น่านจัดแห่เทียนพรรษา รณรงค์งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน ในฐานะประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองน่าน ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 โดยร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่านทั้ง 31 ชุมชน จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ตามประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 10 ก.ค.2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

สำหรับขบวนแห่เทียนของเทศบาลเมืองน่าน และขบวนแห่คณะศรัทธาชุมชนหมู่บ้าน 31 ชุมชน เขตเทศบาล หน่วยงานสถานศึกษา ตั้งขบวนที่ถนนปฏิรูปที่ดิน เคลื่อนขบวนแห่เทียนไปตามถนนมหายศ ผ่านหน้าสภ.เมืองน่าน ศาลากลางจังหวัด ถึงบริเวณสถานที่จัดงานข่วงเมืองน่าน พบกับการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากแต่ละชุมชน หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และประกาศวาระจังหวัดน่าน กำหนดให้การจัดงานประเพณีงานประจำปี ปลอดเหล้าเบียร์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 12 เป็นวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำให้ในช่วงเทศกาลดังกล่าว งดขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในงาน ด้วยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า จำหน่ายสุรา เวลาเช้า 11.00-14.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

ขอขอบคุุณ http://www.khaosod.co.th

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .