การบูชาพระพิฆเนศ เพื่อธุรกิจการศึกษา

ganesh
บูชา “พระพิฆเนศ”เพื่อธุรกิจการศึกษา

โดย อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
นักเทววิทยา ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ
[ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเผยแพร่ศาสตร์องค์เทพอินเดียและสายวิชาพราหมณ์ฮินดู ในรายการสมพงษ์ องค์เทพ รายการโทรทัศน์ที่จะช่วยชี้ช่องทางให้คุณเป็นเศรษฐีได้อย่างชัดเจน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME ซึ่งรับชมได้ทางทรู 25, 28 True PSI 18]

จากที่ได้อธิบายไว้ในคอลัมน์ฉบับก่อนๆ เรื่ององค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งนักธุรกิจ การค้า ความร่ำรวย และความสำเร็จในกิจการงานต่างๆ ฉบับนี้ ผมจะอธิบายถึงเทวานุภาพอีกด้านหนึ่งขององค์พระพิฆเนศ นั่นคือ ความเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา สติปัญญา และความรอบรู้

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์พระพิฆเนศ ได้รับการบูชาให้เป็นเทพเจ้าผู้ทรงมีเทวานุภาพหลากหลาย และถือว่ามีเทวานุภาพมากที่สุดในบรรดาทวยเทพบนสรวงสวรรค์ เป็นเทพผู้เข้าถึงได้ทุกชนชั้น ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพและความเป็นเทพแห่งการศึกษา เทพแห่งวิชาการ ความรอบรู้ ก็เป็นอีกเทวานุภาพ ที่องค์พระพิฆเนศสามารถประทานพรให้ได้

สำหรับผู้ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการศึกษา ไม่ว่าจะเปิดโรงเรียนสอนภาษา กวดวิชา ร้านหนังสือ จำหน่ายตำราเรียน ร้านขายยา ฯลฯ ควรต้องศึกษาไว้ เพื่อนำไปปรับใช้กับการบูชาองค์พระพิฆเนศ ให้ได้ผลตามสายธุรกิจของตนเอง

ในมหากาพย์ของทางอินเดีย พระพิฆเนศมีฐานะเป็นผู้รจนา มหากาพย์มหาภารตะ และมหากาพย์รามายณะ ทั้ง 2 มหากาพย์นี้ถือเป็นมหากาพย์ที่สำคัญที่สุดของอินเดีย องค์พระพิฆเนศได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงรจนา ด้วยความที่พระศิวะมหาเทพ และพระวิษณุเทพ ได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ที่จะรับหน้าที่รจนามหากาพย์ทั้ง 2 เล่มนี้ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศ มีความจำดีเยี่ยม สามารถแตกโศลกคำกลอนต่างๆ ให้ได้ความหมายที่ละเอียดลึกซึ้ง

ทวยเทพทุกพระองค์บนเขาไกรลาสและใต้บาดาลแห่งเกษียรสมุทร ก็ลงมติกันว่า องค์พระพิฆเนศเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศ มีความจำเหนือมนุษย์ และเหนือเทพทั้งปวง ตลอดจนทรงมีความสามารถในการนำเรื่องราวที่มีอยู่แล้ว ไปวิเคราะห์ ให้ตกผลึก และแตกประเด็นออกได้อีกมากมาย มหากาพย์มหาภารตะ และมหากาพย์รามายณะ จึงถือกำเนิดขึ้นบนโลกนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากพระฤาษี ผู้เป็นศิษย์แห่งองค์พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศในรูปลักษณ์ที่เกี่ยวกับวิชาการ การประทานความรอบรู้ สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีหลายลักษณะ หลายปาง ดังตัวอย่าง ดังนี้

ปางวิทยะคเณศ หรือพระพิฆเนศปางทรงอักษร คือลีลาของพระพิฆเนศที่กำลังรจนามหากาพย์มหาภารตะนั่นเอง พระพิฆเนศมี 4 พระกร ทรงขนนก หรืองาข้างที่หัก กำลังขีดเขียนลงคัมภีร์

ปางตรุณคเณศ หรือพระพิฆเนศปางเด็กหนุ่ม (ปางที่ 2 ในพระพิฆเนศ 32 ปางจากคัมภีร์มุทคลปุราณะ) ปางนี้พระพิฆเนศทรงอยู่ในรูปของชายหนุ่มผู้มีความสดใสร่าเริง พร้อมที่จะเติมเต็มตัวเองด้วยการใฝ่หาความรู้ ให้มีความสามารถ เสาะแสวงหาประสบการณ์ให้กับชีวิต

ปางโยคะคเณศ อยู่ในรูปลักษณ์ของผู้บำเพ็ญตบะ มีสายรัดแบบโยคีสำหรับทรมานตน พระพิฆเนศอยู่ในอิริยาบถทรงบำเพ็ญภาวนาเพื่อขอความรู้แจ้ง ให้บังเกิดสติปัญญา มองเห็นปัญหาและความเป็นไปของสรรพชีวิต

ปางกฤติเนคเณศ อยู่ในรูปลักษณ์ของเด็กน้อย ที่เหยียบเสี้ยนหนามมา พระพิฆเนศทรงนั่งบนโขดหิน ยกพระบาทขึ้นมา ใช้งวงดูดเอาเสี้ยนหนามนั้นออกด้วยตนเอง

ทั้ง 4 ปางที่หยิบยกมาข้างต้นนี้ ถือเป็นองค์พระพิฆเนศที่บูชาแล้ว ได้รับผลทางการศึกษาเล่าเรียน การวิจัย งานวิชาการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ผู้ที่เปิดร้านขายหนังสือ ผู้เป็นครูอาจารย์ นักเขียน นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่เปิดโรงเรียนสอนกวดวิชา สอนภาษา วิทยากร ผู้จัดงานสัมมนา ฯลฯ

เมื่อได้จัดหาองค์พระพิฆเนศ 1 ใน 4 ปางที่แนะนำมาแล้ว ก็เริ่มปฏิบัติการบูชา ซึ่งการบูชาองค์พระพิฆเนศ ให้ได้ผลในงานที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แบบแผนการบูชา ดังนี้

การบูชาพระพิฆเนศให้ได้ผลทางสติปัญญาของตนเอง (ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยากร นักเขียน ฯลฯ) ให้จัดของชุดปัญจอมฤต ได้แก่ นมจืด นมเปรี้ยว เนย น้ำผึ้ง และ น้ำมะพร้าว พร้อมทั้ง ชุดสิริมังคลาบูชา ได้แก่ น้ำเปล่า และ ดอกไม้ชนิดใดก็ได้ มาถวายองค์พระพิฆเนศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สวดมนต์บูชาด้วยหัวใจพระคาถา โอมศรี คะเณศายะ นะมะห์ (3 จบ) นั่งสมาธิถวายสักครู่ แล้วขอพรตามใจปรารถนา

การบูชาพระพิฆเนศ ให้ได้ผลทางการทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา (โรงเรียนสอนกวดวิชา โรงเรียนดนตรี กิจการร้านหนังสือ กิจการร้านเครื่องเขียน ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมผลิตของใช้ในการศึกษาทุกประเภท) ให้จัดของชุดปัญจอมฤต ได้แก่ นมจืด นมเปรี้ยว เนย น้ำผึ้ง และน้ำมะพร้าว พร้อมทั้งชุดถั่วห้าสี ได้แก่ ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วขาว ถั่วดำ และถั่วเหลือง

หากมีข้าวสารใส่จานหรือดอกไม้พวงมาลัย มาถวายร่วมด้วยก็จะเสริมพลังได้ ให้ถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สวดมนต์บูชาด้วยหัวใจพระคาถา โอม ศรี คะเณศายะ นะมะห์ (3 จบ) แล้วขอพรตามใจปรารถนา

หากได้กระทำการบูชาตามแบบแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอแล้ว ย่อมได้รับผลจากการบูชา ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

สงวนลิขสิทธิ์ โดย อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย http://www.siamganesh.com

บูชา “พระพิฆเนศ”เพื่อธุรกิจการศึกษา

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย

นักเทววิทยา ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเผยแพร่ศาสตร์องค์เทพอินเดีย และสายวิชาพราหมณ์ฮินดู ในรายการสมพงษ์ องค์เทพ รายการโทรทัศน์ที่จะช่วยชี้ช่องทางให้คุณเป็นเศรษฐีได้อย่างชัดเจน ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 16.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME ซึ่งรับชมได้ทางทรู 25, 28 True PSI 18  หรือ www.smartsme.tv

 

 

จากที่ได้อธิบายไว้ในคอลัมน์ฉบับก่อนๆ เรื่ององค์พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งนักธุรกิจ การค้า ความร่ำรวย และความสำเร็จในกิจการงานต่างๆ ฉบับนี้ ผมจะอธิบายถึงเทวานุภาพอีกด้านหนึ่งขององค์พระพิฆเนศ นั่นคือ ความเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา สติปัญญา และความรอบรู้

 

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์พระพิฆเนศ ได้รับการบูชาให้เป็นเทพเจ้าผู้ทรงมีเทวานุภาพหลากหลาย และถือว่ามีเทวานุภาพมากที่สุดในบรรดาทวยเทพบนสรวงสวรรค์ เป็นเทพผู้เข้าถึงได้ทุกชนชั้น ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพและความเป็นเทพแห่งการศึกษา เทพแห่งวิชาการ ความรอบรู้ ก็เป็นอีกเทวานุภาพ ที่องค์พระพิฆเนศสามารถประทานพรให้ได้

 

สำหรับผู้ที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการศึกษา ไม่ว่าจะเปิดโรงเรียนสอนภาษา กวดวิชา ร้านหนังสือ จำหน่ายตำราเรียน ร้านขายยา ฯลฯ ควรต้องศึกษาไว้ เพื่อนำไปปรับใช้กับการบูชาองค์พระพิฆเนศ ให้ได้ผลตามสายธุรกิจของตนเอง

 

ในมหากาพย์ของทางอินเดีย พระพิฆเนศมีฐานะเป็นผู้รจนา มหากาพย์มหาภารตะ และมหากาพย์รามายณะ ทั้ง 2 มหากาพย์นี้ถือเป็นมหากาพย์ที่สำคัญที่สุดของอินเดีย องค์พระพิฆเนศได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงรจนา ด้วยความที่พระศิวะมหาเทพ และพระวิษณุเทพ ได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ที่จะรับหน้าที่รจนามหากาพย์ทั้ง 2 เล่มนี้ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศ มีความจำดีเยี่ยม สามารถแตกโศลกคำกลอนต่างๆ ให้ได้ความหมายที่ละเอียดลึกซึ้ง

 

ทวยเทพทุกพระองค์บนเขาไกรลาสและใต้บาดาลแห่งเกษียรสมุทร ก็ลงมติกันว่า องค์พระพิฆเนศเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศ มีความจำเหนือมนุษย์ และเหนือเทพทั้งปวง ตลอดจนทรงมีความสามารถในการนำเรื่องราวที่มีอยู่แล้ว ไปวิเคราะห์ ให้ตกผลึก และแตกประเด็นออกได้อีกมากมาย มหากาพย์มหาภารตะ และมหากาพย์รามายณะ จึงถือกำเนิดขึ้นบนโลกนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากพระฤาษี ผู้เป็นศิษย์แห่งองค์พระพิฆเนศ

 

พระพิฆเนศในรูปลักษณ์ที่เกี่ยวกับวิชาการ การประทานความรอบรู้ สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีหลายลักษณะ หลายปาง ดังตัวอย่าง ดังนี้

 

ปางวิทยะคเณศ หรือพระพิฆเนศปางทรง อักษร คือลีลาของพระพิฆเนศที่กำลังรจนามหากาพย์มหาภารตะนั่นเอง พระพิฆเนศมี 4 พระกร ทรงขนนก หรืองาข้างที่หัก กำลังขีดเขียนลงคัมภีร์

 

ปางตรุณคเณศ หรือพระพิฆเนศปางเด็ก หนุ่ม (ปางที่ 2 ในพระพิฆเนศ 32 ปางจากคัมภีร์มุทคลปุราณะ) ปางนี้พระพิฆเนศทรงอยู่ในรูปของชายหนุ่มผู้มีความสดใสร่าเริง พร้อมที่จะเติมเต็มตัวเองด้วยการใฝ่หาความรู้ ให้มีความสามารถ เสาะแสวงหาประสบการณ์ให้กับชีวิต

 

ปางโยคะคเณศ อยู่ในรูปลักษณ์ของผู้ บำเพ็ญตบะ มีสายรัดแบบโยคีสำหรับทรมานตน พระพิฆเนศอยู่ในอิริยาบถทรงบำเพ็ญภาวนาเพื่อขอความรู้แจ้ง ให้บังเกิดสติปัญญา มองเห็นปัญหาและความเป็นไปของสรรพชีวิต

 

ปางกฤติเนคเณศ อยู่ในรูปลักษณ์ของเด็กน้อย ที่เหยียบเสี้ยนหนามมา พระพิฆเนศทรงนั่งบนโขดหิน ยกพระบาทขึ้นมา ใช้งวงดูดเอาเสี้ยนหนามนั้นออกด้วยตนเอง

 

ทั้ง 4 ปางที่หยิบยกมาข้างต้นนี้ ถือเป็นองค์พระพิฆเนศที่บูชาแล้ว ได้รับผลทางการศึกษาเล่าเรียน การวิจัย งานวิชาการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ผู้ที่เปิดร้านขายหนังสือ ผู้เป็นครูอาจารย์ นักเขียน นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่เปิดโรงเรียนสอนกวดวิชา สอนภาษา วิทยากร ผู้จัดงานสัมมนา ฯลฯ

 

เมื่อได้จัดหาองค์พระพิฆเนศ 1 ใน 4 ปางที่แนะนำมาแล้ว ก็เริ่มปฏิบัติการบูชา ซึ่งการบูชาองค์พระพิฆเนศ ให้ได้ผลในงานที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แบบแผนการบูชา ดังนี้

 

การบูชาพระพิฆเนศให้ได้ผลทางสติปัญญาของตนเอง (ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยากร นักเขียน ฯลฯ) ให้จัดของชุดปัญจอมฤต ได้แก่ นมจืด นมเปรี้ยว เนย น้ำผึ้ง และ น้ำมะพร้าว พร้อมทั้ง ชุดสิริมังคลาบูชา ได้แก่ น้ำเปล่า และ ดอกไม้ชนิดใดก็ได้ มาถวายองค์พระพิฆเนศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สวดมนต์บูชาด้วยหัวใจพระคาถา โอมศรี คะเณศายะ นะมะห์ (3 จบ) นั่งสมาธิถวายสักครู่ แล้วขอพรตามใจปรารถนา

 

การบูชาพระพิฆเนศ ให้ได้ผลทางการทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา (โรงเรียนสอนกวดวิชา โรงเรียนดนตรี กิจการร้านหนังสือ กิจการร้านเครื่องเขียน ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมผลิตของใช้ในการศึกษาทุกประเภท) ให้จัดของชุดปัญจอมฤต ได้แก่ นมจืด นมเปรี้ยว เนย น้ำผึ้ง และน้ำมะพร้าว พร้อมทั้งชุดถั่วห้าสี ได้แก่ ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วขาว ถั่วดำ และถั่วเหลือง

 

หากมีข้าวสารใส่จานหรือดอกไม้พวงมาลัย มาถวายร่วมด้วยก็จะเสริมพลังได้ ให้ถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สวดมนต์บูชาด้วยหัวใจพระคาถา โอม ศรี คะเณศายะ นะมะห์ (3 จบ) แล้วขอพรตามใจปรารถนา

 

หากได้กระทำการบูชาตามแบบแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอแล้ว ย่อมได้รับผลจากการบูชา ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .