Posts Tagged ‘งานแห่พระแม่อุมา’

งานวัดแขก 2556 งานแห่พระแม่อุมาเทวีวัดแขกสีลม เทศกาลนวราตรี วันที่ 4 – 14 ตุลาคม 2556 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขกสีลม

เริ่มเทศกาลนวราตรี !! แห่งวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
***** วันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ทุรคา )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ทุรคา )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันพฤหัส ที่ 10 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่ลักษมี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556
( พิธีอภิเษกสมรส พระแม่อุมา และ พระศิวะ )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่อุมา และ พระศิวะ )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556
( พิธีบูชาองค์พระแม่สรัสวตี )
– พิธีเช้า 09.00 น.
– พิธีบูชาโฮมัม 17.00 น.
– พิธีบูชาใหญ่ 19.30 น.

***** วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556
งานแห่ประเพณีประจำปี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
แห่งวัดแขกสีลม ขบวนแห่เริ่มออกจากวัดเวลา 19.30 น.

งานวัดแขก กำหนดการงานแห่พระแม่อุมาเทวี ปี พ.ศ.2555 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม พ.ศ.2555

กำหนดการบูชาองค์เทพ (วัดแขก) ปี 2555
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลม ประจำปี พ.ศ.2555 อาทิตย์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2555
พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศ
เช้า เริ่มเวลา 09.00 น.
เย็น เริ่มเวลา 16.00 น. (หลังเสร็จพิธี จะอัญเชิญพระพิฆเนศออกแห่รอบวัด)
Read more »

. . . . . . . .