เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาทุนมูลนิธิพระพิฆเนศ


มูลนิธิพระพิฆเนศ ก่อตั้งโดย พระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ปี 2537

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อช่วยหลือเด็กยากจน ให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

2.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีความประสงค์จะรับการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น

3.ส่งเสริม สนับสนุน และสงเคราะห์การบรรเทาสาธารณภัย

4.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่นๆเพื่อกิจกรรมทางศาสนา การสังคมสงเคราะห์และสาธรณประโยชน์

5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 *** โดยสำคัญเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ***

การแจกทุนการศึกษามีขึ้นในทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น ทางมูลนิธิพระพิฆเนศ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษา สมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โดย สามารถติดต่อขอบริจาคได้โดยตรงที่ สำนักงานมูลนิธิพระพิฆเนศ
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 103/3 ตรอกนาวา ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

หมายเลขติดต่อ 02-2241246 FAX : 02-2256363
หรือติดต่อ พราหมณ์ปรีชาวุธ นาคะเวทิน 085-2300023

หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาตะนาว
ชื่อบัญชี พระครูญาณสยมภูว์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 111-070-5736

ท่านผู้บริจาคแล้วโปรดส่งสำเนาสลิปมาที่ FAX 02-2256363 หรือ ถือใบสลิปมาที่มูลนิธิฯ เพื่อรับวัตถุมงคลจากพระครูญาณสยมภูว์

บริจาค ตั้งแต่
น้อยกว่า 5,000 บาท สามารถนำสลิปเข้ามาที่มูลนิธิเพื่อรับวัตถุมงคลแบบอื่นตามแต่มูลนิธิฯจะจัดให้
5,000 บาท รับ เหรียญบูชาพระตรีมูรติเนื้อผง
10,000 บาท รับเหรียญบูชาพระพิฆเนศ และ ร. 5 เนื้อทองแดง รุ่นเก่า 1 เหรียญ
15,000 บาท รับเหรียญบูชาพระพิฆเนศ และ ร. 5 เนื่อชุบทอง รุ่นเก่า 1 เหรียญ
20,000 บาท รับเหรียญบูชาพระพิฆเนศ และ ร. 5 เนื้อเงินหน้าทอง รุ่นเก่า 1 เหรียญ
30,000 บาท รับเหรียญบูชาพระพิฆเนศ และ ร. 5 เนื้อเงินหน้าทอง รุ่นเก่า 1 เหรียญ และพระตรีมูรติองค์บูชา 5 นิ้ว 1 องค์
40,000 บาท รับเหรียญบูชาพระพิฆเนศ และ ร. 5 เนื้อเงินหน้าทอง รุนเก่า 1 เหรียญ และพระตรีมูรติองค์บูชา 9 นิ้ว 1 องค์
50,000 บาท รับเหรียญบูชาพระพิฆเนศ และ ร. 5 เนื้อเงินหน้าทอง และเนื้อชุบทอง อย่างละ 1 เหรียญ และพระตรีมูรติองค์บูชา 9 นิ้ว 1 องค์

(ภาพ เทวรูปพระตรีมูรติ แบบปิดลายทอง ขนาด 5 นิ้ว)

ขอบุญกุศลจากการบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชน โปรอำนวยพรให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมีความสุข ความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองในทุกๆอิริยาบท ทุกกาลทุกเมื่อเทอญ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .