องค์พระพิฆเนศ มหาเทพที่มีผู้ศรัทธาสูงสุด

รูปพระพิฆเณศ
ภาพลักษณ์ของพระพิฆเนศ ขจรขจายไปทั่วตามวันเวลาที่ผ่านไปนานหลายศตวรรษ ในขณะที่รูปลักษณ์ที่ซับซ้อนก็ได้วิวัฒน์และสะท้อนให้เห็นรูปโฉมที่หลากหลายของเทพที่มีผู้ศรัทธาและรักใคร่มากที่สุดองค์นี้เป็นผลให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นตัวแทนความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มีกฎเข้มงวดในการบูชารูปลักษณ์หรือศิลปะศาสตร์ของพระองค์ มาตั้งแต่ครั้งโบราณซึ่งลูกรักเหล่านี้ล้วนสามารถบรรยายรายละเอียดคุณสมบัติของเทพองค์นี้ได้อย่างชัดเจนทั้งในส่วนที่เป็นภาพเขียนและประติมากรรม

ในตำนานเหล่านี้พระพิฆเนศทรงได้รับการบรรยายให้เป็นเทพที่มีพระวรกายเป็นมนุษย์และมีเศียรเป็นช้างยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งหากมีพระวรกายอ้วนท้วนจนสามารถมองเห็นพระอุระยนต์ออกมาเป็นรูปทรงกลม มีผิวพระวรกายเป็นสีแดงระเรื่อ พระหัตถ์และบ่อยครั้งก็งวง ทรงจับวัตถุที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์นานาชนิด เมื่อพระองค์ทรงประทับนั่งบนแท่นพระอาสน์พระบาทครั้งหนึ่งจะอยู่ในท่านั่งสมาธิ ส่วนอีกข้างจะวางบนแท่นรองพระบาทโดยมีอาหารนานาชนิดวันกระจายอยู่ตรงหน้าพระบาท หนูตัวหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ใกล้ อาหารและเนยหน้ามองพระพักตร์ของพระองค์ดำกับขออนุญาตมีส่วนร่วมกับการกินอาหารเหล่านั้น

รูปลักษณ์ที่คุ้นเคยของพระพิฆเนศนี้ไม่เพียงเป็นผลิตผลที่ได้รับการนำเสนอซ้ำๆ จึงกลายเป็นมาตรฐานในแวดวงศิลปะแต่ยังเปิดเผยให้เห็นภาพที่ทรงพลังในความเชื่อทางด้านศาสนาและแสงไว้ด้วยข้อคิดทางหลักปรัชญาเอาไว้อีกด้วย นอกจากนี้ข้อคิดทางด้านนามธรรมที่สลับซับซ้อนยังถูกนำมาบรรยายผ่านสัญลักษณ์ต่างๆและวิธีสื่อสารกับพระองค์ของบรรดาผู้อุทิศตน จึงสามารถกล่าวได้ว่ารูปลักษณ์ของพระพิฆเนศมีความหมายไกลกว่าลึกซึ้งกว่าสิ่งที่ผู้อุทิศตนทุ่มเทความพยายามค้นหาไปมากทีเดียวเพราะแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยและธรรมดาที่สุดในโลกและยังสามารถสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ในตำนานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเทพที่มีเศียรเป็นช้างองค์นี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถนำไปสร้างความเข้าใจกับตัวตนที่เป็นจริงและศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น เนื่องจากรายละเอียดทุกชั้น สะท้อนให้เห็นความหมายในระดับชั้นต่างๆอันเป็นคุณสมบัติที่สามารถสื่อให้เห็นว่าพระพิฆเนศส่งเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ผู้คนอยากจะให้เป็น

พระวรกายของพระพิฆเนศอ้วนและเตี้ยจนเกือบจะเหมือนเด็กบรรทัดฐานในการสร้างรูปลักษณ์ของพระองค์จึงได้รับการบรรยายรูปของเด็กชายวัยประมาณ 5 ขวบ ทั้งยังมีความเห็นที่สอดคล้องต้องกันว่าพระเศียรและพระวรกายของพระองค์จะยาวกว่าขาอย่างเห็นได้ชัด คุณสมบัติด้านความเป็นเด็กได้รับการสนับสนุนจากคุณสมบัติที่มีชื่อเสียงในด้านของความอ้วน สะท้อนให้เห็นความมีเสน่ห์น่าลุ่มหลงจนใครก็ยากจะต้านทานเอาไว้ได้นอกจากนี้คุณสมบัติที่โดดเด่นของพระองค์ยังเผยให้เห็นความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างพระองค์กับพระมารดาได้อย่างชัดเจน พระพิฆเนศมาได้รับการบรรยายให้เป็นเทพที่มีเศียรเป็นช้างเสมอเนื่องจากไม่มีภาพบรรยายใดใดที่แสดงตัวตนของพระองค์ในช่วงก่อนถูกบั่นเศียรหรือไม่เหตุการณ์ของการถูกบั่นเศียรตัวตนที่โดดเด่นของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในวิหารคดศาสนาฮินดูก็เป็นตัวตนหลังจากที่พระองค์ทรงได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยเศียรช้างซึ่งมีขนาดใหญ่โตแล้ว 1 ใน 5 ของพระวรกายส่วนที่เหลือทั้งหมด สิ่งที่ใหญ่โตของพระองค์จะได้รับการเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นภูมิปัญญาที่กว้างไกลนอกจากนี้เศียรช้างของพระองค์ยังไม่ได้รับการบรรยายให้เป็นสีขาวซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องหวนคิดถึง เศียรของ พญาคชสาร ไอราวาตะ ซึ่งจากตำนานเรื่องหนึ่งระบุว่าทุกวันเสียงก่อนจะถูกนำไปสวมให้เป็นเสียงของพระพิฆเนศในเวลาต่อมาสีขาวยังเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ ที่พระพิฆเนศทรงแสดงไว้ในตำนาน อย่างไรก็ตามรูปลักษณ์ของพระพิฆเนศที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีตันตระ มักบรรยายให้พระองค์มีพระเศียรตั้งแต่ 3 ถึง 5 พระเศียร

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .