เขลางค์นครจัดสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ในปี 2557 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการนำของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี ร่วมกับชุมชนในตำบลกล้วยแพะ จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 (แรม 8 ค่ำ เดือน 9 เหนือ) ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ วัดดอยม่วงคำ อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อสืบสานและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ สรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ สวดเบิก/ทำบุญตามจุดต่างๆ 6 จุด และมหรสพสมโภช เช่น ซอพื้นเมือง (สุวรรณบ้านดอน), รำวงย้อนยุค (เมืองเถินคอมโบ้)

วัดพระธาตุดอยม่วงคำ มีทางเข้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ ส่วนองค์พระธาตุอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะ ซึ่งได้รับความนับถือจากชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลกล้วยแพะ และประชาชนในเขตอำเภอแม่ทะ โดยในอดีตมีการประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะพระบรมสาริกธาตุที่บรรจุอยู่ในดอยม่วงคำ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจนเป็นประเพณีของวัด

ขอขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .