Posts Tagged ‘งานพระแม่อุมาเทวี วัดแขก สีลม’

งานวัดแขก 2556 งานแห่พระแม่อุมาเทวีวัดแขกสีลม เทศกาลนวราตรี วันที่ 4 – 14 ตุลาคม 2556 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขกสีลม

เริ่มเทศกาลนวราตรี !! แห่งวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
***** วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ทุรคา )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ทุรคา )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันพฤหัส ที่ 10 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556
( พิธีอภิเษกสมรส พระแม่อุมา และ พระศิวะ )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่อุมา และ พระศิวะ )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่สรัสวตี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556
งานแห่ประเพณีประจำปี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
แห่งวัดแขกสีลม ขบวนแห่เริ่มออกจากวัดเวลา 19.30 น.

. . . . . . . .