Posts Tagged ‘เสาชิงช้า’

มูลนิธิพระพิฆเนศขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี คเณศจตุรถี (วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556)

007 19-09-2555 คเณศจตุรถี มูลนิธิพระพิฆเนศ

เนื่องในโอกาสวันคเณศจตุรถี (บูชาพระพิฆเนศ) ปี 2556 นี้ มูลนิธิพระพิฆเนศ โดยพระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน) ได้จัดให้มีการบวงสรวงบูชาพระพิฆเนศตามวิถีแห่งพราหมณ์ไทยโบราณ ซึ่งพิธีบูชาพระพิฆเนศนี้ จัดขึ้นที่สำนักงานมูลนิธิพระพิฆเนศ เลขที่ 103/3 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ศรัทธา เข้าร่วมพิธีคเณศจตุรถี ในครั้งนี้

ซึ่งบารมีขององค์พระพิฆเนศ จะได้ประทานพรให้ ผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ จงมีความสุข ความสำเร็จ ความร่ำรวย แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมพิธี

(ผู้เข้าร่วมพิธีกรุณาแต่กายสุภาพ งดสวมเสื้อสีดำ
สามารถนำนมสดเข้าร่วมพิธีสรงเทวรูปได้ นมรสจืด)

กำหนดการโดยสังเขป

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เริ่มพิธีตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. เป็นต้นไป

1. เริ่มพิธีคเณศจตุรถี พราหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง และอ่านคาถาบูชาพระพิฆเนศ

2. พิธีสรงเทวรูปพระพิฆเนศ คล้องสายยัชโญปวีต เจิมแป้งมงคล ถวายในมะตูม และอารตี

3. ผู้เข้าร่วมพิธีเข้ารับเจิมแป้งมงคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพระพิฆเนศ โทรศัพท์ 0-2224-1246

006 19-09-2555 คเณศจตุรถี มูลนิธิพระพิฆเนศ

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาทุนมูลนิธิพระพิฆเนศ


มูลนิธิพระพิฆเนศ ก่อตั้งโดย พระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ปี 2537

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อช่วยหลือเด็กยากจน ให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

2.ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและมีความประสงค์จะรับการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้น

3.ส่งเสริม สนับสนุน และสงเคราะห์การบรรเทาสาธารณภัย

4.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่นๆเพื่อกิจกรรมทางศาสนา การสังคมสงเคราะห์และสาธรณประโยชน์

5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

 *** โดยสำคัญเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนให้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ***

การแจกทุนการศึกษามีขึ้นในทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น ทางมูลนิธิพระพิฆเนศ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษา สมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more »

. . . . . . . .