งานวัดแขก กำหนดการงานแห่พระแม่อุมาเทวี ปี พ.ศ.2555 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม พ.ศ.2555

กำหนดการบูชาองค์เทพ (วัดแขก) ปี 2555
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2555 อาทิตย์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 16.00 น. (หลังเสร็จพิธี จะอัญเชิญพระพิฆเนศออกแห่รอบวัด)

จันทร์ 15 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระแม่ทุรคา
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 16.00 น. (หลังเสร็จพิธี จะอัญเชิญธงสิงห์ขึ้นสู่ยอดเสา หมายถึงการเปิดเทศกาลนวราตรีประจำปี)

อังคาร 16 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระแม่ทุรคา
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 17.00 น.

พุธ 17 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระแม่ทุรคา
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 17.00 น.

พฤหัสบดี 18 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 17.00 น.

ศุกร์ 19 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 17.00 น.

เสาร์ 20 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 17.00 น.

อาทิตย์ 21 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระแม่อุมาเทวีและพระศิวะ (ฉลองการอภิเษกสมรส)
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 17.00 น.

จันทร์ 22 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระแม่อุมาเทวีและพระศิวะ
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 17.00 น.

อังคาร 23 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระแม่สรัสวตี
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 17.00 น.

พุธ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555
งานแห่ประจำปีของวัดแขกสีลม (เทศกาลนวราตรี) วันวิชัยทัศมิ
ขบวนแห่จะเริ่มจากวัดแขกในช่วงเวลา 19.30 น.
ผู้ต้องการร่วมขบวน ควรไปถึงบริเวณวัดแขกก่อนเวลา 17.00 น.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .