การเจิมบินดิ ติลักษณ์ การเจิมหน้าผากของชาวอินเดีย ผู้บูชาองค์เทพ

บินดิ มีชื่อเรียกเยอะแยะ  เช่น ติกะ, พอททู (อันนี้เป็นภาษาเรียกของทมิฬ), ซินดูร์, ติลักษณ์, ติลักกัม, บินดิยา, กุมกุม ชื่อพวกนี้เรียกแตกต่างกันเพราะความแตกต่างกันของท้องถิ่น หรือ วัสดุที่นำมาใช้ บินดิ มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต บางครั้งก็เรียกว่า บินดี ซึ่งแปลว่า จุด  ชาวอินเดียส่วนมากที่นับถือศาสนาฮินดู เชื่อว่า บินดิเป็นสัญลักณ์อันเป็นมงคล มากกว่าคิดถึงเรื่องความสวยความงาม โดยหญิงชาวฮินดูไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เค้าจะทำสัญลักษณ์นี้ไว้บริเวณระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง  โดยส่วนมากจะใช้ผงซินดูร์ หรือ กุมกุม

แต่เดิม อินเดียตอนเหนือนั้นจะเป็นที่เข้าใจกันว่า บินดิ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะทางสังคมว่าหญิงผู้นี้ได้ผ่านพิธีการมงคลสมรสแล้ว แต่ทางอินเดียใต้นั้น ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงาน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ จะแต้มบินดิทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแต่งงาน เจ้าบ่าวจะแต่งตัวไม่สมบูรณ์ถ้าขาดติลักษณ์  ติลักษณ์นี้จะถูกทำสัญลักณ์บริเวณหน้าผากของเจ้าบ่าว ขณะอยู่ในพิธีแต่งงาน เพราะผู้นับถือฮินดูอย่างเคร่งครัดจะมีความเชื่อว่า จะไม่มีประเพณีใดหรือการบูชาใดที่สมบูรณ์ ถ้าขาด ติลักษณ์ และ ซินดูร์สีแดง ถูกเลือกเพราะว่าเป็นสีที่นำมาซึ่งความโชคดี เมื่อได้รับเจ้าสาวเข้ามาอยู่ในบ้าน บ้านนั้นจะมีแต่ความโชคดี เพราะเชื่อว่าบินดีที่อยู่ระหว่างคิ้วเจ้าสาวนั้นมีพลังแห่งศักติช่วยคุ้มครองครอบครัว ช่วยคุ้มครองผู้เป็นสามี แต่ในระยะหลังการทำสัญลักษณ์บินดิ กลายเป็นแฟชั่น มีรูปแบบและสีสันหลากหลายขึ้น

ทำไมต้องทำบินดิอยู่ระหว่างคิ้ว เพราะเชื่อกันว่าบริเวณนั้นเป็นจุดที่มีพลังมากที่สุดในร่างกายมนุษย์  เป็นจุดศูนย์รวมของจักราทั้งหลายในร่างกาย เป็นจุดศูนย์รวมสมาธิ เรียกว่าเป็นจุด command ของมนุษย์เลย และบางความเชื่อ จะกล่าวว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งพระแม่ปารวตี ที่คอยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวให้อยู่กันอย่างผาสุก รักใคร่กลมเกลียวด้วย

ต่อมาจะพูดถึงติลักษณ์ จะอยู่หน้าผากฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง เพื่อแสดงว่า ตนเป็นสาวกในศาสนาฮินดู เป็นสาวกของพระเป็นเจ้า มีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น เป็นตัวยู หรือขีดสามขีด ครับ และส่วนนี้จะมีการใช้ผงวิภูติ และผงจันทร์ด้วย

กำไลแขน สร้อยมงคลสูตร (Mangalsutra) และจุดแดงที่แต้มกลางหน้าผากสตรีอินเดีย (Bindi) ล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงาน ในทุกๆ วันสามีจะต้องแต้มจุดแดงที่กลางหน้าผากให้กับภรรยาด้วยความเชื่อว่าจุดแดงนี้เชื่อมโยงกับเส้นชีวิตของตน

แต่เมื่อใดที่สามีเสียชีวิตลง รูดาลี (Rudali) ผู้หญิงที่รับจ้างร่ำไห้ในงานศพจะเริ่มต้นร้องไห้คร่ำครวญ และเข้ามาดึงหรือทำลายสัญลักษณ์ต่างๆ ของผู้เป็นภรรยาออก เช่น หักกำไลทิ้ง ดึงสร้อยมงคลสูตรออกจากคอ และลบจุดแดงที่กลางหน้าผาก…

ขอขอบพระคุณ indiaindream.com สำหรับข้อมูล

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .