ทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญ (สวนธรรมกิจสุนทร)
ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
[ธรรมสถานที่ “หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ” ละสังขาร]
ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.

เนื่องจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่และเป็นสาขาของวัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี จึงยังขาดเสนาสนะสิ่งที่จำเป็น ดังนี้
๑. ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก ๒ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา
๒. สร้างศาลาปฏิบัติธรรม
๓. สร้างห้องสุขา
๔. สร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมอนุโมทนากฐินในวันและเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

สำนักงานวัดสังฆทาน
โทรศัพท์ ๐๒-๔๙๖-๑๒๔๐-๒
โทรสาร ๐๒-๔๙๖-๑๒๖๖

หรือร่วมบุญผ่านทาง…
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประชาชื่น
ชื่อบัญชี วัดสังฆทาน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๙๒ – ๒ – ๕๐๑๑๒ – ๔

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .