เทพในศาสนาฮินดู มีอยู่หลายพระองค์

ฮินดูเทพ
คอลัมน์ รู้ไปโม้ด / หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ถาม – อยากจะทราบว่าเทพองค์ต่างๆ ในศาสนาฮินดู ว่ามีกี่องค์ และแต่ละองค์มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ /เหม่ยหลิน

ตอบ –
ศาสนาฮินดูนับถือเทพ วันนี้อัญเชิญ 9 องค์สำคัญ เริ่มจาก “พระพรหม”(พระธาดา) ตำนานบ้างว่าทรงถือกำเนิดจากไข่ บ้างว่าทรงเกิดจากดอกบัวในพระนาภีของพระนารายณ์ พระพรหมทรงเป็นผู้สร้างโลกทั้ง 3 และสรรพสิ่งทั้งหลาย สถิตอยู่ ณ พรหมปุระในพรหมโลกบนยอดเขาพระสุเมรุ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำคงคา มีหงส์เป็นพาหนะ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา กรุณา ประทานพรให้แก่ทุกคนที่ขอ มีมเหสีนามพระสรัสวดี

“พระศิวะ” (พระอิศวร, รุทระ และ ฯลฯ) เทพแห่งการทำลายล้าง สถิตอยู่ ณ เขาไกรลาส มีโคนนทิเป็นพาหนะ มีศิวลึงค์เป็นเครื่องหมายของพลังแห่งการสร้างสรรค์ มเหสีชื่อพระอุมา (ปรรพตี, ปารวดี) ฮินดูนิกายไศวะ ถือพระองค์เป็นเทพเจ้าสูงสุด เป็นทั้งผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย ปัจจุบันมีเทวสถานสำคัญอยู่ที่เมืองติรุมวันมาลัย ในอินเดียภาคใต้ ทุกปีมีพิธีเฉลิมฉลองเพื่อสักการบูชาครั้งใหญ่ เรียกว่า พิธีมหาศิวาราตรี

“พระวิษณุ” (พระนารายณ์) ฮินดูไวษณพนิกายยกพระองค์เป็นเทพสูงสุด เป็นผู้รักษาและคุ้มครองโลกให้เป็นสุข เมื่อใดเกิดยุคเข็ญจะอวตารลงมาปราบปราม ซึ่งจะมีทั้งหมด 10 ครั้ง เรียกนารายณ์ 10 ปาง ปางที่ 10 จะเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดกลียุค พระวิษณุจะเสด็จลงมาบนหลังม้าขาว พระหัตถ์ถือพระแสงดาบมีประกายดุจดาวหางลงมาปราบความชั่วร้ายในโลก แล้วสร้างโลกที่บริสุทธิ์ขึ้นใหม่

“พระคเณศ”(พิฆเนศ) โอรสพระศิวะ กวนใจพระนารายณ์ที่กำลังบรรทมอยู่จนทรงกริ้วตวาดให้ว่า “ไอ้ลูกหัวหาย” พลันนั้นเศียรพระคเณศกหลุดไป ร้อนถึงพ่อคือพระศิวะต้องไปเอาหัวช้างมาใส่ให้แทน จึงมีเศียรเป็นหัวช้างด้วยประการฉะนั้น แต่งาก็หักเหลือข้างเดียว สี่กรทรงสังข์ จักร คทา และดอกบัว

“พระอุมา” (บรรพตี, ปารวตี) มเหสีพระอิศวร ธิดาพระหิมวัต เทพแห่งภูเขาหิมาลัย กับนางเมนกา หากทรงโกรธเกรี้ยวจะปรากฏในภาคเจ้าแม่กาลี “พระลักษมี” เทพีแห่งความงาม ผู้อำนวยโชคลาภ ความมั่งคั่ง และเมตตาปรานี เป็นธิดาฤาษีภฤคุ กับนางชยาติ “พระสรัสวดี” มเหสีพระพรหม เทพีแห่งการศึกษาเล่าเรียนและศิลปวิทยาการ

“พระคงคา” พี่สาวของพระอุมา เป็นชายาพระศิวะเช่นกัน มี 3 เศียร 6 กร ถือคัมภีร์ หรือดอกบัว พระศิวะโปรดให้คงคาเทวีเสด็จลงสู่มนุษย์โลกทางพระขนงแห่งพระองค์เกิดเป็นแม่น้ำ 7 สาย หนึ่งในนั้นคือ แม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของฮินดูศาสนิก ซึ่งว่าการได้อาบ ดื่ม หรือแม้เพียงลูบหน้าด้วยน้ำจากแม่น้ำคงคาก็สามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณที่มีบาปได้พ้นทุกข์และไปสู่สรวงสวรรค์

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .