พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงามและความรัก

lakshmi-goddess-of-wealth-QM19_l

ความงามตามอุดมคติ เป็นคุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนถวิลหา กระนั้นมนุษย์เราก็เข้าใจตรงกันว่า แม้จะหาความงามเช่นนั้นจนสิ้นแผ่นดินโลก ก็ไม่มีทางพบได้ นี่เป็นที่มาที่ทำให้มนุษย์ทั่วทุกมุมโลกนับถือความงาม ดังจะเห็นว่าในทุกวัฒนธรรมและความเชื่อ ล้วนมีเทวีแห่งความงามที่งามเลิศและแสนดี ไว้บูชากราบไหว้ เพราะเชื่อว่าพระนางจะอวยชัยให้พร ดลบันดาลให้ตนสมปรารถนาได้

ฝั่งตะวันตกก็มีเทพีอโฟรไดท์ตี ส่วนฝั่งตะวันออก พระแม่ลักษมีก็คือที่สุดของพระเทวีแห่งความงาม พระลักษมีได้รับการยกย่องว่าเป็นเทวีที่มีสิริโฉมงดงามเป็นเลิศที่สุดในสามโลก ทั้งยังเป็นเทวีที่ทรงคุณด้านความกรุณาปราณีประดุจมารดามีต่อบุตร เป็นเทวีที่ประทานความมั่งคั่งร่ำรวยและจงรักภักดีในความรักที่มีต่อองค์พระวิษณุมหาเทพ

คนไทยเรารู้จักพระลักษมีมานานหลายร้อยปี ไม่ว่าจะในงานประติมากรรม จิตรกรรม หรือในบทพระนางสีดา นางเอกในวรรณคดีรามเกียรติ์ เรื่องราวของพระนางเป็นที่สนใจศึกษาหาความรู้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อมีผู้นับถือองค์เทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะมองมุมใด พระแม่ลักษมีคือเทวีผู้เปี่ยมด้วยความงามและคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความมีเมตตากรุณา ซึ่งผู้นับถือพระนางสามารถยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตามคำขอพรได้

หนังสือพระลักษมีเทวีผู้เปี่ยมด้วยพระสิริโฉมและความกรุณาปราณี : วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ / สำนักพิมพ์อมรินทร์ 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .