ตำนานเศียรเป็นช้างของพระพิฆเนศ อีกตำนานหนึ่ง

พระพิฆเนศ ตำนานองค์พระพิฆเนตร

ในอดีตกาล เมื่อครั้งที่ยังมีความเคร่งครัดทางด้านศาสนา เหล่าทวยเทพและนักปราชญ์ต่างบำเพ็ญตนเพื่อแสวงหาความเป็นมงคลและรางวัลแห่งความรุ่งเรืองในชีวิต

แต่ต่อมาพลังแห่งความชั่วร้ายอสูรต่างก็อุทิศตนให้แก่การบูชาและบวงสรวงเพื่อขอพรจากพระศิวะ เมื่อได้รับมาแล้วพวกเขาก็เริ่มโจมตีเหล่าทวยเทพจนพ่ายแพ้ และมีอำนาจเหนือเทพทั้งปวง

พระอินทร์และเทพองค์อื่นจึงพร้อมใจกันยื่นฎีกาถวายต่อพระศิวะ และอ้อนวอนขอให้มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่สร้างสิ่งที่สามารถช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคที่เกิดจากน้ำมือของผู้ที่ได้รับพรด้วยรางวัล แต่ใช้อย่างไม่ถูกต้องด้วยเถิด

พวกเขาขอให้พระศิวะทำลายความพยายามของอสูรที่แสร้งทำเป็นยกย่องบูชาและศรัทธาต่อองค์มหาเทพ ทั้งยังขอให้มหาเทพใช้อำนาจป้องกันมิให้อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้รับพรปกป้องใดๆ อีก

ในระหว่างที่เหล่าเทพกำลังทูลขอพระศิวะ ทันใดนั้นเองเทพหนุ่มองค์หนึ่งก็พลันหลุดออกจากพระโอษฐ์ของพระศิวะ เทพหนุ่มองค์นี้มีหน้าตาและคุณสมบัติเหมือนพระศิวะทุกประการ

พระพรหมจึงบอกว่าพระศิวะทรงสร้างเทพหนุ่มผู้นี้มา เพื่อสร้างอุปสรรคต่อความพยายามของอสูรและสิ่งชั่วร้าย เทพองค์นี้จะเป็นหัวหน้าของพวกเราทั้งหลายและเป็นเทพผู้สร้างอุปสรรค ในขณะที่เหล่าเทพกำลังขอบคุณที่มหาเทพตอบสนองต่อคำสวดและคำวิงวอน พระแม่อุมาก็มองเทพหนุ่มที่มีใบหน้าสวยงามมากเป็นพิเศษนี้ด้วยความปรารถนาอย่างลืมตัว พระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ก็ส่งกริ้ว ที่สิ่งสวยงามที่พระองค์ทรงสร้างทำให้พระมเหสีของพระองค์ทรงหวั่นไหว

พระองค์จึงสาปพระพิฆเนศ “เจ้าจงมีเศียรเป็นไอยรา มีอุระเฉกเช่นดังหม้อ มีมาลัยอสรพิษประดับที่คอ!!” จากนั้นองค์มหาเทพก็ตั้งชื่อให้โอรสของพระองค์ว่า พระพิฆเณศวร

“ความสำเร็จและความผิดหวัง…จนมีจุดเริ่มต้นมาจากเจ้า” พระศิวะทรงประกาศก้อง “เจ้าจะต้องสร้างอุปสรรคปกป้องความชั่วร้ายและช่วยเหลือทวยเทพเทวาและมนุษย์ที่ทําความดีและบูชาเจ้า”

คัดมาจาก ตำนานพระพิฆเนศ โดย ศักดิ์ บวร สำนักพิมพ์สมิต

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .