องค์พระศิวะมหาเทพ ตำนานองค์พระศิวะ

หากจะให้จัดลำดับความสำคัญของบรรดามหาเทพอันเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทย และอีกหลายส่วนบนโลกนี้แล้ว พระนามของพระศิวะ หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าพระอิศวร จะปรากฏขึ้นในลำดับต้นๆ เสมอ

ความสำคัญของพระศิวะนั้น นอกจากจะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลแล้ว ในด้านการกำเนิดมหาเทพองค์นี้ยังเกี่ยวเนื่องกับเทพองค์สำคัญองค์อื่น ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศ เทพผู้ประสาทความสำเร็จในด้านศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งเป็นโอรสของพระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ หรือแม้กระทั่ง องค์พระตรีมูรติ 3 มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดู ก็เป็นหนึ่งในอวตารของพระศิวะ ที่ร่วมกับพระพรหม และ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์

อิทธิปาฏิหาริย์ของพระศิวะนั้น พระองค์ทรงเป็นเทพที่ประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใดประพฤติตัวเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้ว ปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆ พระองค์ก็มักประทานพรที่ต้องการให้

สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับกำเนิดของพระศิวะมหาเทพนั้น ในยุคพระเวทยังไม่มีปรากฏพระนามของพระศิวะแต่อย่างใด แต่มีการกล่าวถึงเทพองค์สำคัญนามว่า รุทระ (ผู้ร้องไห้) ซึ่งถือกำเนิดจากพระพรหม โดยเล่าว่าเมื่อขณะที่พระพรหมกำลังอยู่ในบำเพ็ญตบะบารมีให้แก่กล้าอย่างมุ่งมั่นอยู่นั้น พระองค์เกิดความรำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง ที่พระเสโทหรือเหงื่อผุดขึ้นไปทั่วพระวรกาย และยังไหลรินย้อยลงบริเวณพระพักตร์อีกด้วย

เมื่อรู้สึกว่าถูกรบกวนด้วยเหงื่อแล้ว พระองค์จึงนำเอาไม้ ไปขูดที่บริเวณพระขนงหรือคิ้ว โดยมิได้ระมัดระวัง ไม้ได้บาดบริเวณพระขนงของพระองค์จนกระทั่งปรากฎพระโลหิตผุดซึมออกมา และหยาดหยดลงบนกองเพลิงเบื้องหน้าของพระองค์ที่พระโลหิตหยดลงในเปลวเพลิงนั้น ก็พลันเกิดเทพบุตรองค์หนึ่ง จุติขึ้นมาในเปลวเพลิงทันทีที่ถือกำเนิดขึ้นมา เทพบุตรรูปงามองค์นี้ก็ได้ร้องไห้ และพลางขอให้พระองค์ประทานนามให้แก่ตน

หลังจากนั้นเทพองค์นี้ก็มีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของมนุษย์ทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้ว บรรดามวลมนุษย์นับถือบูชาเทพองค์นี้ในนามของ พระศิวะ มหาเทพที่มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกร มีอำนาจบารมีสูงมาก และยังเป็นเทพที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามนิยมนับถือบูชากันอย่างจริงจัง โดยนับถือให้พระศิวะเป็นเทพผู้ทำลายล้าง ก็คือการทำลายสิ่งที่เลวร้ายให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้พระพรหมสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นมาใหม่

จากหนังสือ พระศิวะมหาเทพแห่งจักรวาล โดย ป๊อก เชลซี สำนักพิมพ์เครือเนชั่น

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .