ตำนานพระพิฆเนศเสียงา

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ พระพิฆเนศ มีชื่อว่า เอกทันตะ แปลว่าผู้มีงาเดียว นั้น ปรากฏในคัมภีร์ปุราณะซึ่งกล่าวว่า

เดิมพระพิฆเนศมี 2 งา แต่ครั้งหนึ่ง ปรศุราม ซึ่งเป็นอวตารปางหนึ่งของ พระวิษณุ (พระนารายณ์) ขึ้นไปเฝ้า พระศิวะ ที่เขาไกรลาส เวลานั้นพระศิวะบรรทมอยู่ พระพิฆเนศจึงห้ามมิให้ปรศุรามเข้าไป

ปรศุราม ซึ่งถือว่าตนเป็นคนโปรดของพระศิวะ จะเข้าไปให้ได้ จึงเกิดการวิวาทกันขึ้นกับพระพิฆเนศ ถึงขั้นรบกัน

พระพิฆเนศใช้งวงจับปรศุรามหมุนขว้างไป จนปรศุรามสลบ เมื่อปรศุรามปืนขึ้นมาจึงจับขวานซึ่งพระศิวะประทานให้ขว้างไปที่พระพิฆเณศวร พระพิฆเนศเห็นขวานก็จำได้ว่าเป็นขวานของพระศิวะประทานให้ จึงไม่ยอมต่อสู้เนื่องจากเป็นศาสตราวุธของพระบิดา แต่ก็ได้ก้มลงรับขวานด้วยงาข้างหนึ่ง งานั้นจึงหักไป

เมื่อ พระแม่ปารวตี หรือ พระศรีมหาอุมาเทวี ได้ยินเสียงวุ่นวาย จึงออกมาดูเห็นพระพิฆเนศงาหักไปข้างหนึ่ง ก็ทรงกริ้วปรศุราม กำลังจะสาบแช่งปรศุราม พอดีเวลานั้นพระวิษณุได้ปรากฏพระองค์ขึ้น ด้วยแปลงเป็นกุมารมาวิงวอนขอโทษพระนางปารวตีหรือพระศรีมหาอุมาเทวี จึงทรงประทานโทษให้แก่ปรศุราม

ด้วยเหตุนี้นับแต่นั้นมา พระพิฆเณศวร์ จึงมีงาข้างเดียว และได้นามว่า เอกทันตะคเณศ และงาที่หักนี้เอง ที่พระพิฆเนศใช้ในการเขียนคัมภีร์มหากาพย์มหาภารตะ

จากหนังสือ พระพิฆเนศวร เทพผู้ประทานความสำเร็จ เจ้าแห่งศิลปวิทยา

รองศาสตราจาร์ ดร.ศานติ ภักดีคำ สำนักพิมพ์อมรินทร์

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .