กรมศิลปากร เปิดรับจองพระพิฆเนศรุ่น “100 ปีกรมศิลปากร”

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมศิลปากร

เปิดรับจองพระพิฆเนศรุ่น 100 ปีกรมศิลปากร
รับจองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2556

รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร (องค์นั่ง)
หน้าตักกว้าง ๔ นิว้ ครึ่ง ความสูง๖ นิ้วครึ่ง
ราคาจอง ๒,๑๐๐.- บาท
หลังจอง ๒,๕๐๐.- บาท

รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร (องค์ยืน)
ความสูง๑๐ นิ้วครึ่ง
ราคาจอง ๒,๕๐๐.- บาท
หลังจอง ๓,๐๐๐.- บาท

พระพฆิเนศรุ่น ๑๐๐ ปีกรมศิลปากรรุ่นนั่งและยืน
เป็นเนื้อโลหะผสม สีเม็ด มะขาม
สั่งจองได้ที่ กรมศิลปากรฝ่ายพสัดุชั้น ๑
ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

สั่งจองทางไปรษณีย์ โดยทางไปรษณีย์ออนไลน์
โดยสั่งจ่าย นายบุญนาค โมกงาม
ไปรษณีย์หน้าพระลาน ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๔๔๔๓,
๐-๒๒๒๕-๔๕๓๔ และ ๐-๒๒๒๔-๔๔๙๑

เข้าพิธีเทวาภิเษกเดือนพฤษภาคม 2556 

รับพระช่วงเดือน มิถุนายน 2556แหล่งข้อมูลรายละเอียด www.finearts.go.th/node/8764

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .