พระแม่ลักษมีและเทวีอโฟไดติ ความเหมือนและความต่าง

lakshmi-deviScreenShot489

ไม่เพียงความคล้ายคลึงกันในสถานที่กำเนิด พระแม่ลักษมีและเทวีอโฟไดตินั้น ยังได้ชื่อว่าเป็นเทวีแห่งความรักความงามและความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันอีกด้วย

ความรักของพระแม่ลักษมีนั้นมีอยู่ 2 ประการ
ประการแรก คือ ความรักความภักดีต่อพระวิษณุหรือพระนารายณ์ อย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และประการที่สอง ความรักความเมตตาและกรุณาต่อทวยเทพ มนุษย์ และ สัตว์ สรรพชีวิตอย่างไม่มีประมาณ

ส่วนความรักของเทวีอโฟรไดท์ตินั้น เป็นความรักในเชิงลุ่มหลง พระเทวีอโฟไดติสามารถใช้ความงามหว่านเสน่ห์สะกดทวยเทพและมนุษย์ให้ลุ่มหลงในความงามจนถอนตัวไม่ขึ้น ว่ากันว่าเสน่ห์ของนางนั้นรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้ชาญฉลาดต้องกลายเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาได้ในทันที ส่วนเทวีอโฟไดติก็ไม่ได้รู้สึกเป็นอย่างอื่นนอกเสียจากความพึงพอใจ ยิ้มเยาะให้กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น และยังคงประพฤติอยู่อย่างนั้นร่ำไป

พระแม่ลักษมีสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ โดยมีดอกบัวและช้างเป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดสายน้ำ ส่วนเทวีอโฟไดตินั้นมีหอยเป็นสัญลักษณ์ แทนความหมายของน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ และความปรารถนาอันร้อนแรง ชาวกรีกยังเชื่อกันว่าเทวีอโฟไดติสามารถบันดาลให้ผู้คนมีลูก บ้างก็เรียกว่าเทวีแห่งความมีลูกดก

หนังสือพระลักษมีเทวีผู้เปี่ยมด้วยพระสิริโฉมและความกรุณาปราณี : วรลักษณ์ ผ่องสุขสวัสดิ์ / สำนักพิมพ์อมรินทร์

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .