พระอรรถนารีศวร

รายละเอียด


พระอรรถนารีศวร

สำหรับพระเป็นเจ้าในคติของชาวฮินดูนั้น
รูปลักษณ์ที่ปรากฎขึ้นมักมีรูปร่างที่ดูแล้วแปลกตาออกไปกว่าความเป็นจริง
ดังเช่นพระอรรถนารีศวรนี้ก็เช่นกัน
พระอรรถนารีศวรมีเทวะลักษณะโดดเด่นที่ซีกด้านซ้ายเป็นพระอุมาในขณะที่ซีกด้านขวาเป็นพระศิวะ
ในปางนี้ถือว่าเป็นปางรวมกันของพระศิวะและพระอุมา
นัยหนึ่งเพื่อสะท้อนสัจจะภาวะว่าแท้จริงพระเป็นเจ้าทั้งสองคือพระศิวะและพระอุมานั้นคือพระเป็นเจ้าองค์เด
ียวกัน
และยังถือว่าพระเป็นเจ้านั้นมีอยู่ทั้งในความเป็นชายและความเป็นหญิง
ในขณะเดียวกันภาวะแท้จริงแห่งพระเป็นเจ้านั้นก็อยู่เหนือเพศภาวะของมนุษย์เราด้วย
เพศภาวะความเป็นชายและหญิงเป็นเพียงสภาวะสมมุติเท่านั้น
แต่โดยเนื้อแท้แห่ง "จิต" แล้วเป็นสิ่งไม่มีเพศ ไม่มีหญิงหรือชาย
สภาวะของชายและหญิงเป็นเพียงสภาพของสังขารร่างกาย
อันเป็นที่พักเพียงชั่วคราวของจิตวิญญาณเท่านั้น

พระอรรถนารีศวรยังสะท้อนสัจจธรรมของความเป็นคู่อีกว่าด้วยสภาวธรรมอันตรงกันข้ามกัน
นี่เองเมื่อประสานเป็นหนึ่งแล้วความสมบูรณ์สูงสุดย่อมเกิดขึ้นได้และยังสะท้อนอีกว่า
ในด้านแห่งความเข้มแข็งหรือชายนั้นก็มีความอ่อนหรือหญิงอยู่ภายใน
และภายในความอ่อนหรือหญิงนั้นก็มีความเป็นชายอยู่ภายในตัวทั้งสองด้าน
ก่อให้เกิดซึ่งกันและกัน
เสมือนหนึ่งคติของเต๋าที่กล่าวว่าในหยางมีหยินและในหยินมีหยางนั่นเอง

พลังแห่งความเป็นคู่นี้ถูกรับไปอย่างแพร่หลายทั้งจากธิเบต ภูฏาน เนปาล
ซึ่งจากอิทธิพลพลังคู่เช่นนี้ทำให้เกิดลัทธิศักติขึ้นและในศาสนาวัชรญาณ
ตันตระญาณก็ดีก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปและพระโพธสัตว์ที่มีกิริยากอดรัดศักติของตน
โดยถูกแทนความหมายในเชิงปรัชญาที่ว่าฝ่ายชายอุปมาดั่งสมาธิ
ฝ่ายหญิงอุปมาดั่งปัญญา เป็นต้น ทั้งสองจะขาดจากกันไม่ได้
เพราะหากขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การบรรลุธรรมย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย
คติเช่นนี้ไม่แตกต่างจากวัฒนธรรมแม่ในการนับถือพระศิวะและพระอุมา
รวมทั้งภาคอรรถนารีศวร ซึ่งก็สะท้อนหลักการปฏิบัติธรรมเช่นกัน
เพราะจากตำนานนั้น พระศิวะเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็ทรงเนรมิตพระอุมาขึ้น
พระอุมาเป็นผู้ทูลแนะนำให้พระศิวะทรงสร้างพระนารายณ์และพระพรหม
ืดังนี้จะเห็นได้ว่าพระอุมาเป็นดั่งปัญญา
ในขณะที่พระศิวะก็คือสมาธิอันแก่กล้าทรงพลังเช่นกัน
การเกิดโลกและจักรวาลเมื่ออาศัยอำนาจแห่งสมาธิและปัญญาฉันใด
การออกจากวัฏสงสารนี้ก็อาศัยอำนาจของสมาธิและปัญญาเช่นกัน

นอกจากนี้การมีขึ้นของรูปอรรถนารีศวรนั้นยังแสดงว่า
การปรากฎรูปของพระเป็นเจ้านั้นสามารถสำแดงรูปของเพศพ่อหรือเพศแม่ก็ได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ศรัทธาว่าจะมีจริตแบบใด
แต่ทั้งนี้เนื้อหาสาระและแก่นแท้นั้นคือหนึ่งเดียวกัน

คัดมาจาก - หนังสือพระศิวะมหาเทพ พลังปาฏิหาริย์บันดาลให้สมปรารถนา
เขียนโดย - ทิพยจักร
สำนักพิมพ์ - กรีน ปัญญาญาณ
สามารถหาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ

โดย : siamganesh IP : 182.232.15.147 [ 27/07/2010 , 23:51:40 ]ร่วมส่งข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุญ รูปภาพพระพิฆเนศและองค์เทพสวยๆ พร้อมระบุแหล่งที่มาของภาพ ข้อมูลสถานที่สักการะทั่วประเทศไทย และเรื่องราวดีๆ มาได้ที่ siamganesh@gmail.com สอบถามเรื่องวิธีการบูชาเทพก็ติดต่อมาได้เช่นกันครับ
อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู , พระพรหม , พระวิษณุ , พระศิวะ , พระราม , พระกฤษณะ , พญาครุฑ
พระแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี , พระแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ , พระแม่ลักษมี , พระแม่สุรัสวดี , พระขันธกุมาร , พระหนุมาน
บทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเณศ พระคเนศ
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ,วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ เชียงใหม่ , ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก, เสาชิงช้า ศาลากลางกรุงเทพ , พระพิฆเนศนครนายก
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม , งานนวราตรี งานวัดแขก , คเณศจตุรถี งานคเนศจตุรถี เทศกาลเคณศจตุรถี พิธีเคนศจตุรถี
พระศิวะ (พระอิศวร)
มหาเทพแห่งการทำลาย ประทานอำนาจเหนือผู้อื่น ขจัดภัยพิบัติ ขจัดความเจ็บป่วยและสิ่งเลวร้าย มอบความสำเร็จในทุกการกระทำ
1. ตำนานพระศิวะ / 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ / 3. เมล็ดรุทรักษะ น้ำตาพระศิวะ / 4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ /
5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ / 6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ / 7. คาถา บทสวดมนต์ บูชาพระศิวะ
พระพิฆเณศวร์ พระศิวะ พระพรหม พระวิษณุ ท้าวมหาพรหม พระตรีมูรติ พระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลี พระแม่ทุรกา เจ้าแม่ทุรคา เจ้าแม่การี พระพิฆเนศวร์ พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระแม่รัศมี พระแม่สรัสวดี เจ้าแม่สุรัสวดี สรัสวตี สุรัสวตี