เทศกาลงานสงกรานต์ วันสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันสงกรานต์ เทศกาลงานลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันลอยกระทง การทำบุญบ้าน งานบุญ การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีกินเจ เทศกาลกินเจ งานประเพณีกินเจ งานกินเจ การกินเจ วันมาฆบูชา วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา การเวียนเทียน งานแห่เทียนพรรษา งานทอดผ้าป่า งานทอดกฐิน งานทอดกระถิน งานทอดกถิน งานกวนข้าวทิพย์
พิธีกรรมไทย ที่น่าศึกษา
พิธีกรรม การบวงสรวง การตั้งศาล การประกอบพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
รวมบทความจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กลับไปหน้ารวมกระทู้
บุญเลี้ยงบ้าน (เลี้ยงผีปู่ตา)

รายละเอียด

บุญเลี้ยงบ้าน (เลี้ยงผีปู่ตา)
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด อุดรธานี


ลักษณะความเชื่อ
เชื่อในผีบรรพบุรุษของชุมชน (บ้าน) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ความคุ้มครองดูแลรักษาบ้านให้ปลอดภัย
ร่มเย็น หากไม่เลี้ยงบ้านจะเกิดภัยพิบัติ

ความสำคัญ
เป็นความเชื่อของชาวบ้านก่อนเริ่มทำนา เพื่อให้บังเกิดความอุดมสมบูรณ์
และเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

พิธีกรรม
การเลี้ยงบ้านจะกำหนดเอา พุธแรก หรือ พฤหัสบดีแรกของเดือนหก จ้ำ
(ผู้วาวุโสของหมู่บ้านและเป็นผู้นำในการทำพิธี) จะเป็นผู้กำหนดวันเลี้ยงบ้าน ก่อนวันเลี้ยง
ชาวบ้านจะไปทำความสะอาดศาลปู่ตา และบริเวณรอบ ๆ ที่ดอนปู่ตา
เช้าวันเลี้ยงทุกบ้านจะนำเครื่องเลี้ยง มี ขัน ๕ เทียน ๕ คู่ ดอกไม้ ๕ คู่ ขัน ๘ มีเทียน ๘ คู่ ดอกไม้ ๘
คู่ อาหารคาว ข้าว แจ่ว และอาหารที่หาได้ตามท้องถิ่น อาหารหวาน ผลไม้ ขนม น้ำ เหล้า หมากพลู บุหรี่
ไปที่ศาล จ้ำจะนำเซ่นไหว้ปู่ตา เมื่อเสร็จพิธีจะนำอาหารกลับไปกินที่บ้านหรือจะเลี้ยงรวมที่หอปู่ตาก็ได้
(หากชาวบ้านยากจนจะรวบรวมเงินช่วยกันทำเครื่องเลี้ยงปู่ตา) ตกบ่ายจ้ำจะนำขบวนแห่
มีนางเทียมไปที่ศาลปู่ตา (นางเทียม คือ หญิงทรงเจ้า) พร้อมขัน ๕ ขัน ๘ เครื่องไหว้ เหล้า บุหรี่ หมากพลู
น้ำ ๑ เหยือก (หรือกา) จ้ำเชิญปู่ตาเข้าทรงนางเทียม นางเทียมจะลุกขึ้นฟ้อน
จ้ำจะขอคำทำนายความเป็นอยู่ของบ้านจากปู่ตา บ้านนางเทียมขบวนแห่ไปเทียม (เข้าทรง) ปู่ตาในตอนบ่ายจะมี
แคน กลอง ฉิ่ง ฉาบ ปืนแก๊ป รูปปั้นผู้หญิงผู้ชาย
บั้งไฟเสี่ยง สำหรับจุดเสี่ยงทายว่า ฝนฟ้าจะดีหรือไม่ดี ถ้าบั้งไฟขึ้นแสดงว่าฝนดี
บั้งไฟเสี่ยงไม่ขึ้นแสดงว่าฝนจะแล้ง ข้าวปลา อาหารไม่บริบูรณ์ นางเทียมจะฟ้อนไปทำนายไประยะหนึ่งก็หยุด
ปู่ตาออกจากร่างนางเทียมก็เสร็จพิธีเสี่ยง รูปปั้นชายหญิง บั้งไฟเสี่ยง
จะต้องเอาทิ้งไว้ที่ปลายนาหรือนอกหมู่บ้าน

สาระ
เป็นการแสดงความรัก ความกตัญญู และความผูกพันของชาวบ้านต่อบรรพบุรุษ
และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ซึ่งนำมาสู่ความมั่นคงของชุมชน
รับรู้ชะตากรรมของบ้านและร่วมใจกันต่อสู้ชะตากรรมนั้น ๆ

โดย : Siamganesh IP : 118.172.92.162 [ 03/06/2011 , 18:40:57 ]ร่วมส่งข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุญ รูปภาพพระพิฆเนศและองค์เทพสวยๆ พร้อมระบุแหล่งที่มาของภาพ ข้อมูลสถานที่สักการะทั่วประเทศไทย และเรื่องราวดีๆ มาได้ที่ siamganesh@gmail.com สอบถามเรื่องวิธีการบูชาเทพก็ติดต่อมาได้เช่นกันครับ
อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู , พระพรหม , พระวิษณุ , พระศิวะ , พระราม , พระกฤษณะ , พญาครุฑ
พระแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี , พระแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ , พระแม่ลักษมี , พระแม่สุรัสวดี , พระขันธกุมาร , พระหนุมาน
บทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเณศ พระคเนศ
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ,วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ เชียงใหม่ , ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก, เสาชิงช้า ศาลากลางกรุงเทพ , พระพิฆเนศนครนายก, พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา อุทยานพระพิฆเณศวร์ จ.ฉะเชิงเทรา
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม , งานนวราตรี งานวัดแขก , มหาศิวะราตรี งานมหาศิวาราตรี พิธีมหาศิวราตรี
พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพแห่งการทำลาย ประทานอำนาจเหนือผู้อื่น ขจัดภัยพิบัติ ขจัดความเจ็บป่วยและสิ่งเลวร้าย มอบความสำเร็จในทุกการกระทำ
1. ตำนานพระศิวะ / 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ / 3. เมล็ดรุทรักษะ น้ำตาพระศิวะ / 4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ /
5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ / 6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ / 7. คาถา บทสวดมนต์ บูชาพระศิวะ

ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพ / ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาฮินดู ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู / พระราชพิธีตรียัมปวาย พระราชพิธีตรีปวาย โบสถ์พราหมณ์
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ / กำหนดการวัดแขก วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดแขกสีลม งานแห่วัดแขก
เทศกาลนวราตรี งานนวราตรีวัดแขก งานแห่พระแม่อุมา วัดแขกสีลม / พิธีบูชาเทพนพเคราะห์ วัดสุทัศน์ งานไหว้เทพนพเคราะห์ /
งานคเณศจตุรถี เทศกาลแห่พระพิฆเนศ พิธีคเนศจตุรถี งานแห่เคณศจตุรถี งานพระพิฆเนศ วันคเณศจตุรถี / ดีปาวาลี ดีปาวลี ดีปาวรี ดีปาวารี งานดีปาวารี งานพระแม่ลักษมี
พระพิฆเณศวร์ พระศิวะ พระพรหม พระวิษณุ ท้าวมหาพรหม พระตรีมูรติ พระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลี พระแม่ทุรกา เจ้าแม่ทุรคา เจ้าแม่การี พระพิฆเนศวร์ พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระแม่รัศมี พระแม่สรัสวดี เจ้าแม่สุรัสวดี สรัสวตี สุรัสวตี