พระแม่คงคา มารดาแห่งสายน้ำ

image

จากตำนานเก่าแก่กล่าวกันว่า เมื่อโลกมนุษย์เกิดความแห้งแล้งมาก เนื่องจากด้วยพระแม่คงคาไม่ยอมปล่อยสายน้ำตกลงสู่พื้นโลก พระแม่คงคานั้นเดิมทีเป็นพระราชธิดาแห่งพระหิมวัตและพระนางเมนกา ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระพี่นางของพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ปารวตี มีหน้าที่ดูแลสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากสวรรค์

เมื่อโลกตกอยู่ในความแห้งแล้ง เหล่าทวยเทพได้ทูลขอพระศิวะให้ทรงช่วย พระองค์จึงทรงบังคับให้พระแม่คงคาคืนสายน้ำสู่โลกมนุษย์ แต่ด้วยเกรงว่าความแรงจากกระแสน้ำจากสวรรค์จะทำลายโลก จึงทรงให้พระแม่คงคาประทับบนมวยพระเกศาของพระองค์เพื่อลดความแรงของกระแสน้ำที่ไหลลงสู่โลกมนุษย์

พระคงคาเทวีทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ชำระล้างบาปได้ ให้สรรพชีวิตแก่มนุษย์ จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์ เราจะเห็นพิธีหลายอย่างต้องใช้สายน้ำพระแม่คงคา สายน้ำพระคงคาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ชาวฮินดูจึงมักบูชาสายน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อการเชื่อมต่อกับพระผู้เป็นเจ้า

พระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล ป๊อก เชลซี

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .