เทศกาลงานสงกรานต์ วันสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันสงกรานต์ เทศกาลงานลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันลอยกระทง การทำบุญบ้าน งานบุญ การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีกินเจ เทศกาลกินเจ งานประเพณีกินเจ งานกินเจ การกินเจ วันมาฆบูชา วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา การเวียนเทียน งานแห่เทียนพรรษา งานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน งานทอดกระถิน งานทอดกถิน งานกวนข้าวทิพย์
พิธีกรรมไทย ที่น่าศึกษา
พิธีกรรม การบวงสรวง การตั้งศาล การประกอบพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
รวมบทความจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กลับไปหน้ารวมกระทู้
พิธีสรงน้ำปูชนียสถาน และดอนปู่ตาหรือดอนเจ้าปู่

รายละเอียด

พิธีสรงน้ำปูชนียสถาน และดอนปู่ตาหรือดอนเจ้าปู่
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด ยโสธร


ช่วงเวลา
เทศกาลสงกรานต์ (เดือนเมษายน)

ความสำคัญ
๑. หากเป็นพระธาตุ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้ก่อสร้างธาตุ คารวะต่อพระอัฐิ
หรือพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่
๒. หากเป็นพระพุทธรูป เพื่อเป็นการคารวะตามประเพณี เพื่อให้เกิดสิริมงคล

พิธีกรรม ประกอบด้วย
๑. ช่วงเช้า จะทำบุญเลี้ยงพระ
๒. ช่วงบ่าย ชาวบ้านจะนำน้ำหอมที่เตรียมไว้มาให้พระสงฆ์ทำพิธีสวดปริตมงคล
เสร็จแล้วจึงนำน้ำไปสรงพระหรือพระธาตุ จากนั้นก็เล่นสาดน้ำกันในหมู่ประชาชน

สาระ
๑. เพื่อเป็นพุทธบูชา
๒. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
๓. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความร้อนของอากาศโดยการเล่นสาดน้ำกัน
และชำระล้างจิตใจให้สะอาดผ่องใสด้วยการทำบุญ
๔. ปลูกฝังจิตสำนึกในความกตัญญูต่อบุพการี และผู้มีพระคุณอื่นๆ

โดย : Siamganesh IP : 118.172.92.162 [ 03/06/2011 , 18:31:10 ]ร่วมส่งข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุญ รูปภาพพระพิฆเนศและองค์เทพสวยๆ พร้อมระบุแหล่งที่มาของภาพ ข้อมูลสถานที่สักการะทั่วประเทศไทย และเรื่องราวดีๆ มาได้ที่ siamganesh@gmail.com สอบถามเรื่องวิธีการบูชาเทพก็ติดต่อมาได้เช่นกันครับ
อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู , พระพรหม , พระวิษณุ , พระศิวะ , พระราม , พระกฤษณะ , พญาครุฑ
พระแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี , พระแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ , พระแม่ลักษมี , พระแม่สุรัสวดี , พระขันธกุมาร , พระหนุมาน
บทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเณศ พระคเนศ
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ,วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ เชียงใหม่ , ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก, เสาชิงช้า ศาลากลางกรุงเทพ , พระพิฆเนศนครนายก, พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา อุทยานพระพิฆเณศวร์ จ.ฉะเชิงเทรา
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม , งานนวราตรี งานวัดแขก , มหาศิวะราตรี งานมหาศิวาราตรี พิธีมหาศิวราตรี
พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพแห่งการทำลาย ประทานอำนาจเหนือผู้อื่น ขจัดภัยพิบัติ ขจัดความเจ็บป่วยและสิ่งเลวร้าย มอบความสำเร็จในทุกการกระทำ
1. ตำนานพระศิวะ / 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ / 3. เมล็ดรุทรักษะ น้ำตาพระศิวะ / 4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ /
5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ / 6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ / 7. คาถา บทสวดมนต์ บูชาพระศิวะ

ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพ / ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาฮินดู ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู / พระราชพิธีตรียัมปวาย พระราชพิธีตรีปวาย โบสถ์พราหมณ์
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ / กำหนดการวัดแขก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม งานแห่วัดแขก
เทศกาลนวราตรี งานนวราตรีวัดแขก งานแห่พระแม่อุมา วัดแขกสีลม / พิธีบูชาเทพนพเคราะห์ วัดสุทัศน์ งานไหว้เทพนพเคราะห์ /
งานคเณศจตุรถี เทศกาลแห่พระพิฆเนศ พิธีคเนศจตุรถี งานแห่เคณศจตุรถี งานพระพิฆเนศ วันคเณศจตุรถี / ดีปาวาลี ดีปาวลี ดีปาวรี ดีปาวารี งานดีปาวารี งานพระแม่ลักษมี
พระพิฆเณศวร์ พระศิวะ พระพรหม พระวิษณุ ท้าวมหาพรหม พระตรีมูรติ พระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลี พระแม่ทุรกา เจ้าแม่ทุรคา เจ้าแม่การี พระพิฆเนศวร์ พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระแม่รัศมี พระแม่สรัสวดี เจ้าแม่สุรัสวดี สรัสวตี สุรัสวตี