พระวิษณุ 10 ปาง / นารายณ์สิบปาง / นารายณ์ทรงครุฑ
 
คลิกดูหน้าถัดไป [ 1 ]

0010 - พระนารายณ์ปางเปิดโลกในมหาภารตะ - สยามคเณศ : [28/11/2010]
0009 - พระวิษณุ พระราม พระกฤษณะ พระพรหม พระศิวะ - สยามคเณศ : [28/11/2010]
0008 - ทศอวตาร พระนารายณ์สิบปาง - สยามคเณศ : [28/11/2010]
0007 - พระวิษณุ อวตารเป็นหมูป่า - สยามคเณศ : [28/11/2010]
0006 - รูปพระวิษณุ (พระนารายณ์) แบบโบราณ - สยามคเณศ : [28/11/2010]
0005 - พระบาทแห่งพระวิษณุ เก็บไว้บูชาได้ครับ - สยามคเณศ : [28/11/2010]
0004 - พระวิษณุ และ พระลักษมี - สยามคเณศ : [28/11/2010]
0003 - พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ 2 - สยามคเณศ : [28/11/2010]
0002 - พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ - สยามคเณศ : [28/11/2010]
0001 - พระวิษณุมหาเทพ - siamganesh : [27/11/2009]


ร่วมส่งข่าวประชาสัมพันธ์ งานบุญ รูปภาพพระพิฆเนศและองค์เทพสวยๆ พร้อมระบุแหล่งที่มาของภาพ ข้อมูลสถานที่สักการะทั่วประเทศไทย และเรื่องราวดีๆ มาได้ที่ siamganesh@gmail.com สอบถามเรื่องวิธีการบูชาเทพก็ติดต่อมาได้เช่นกันครับ

สยามคเณศ - พระพิฆเณศวร์ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ พระตรีมูรติ พระแม่ลักษมี พระแม่อุมาเทวี พระแม่สุรัสวดี พระขันธกุมาร