดสินใจให้สามเณรบุญปั๋นลาสิกขา แต่ได้สมาทานศีลนุ่งขาวห่มขาวขอบวชเป็นชีผ้าขาว เพื่อรักษาป่วยให้หายดี

กาลต่อมา โรคภัยไข้เจ็บทุเลาเบาบางลงจนหายไป จึงได้ขออุปสมบท เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2477 ณ อุโบสถ วัดร้องขุ้ม โดยมี เจ้าอธิการอุ่นใจ๋ ญาโณ (ครูบาญาณะ) เจ้าอาวาสวัดท่าโป่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับสมณฉายาว่า “ธัมมปัญโญ” แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ธรรม

ได้รับการศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆ อาทิ พระครูคำอ้าย ชยวุฑโฒ, เจ้าอธิการอุ่นใจ๋ ญาโณ, พระครูบุญมา เมโธ, ครูบาโสภา โสภโณ และพระสุธรรมยานเถร เจ้าอาวาสวัดวนารามน้ำบ่อหลวง

เมื่อครูบาบุญปั๋นมีพรรษายุกาลมากขึ้น ปรากฏว่ามีศรัทธาสาธุชนที่เคารพเลื่อมใสท่านมากขึ้น มีผู้คนเดินทางมานมัสการขอพรและอาราธนาท่านไปกิจนิมนต์ต่างๆ โดยตลอด ในปี 2538 ท่านได้เกิดอุบัติเหตุหกล้มลงตรงที่บันไดกุฏิ ทำให้กระดูกเอวและกระดูกสันหลังของท่านแตก ส่งผลให้การเดินและเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในการเดิน และเป็นไปอย่างเชื่องช้า

กระทั่งในปี พ.ศ.2548 ระบบการทำงานของหัวใจของครูบาบุญปั๋น เป็นไปไม่ปกติ และมรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2545 สิริอายุ 95 พรรษา 68

ปัจจุบัน วัดร้องขุ้ม มีพระอาจารย์สิทธิ สิทธิปัญโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส โดยกล่าวบอกบุญกับศรัทธาญาติโยมประชาชนทุกสารทิศ เข้าร่วมทำบุญในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ สรงน้ำพระเจ้าทันใจ สรงน้ำกู่อัฐิหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ประจำปีพุทธศักราช 2557 และร่วมพิธีสืบชะตาหลวง เสริมดวงมงคล วัดร้องขุ้ม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสมทบในการบูรณะกุฏิสงฆ์ โฮงหลวง (กุฏิเดิมหลวงปู่) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 (เดือนเก้าเป็ง) นี้

กำหนดการเริ่มเวลา 07.00 น. ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 21 รูป เวลา 08.39 น. ประกอบพิธีอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่หอสรง เวลา 09.39 น. ประกอบพิธีทางศาสนาไหว้พระสมาทานศีล พระสงฆ์เถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุ และทำพิธีสืบชะต๋าหลวงเสริมดวงมงคลแด่สาธุชนที่มาร่วมงาน และถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิกษุ-สามเณร เชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทาน ถวายพระเถรานุเถระ ชุดละ 1,000 บาท หรือเป็น เจ้าภาพภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ชุดขันโตก ชุดละ 500 บาท เป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ 3,500 บาท (มอบเหรียญชุดกรรมการ) เป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองกลาง 300 บาท (มอบเหรียญชุดให้ 1 ชุด) เป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองเล็ก 120 บาท (มอบเทียนเศรษฐีล้มลุก) ร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทาน ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ วัดร้องขุ้ม ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ตลอดการจัดงานมีวัตถุมงคลครูบาบุญปั๋น ที่วัดร้องขุ้ม จัดสร้างทุกรุ่นให้เช่าบูชาด้วย ติดต่อสอบถามได้โทร.08-6922-8631

จึงเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลาย ร่วมทำบุญงานสรงน้ำกู่อัฐิครูบาบุญปั๋น และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบในการบูรณะซ่อมแซม กุฏิสงฆ์โฮงหลวงของวัดร้องขุ้ม (กุฏิหลวงปู่) ตามวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .