พระศิวะ เหตุที่พระศิวะมีพระศอ (คอ) เป็นสีดำ

image

เหตุที่พระศอของพระศิวะเป็นสีดำ
ครั้งหนึ่งพระวิษณุดำรัสให้มีการกวนเกษียรสมุทรขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำอัมฤตให้เหล่าเทวดา โดยมีพระศิวะเป็นประธาน เอาเขาพระสุเมรุเป็นไม้กวนทะเลน้ำนม  โดยมีพระวิษณุแปลงเป็นเต่าลงไปยันไม้คน  เพื่อไม่ให้โลกถูกทำลาย โดยมีพญานาควาสุกรีเป็นเชือกพันเขาพระสุเมรุไว้

พระวิษณุออกอุบาย ให้ฝ่ายเทวดาจับปลายหางนาควาสุกรี  ด้านหัวนาควาสุกรีนั้นเป็นเหล่าอสูร ในการกวนเกษียรสมุทรนี้ได้เกิดของมงคล 9 อย่าง คือ  นางฟ้าวารุณีเทวีแห่งสุรา วัวสุรภี วัวแห่งโภคทรัพย์ ภายหลังได้กำเนิดนนทิบริวารของพระศิวะ  ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ระลึกชาติได้คือต้นปาริชาติ นางฟ้าหลายล้านองค์กับพระจันทร์เทพ  ม้า 7 หัวที่เป็นราชรถให้พระอาทิตย์ ช้างเอราวัณที่ถวายพระอินทร์ สร้อยคออัญมณีถวายพระวิษณุ หมอยาเทวดาก็ขึ้นมากับน้ำอมฤต และพระแม่ลักษมี อย่างสุดท้ายคือ พิษของพญานาค ที่ทำลายล้างโลกได้ พระศิวะทรงดื่มยาพิษทั้งหมด เพื่อให้โลกมีสันติสุข ตั้งแต่นั้นมาพระศอของพระศิวะจึงมีสีดำ

พระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล ป๊อก เชลซี

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .