หนุมาน เทพเจ้าผู้ประทานความสำเร็จในการงาน องครักษ์ผู้ซื่อสัตย์ของพระราม

ถ้าเราจะกล่าวถึง มหากาพย์รามายณะ (Ramayana) อันเป็นมหากาพย์อันเลื่องชื่อของศาสนาฮินดูแล้ว นอกจากพระรามที่เป็นตัวเอกในเนื้อเรื่อง ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทในเรื่อง รามายณะ อย่างมาก นั่นก็คือ หนุมาน (Hanuman)

โดยทั่วไปในประเทศอินเดีย เราจะพบเห็นรูปของหนุมานได้ตามโบสถ์ฮินดูทั่วไป โดยส่วนมากมักเป็นภาพที่หนุมานทำการแหวกหน้าอกตัวเอง เผยให้เห็นถึงรูปพระราม (Ram) และพระนางสีดา (Sita) อยู่ภายในอกของตน ชาวฮินดูทั้งหลายกล่าวถึงหนุมานว่า เป็น เทพเจ้าแห่งพละกำลัง และ สัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ต่อผู้บังคับบัญชา

หนุมานนั้น เป็นบุตรของ วายุเทพ (Vayu) เทพเจ้าแห่งลม (Lord of Winds) และนางอริญาณะ (Arijana) ซึ่งเป็นลิง เมื่อหนุมานอายุได้แค่ 10 ขวบ หนุมานสามารถยกภูเขาที่มีความกว้างเป็นโยชน์ๆ และหลายๆ ครั้งก็โยนภูเขาเล่นได้อย่างง่ายดาย เหมือนโยนหินลงบ่อน้ำ

ครั้งหนึ่งหนุมานมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามเช้า หลงคิดว่านั่นคือ ลูกไม้สุกสีแดง จึงออกแรงกระโดดขึ้นไปจับพระอาทิตย์และอมไว้ในปาก ด้วยเหตุนั้นนั่นเอง เหล่าเทวดาทั้งหลายพากินเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะเกรงว่าเมื่อหนุมานอมพระอาทิตย์ไว้ในปากแล้ว มนุษย์โลกจะเป็นอย่างไรเมื่อขาดแสงจากดวงอาทิตย์ จึงประชุมกันในเทวสภาและเหาะไปให้ปรากฏต่อหน้าหนุมาน พร้อมทั้งกล่าวด้วยเทวะวาจาที่ไพเราะ และเป็นเหตุเป็นผล และเอื้อต่อหนุมานจะได้ฟัง พร้อมทั้งไตร่ตรอง เพื่อยินยอมที่จะคายพระอาทิตย์ออกมา หนุมานได้ฟังดังนั้นแล้ว จึงยอมจำนนต่อเหตุผลของเหล่าเทวดาทั้งหลาย พร้อมคายพระอาทิตย์ออกมากลับสู่ที่อันสมควรดังเดิม

และเมื่อครั้งเติบใหญ่ได้เข้าร่วมกองทัพของพระราม ก็ได้แสดงความจงรักภักดีไว้มากมาย และหนึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าว ก็คือการเหาะไปเขาหิมาลัย เพื่อไปหาสมุนไพรมารักษาบาดแผลให้พระรามและพระลักษณ์นั่นเอง

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .