องค์พระศิวะ ความเกี่ยวข้องกับไทยและพุทธศาสนา

image

พระศิวะหรือพระอิศวรในประเทศไทย

ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นได้เข้ามาอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาช้านานกว่า 5 พันปี แต่มารวมกันในศาสนาพุทธนิกายมหายานและมนตรยานนานราว 2500 ปี
จะเห็นโบราณวัตถุในดินแดนนี้ไม่ว่าจะเป็นประสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมายหรืออาณาจักรนครวัดในประเทศกัมพูชาซึ่งเดิมทีเป็นของประเทศไทย มีรูปจำหลักหรือเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์มากมาย

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของคำว่า อวโลกิเตศวรนั้นมาจากรากฐานคำว่าอิศวรหรือพระศิวะ

ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามหายาน มาจากประเทศอินเดีย จะเห็นเทพเจ้าต่างๆในหลายประเทศแถบนี้มีโครงสร้างของอวโลกิเตศวรในลัทธิมหายานวัชรยานนั้นล้วนมาจากรากฐานของเทวรูปพระศิวะทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทิเบต จีน เนปาล ญี่ปุ่น เป็นต้น

จะเห็นเทวรูปพระอิศวรในเทวาลัยโบสถ์พราหมณ์เทวสถานเสาชิงช้า แม้แต่พระราชพิธีสำคัญต่างๆอันได้แก่พระราชพิธีตรียัมปวาย พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ล้วนป็นพระราชพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน

ยังมีการใช้เทวรูปพระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม เป็นหน้าบันหรือประตูโบสถ์วิหาร

ในพิธีไหว้ครูสำคัญของศาสนสถาน สถานศึกษาหรือพิธีมงคลสำหรับคนไทยแทบทุกสาขาอาชีพนั้นมักมีพิธีพราหมณ์เข้าไปร่วมด้วยเสมอ แม้แต่พิธีสะเดาะเคราะห ์เทวดานพเคราะห์ เทพนพเคราะห์ ที่ตามจริงเป็นของศาสนาฮินดูในศตวรรษที่ 4 ก็ถูกนำมาผนวกรวมกับพระพุทธศาสนามหายานไว้อย่างแนบแน่น สร้างความเจริญสุขให้กับพระพุทธศาสนากับพุทธศาสนิกชนมายาวนาน อันจะขอกล่าวถึงพระศิวะหรือเทวฤาษีที่สำคัญในพิธีไหว้ครูการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปกรรมหรือเกือบจะทุกสาขาอาชีพที่มีที่มาที่ไปสอดคล้องหรือกาารับเอาอิทธิพลของอินเดียมาทั้งสิ้น เรามีอะไรที่คล้ายกับชมพูทวีปเช่นแม่น้ำ 4 สายไหลมารวมกันที่ปากน้ำโพ ที่อินเดียก็มีแม่น้ำ 4 สายไหลมารวมกันที่จุฬาตรีคูณเหมือนกัน แต่พิธีการไหว้อาจแตกต่างกันตามพื้นที่ของประเทศ และฮินดูถือมังสวิรัติ

พระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล ป๊อก เชลซี

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .