มนสาเทวี ธิดาแห่งพระศิวะ

พระแม่มนสาเทวี เป็นเทวีแห่งงูและอสรพิษ เป็นพระธิดาแห่งพระศิวะ กล่าวไว้ว่า ทรงกำเนิดจากพระหทัยของพระกัศยปมุนี จับพระนางภัทรุ ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระศิวะเยี่ยงพระธิดา มีพรวิเศษที่สามารถชุบชีวิตมนุษย์ขึ้นมาได้ ทรงมีพระสิริโฉมงดงามมากและมีพลังอำนาจมาก พระองค์ปรารถนาจะได้รับการบูชาในโลกมนุษย์ เพราะมิทรงได้รับอนุญาตจากพระนางปารวตีให้ประทับบนเขาไกรลาส ด้วยพระนางปารวตีทิทรงยินยอมว่าเป็นพระธิดาของพระองค์

พระนางมนสาเทวี เป็นที่เคารพสักการะของชาวฮินดู ในอินเดียถือว่าพระแม่มนสาเทวี เป็นผู้ให้ทรัพย์สินเงินทองและช่วยในการรักษาโรคต่างๆ ให้หาย มีตำนานกล่าวว่า เป็นเทพองค์เดียวที่พระแม่ปารวตีทรงอนุญาตให้บูชาได้ด้วยการถวายดอกไม้ด้วยมือซ้าย เพราะตามหลักการถวายของเทพชั้นสูงในอินเดียต้องถวายด้วยมือขวาเท่านั้น

จากหนังสือ พระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล โดย ป๊อก เชลซี สำนักพิมพ์เครือเนชั่น

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .