เขาไกรลาส ที่ประทับของพระศิวะ

เรื่องราวของเทพเจ้าฮินดู ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ต่างๆ นั้น เป็นเรื่องที่แปลก เพระองค์เทพแต่ละองค์จะมีที่ประทับอยู่ที่ต่างๆ กัน อาทิ ท้าวจตุโลกบาล ประทับอยู่ ณ สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา โดยมีภูเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของจักรวาล มีทะเลสีทันดรล้อมรอบอยู่ ในระหว่างเขาคือภูเขาทั้งเจ็ดลูก

ในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นั้นสวรรค์ที่สำคัญมีอยู่ด้วยกัน 4 แห่งได้แก่
1. ยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่สถิตของพระอินทร์ เป็นภูเขาทองคำแท้ทั้งภูเขา
2. ยอดเขาไกรลาส พระศิวะและพระแม่อุมาเทวีประทับอยู่ มีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่าผาเผือก เพราะมีสีขาวดั่งเงินยวง
3. พรหมโลก เป็นที่สถิตของพระพรหม และ พระแม่สุรัสวดี ซึ่งมีถึง 16 ชั้น ในวรรณคดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล่าวถึงลักษณะของพรหมโลกมากนัก
4. ไวกูณฐ์ หรือ ทะเลน้ำนม อยู่กึ่งกลางระหว่างสวรรค์ทั้ง 3 แห่งข้างต้น เป็นที่สถิตของพระวิษณุและพระแม่ลักษมี ซึ่งประทับหลับสนิทบนหลังของพระยาอนันตนาคราช และ บริเวณสะดือทะเล

สำหรับเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะนี้ บางที่ก็กล่าวว่า เป็นที่อยู่ของท้าวกุเวร ตั้งอยู่บนภูเขาหิมาลัยซึ่งเป็นยอดสูงสุดในตอนใต้ของทะเลสาบมานัส ที่ชาวฮินดูนับถือกันมาก เพราะถือกันว่าเป็นที่สถิตแห่งองค์เทพและประชาบดี หรือ พระฤาษีสำคัญๆ

ทั้งภูเขาไกรลาสและทะเลสาบมานัส ได้ถูกกล่าวถึงในมหากาพย์รามายณะและมหากาพย์มหาภารตะ ในบางตำนานก็เชื่อว่า เขาไกรลาสลูกนี้ก็คือเขาพระสุเมรุ อันเป็นแกนกลางของโลก และมีทะเลขวางอยู่เป็นที่ประทับของพระศิวะ ผู้นับถือลัทธิพราหมณ์กล่าวว่า ใจกลางทะเลสาปนี้ มีต้นชมพูศักดิ์สิทธิ์ ที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็น ซึ่งมีสายน้ำไหลออกมาจากผลของต้นไม้นี้ เกิดเป็นน้ำในทะเลสาบขึ้น เป็นสายน้ำที่มีคุณวิเศษ ทำให้อายุยืนยาวทะเลสาบแห่งนี้ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

บริเวณที่เป็นทะเลสาบและภูเขาไกรลาส จึงยึดถือกันว่า เป็นบริเวณที่จะต้องไปทำการนมัสการ หรือ ธุดงค์ เรียกว่า ไกรลาศยาตรา ซึ่งท่านพราหมณ์สวามีนวนันทะกล่าวไว้ว่า การธุดงค์ไปจนถึงภูเขาไกรลาสและได้เดินกลับทักษิณาครบ 39 รอบ ถือว่าได้บูชาอย่างสูงสุดต่อองค์พระศิวะเจ้า และการเดินทางไปจะต้องเดินทางในเดือนกันยายนหรือตุลาาคมเท่านั้น

จากหนังสือ พระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล โดย ป๊อก เชลซี สำนักพิมพ์เครือเนชั่น

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .