Archive for the ‘ธรรมะ คำสอนของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู’ Category

คิชฌกูฏ ยอดเขาแห่งศรัทธา เขาคิชกูต เขาคิชกูฏ

คิชฌกูฏ ยอดเขาแห่งศรัทธา

เมื่อกล่าวถึงยอดเขาคิชฌกูฏ เราทุกคนต่างรู้กันดีว่าเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า ๑,๐๔๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทุกๆปีในช่วงที่เปิดให้มีการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้น จะมีพุทธศาสนิกชนจารึกแสวงบุญมายังยอดเขาแห่งนี้เป็นจำนวนมากเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์
ด้วยความศรัทธาและความเชื่อในอานิสงส์ที่แรงกล้าว่าการได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ถือเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและชีวิต ทำให้ในแต่ละปีมีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตามที แต่ผู้คนที่มีความศรัทธาต่างก็รอคอยเวลาที่จะขึ้นไปสักการบูชาบนยอดเขาแห่งนี้ Read more »

รามเกียรติ์ และ รามายณะ มหากาพย์รามายณะ เรื่องรามเกียรติ์

รามายณะ และ รามเกียรติ์

รามเกียรติ์ มีที่มาจากเรื่อง รามยณะ เชื่อว่าเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมายาวนานในหลากหลายพื้นที่ของชมพูทวีป กระทั่ง ฤๅษีวาลมิกิ ชาวอินเดีย รวบรวมแต่งขึ้นเป็นภาษาสันกฤต เมื่อราว 2,400 ปีมาแล้ว และแพร่หลายจากอินเดียไปยังประเทศใกล้เคียง รวมถึงอาเซียน เช่น ไทย ลาว พม่า เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งแต่ละพื้นที่เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปจนแตกต่างออกไปจากต้นฉบับเดิม

รามยณะเป็นปางหนึ่งในสิบปางของการอวตารมาปราบยุคเข็ญของพระนารายณ์ ที่มีชื่อว่า รามาวตาร โดยประพันธ์ไว้เป็นบทร้อยกรองประเภทฉันท์ เรียกว่า โศลก จำนวน 24,000 โศลก แบ่งเป็น 7 ภาค หรือกัณฑ์ ได้แก่ พาลกัณฑ์ อโยธยากัณฑ์ อรัณยกัณฑ์ กีษกินธกัณฑ์ สุนทรกัณฑ์ ยุทธกัณฑ์ อุตตรกัณฑ์

รามายณะเมื่อแพร่หลายมาไทย คนไทยแต่งใหม่เรียกว่า รามเกียรติ์ ซึ่งมีหลายฉบับด้วยกัน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระราม กับฝ่ายทศกัณฐ์ เพื่อชิงตัวนางสีดา ทางฝ่ายพระรามมีน้องชาย ชื่อ พระลักษมณ์ และหนุมาน (ลิงเผือก) เป็นทหารเอกช่วยในการทำศึก รบกันอยู่นานท้ายที่สุดฝ่ายยักษ์ก็ปราชัย
Read more »

การจัดพิธีเพื่อบูชาในวันมหาศิวะราตรี 10 มีนาคม 2556

มหาศิวะราตรี ประจำปีนี้ คือวันที่ 10 มีนาคม 2556
เป็นวันสำคัญสำหรับผู้ที่บูชาองค์พระศิวะ
มีขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้บูชา ดังต่อไปนี้

( ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการบูชาที่เขียนโดย อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย
เผยแพร่เพื่อการกุศลได้ แต่ห้ามนำไปใช้หาผลประโยชน์ทางการค้า
และต้องให้เครดิต สำนักพิมพ์สยามคเณศ Siamganesh.com ทุกครั้งนะคะ )

1. จัดเตรียมเทวรูป

ทำความสะอาดเทวรูป ที่มีประดิษฐานอยู่ในบ้านทั้งหมด หากเทวรูปองค์ไหนใช้น้ำล้างได้ก็ล้างให้สะอาด ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง หากองค์ไหนอาจเสียหายจากการถูกน้ำ ให้ใช้ผ้าหรือแปรงปัดฝุ่นให้เรียบร้อย

ให้เลือกเทวรูปพระศิวะ 1 องค์ โดยเลือกองค์ที่ขนาดไม่ใหญ่มาก ทำจากวัสดุที่โดนน้ำได้ เช่น หินแกะสลัก ทองเหลือง สำริด เรซิ่น ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ ไม่ควรเป็นเทวรูปไม้แกะสลัก ปูนปั้น ดินปั้น หรือเทวรูปที่มีการตกแต่งประดับด้วยคริสตัลเพชรพลอย เพราะอาจทำให้เสียหายจากการสรงน้ำ องค์ที่เราเลือกมานี้ จะเรียกว่า “องค์บูชา”

Read more »

ปรัชญาอินเดียก่อนพุทธกาล

๒.๑ ความนำ แนวคิดทางปรัชญาได้มีการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และเป็นที่ยอมรับร่วมกันว่ามีพัฒนาการมาจากธรรมชาติประการหนึ่งของมนุษย์ คือ ความรู้จักสงสัยใคร่รู้และการรู้จักตั้งคำถามต่อสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วพยายามคิดค้นหาคำตอบเพื่อคลายความสงสัยในเรื่อง รอบตัวมนุษย์ ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ ที่เป็นรูปธรรมอันสามารถมองเห็นได้ สัมผัสได้ด้วยสัมผัสที่หยาบ จนถึงเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งที่เป็นนามธรรมอันไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยสัมผัสที่หยาบ หากต้องใช้ประสาทสัมผัสที่ละเอียดขึ้น โดยสรุป ธรรมชาติของมนุษย์มีความสงสัยทั้งในสิ่งที่รู้ที่มองเห็นและสัมผัสได้ ทั้งในสิ่งที่ไม่รู้ที่ไม่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้  Read more »

. . . . . . . . .