Archive for the ‘พญาครุฑ การบูชาพญาครุฑ’ Category

ประวัติพญาครุฑ อานุภาพขององค์พญาครุฑ

พญาครุฑ ใหญ่ดั้งภูผา เป็นหนึ่งในท้องนภา

จากเรื่องราวตามตำราและคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู เปรีนบเทียบกันแล้ว สามารถแบ่งพญาครุฑออกได้เป็น 5 ประเภทหลัก คือ

1. มีร่างกายเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่มีปีกอยู่ด้านหลัง
2. มีร่างกายเป็นคนธรรมดา แต่มีศีรษะเป็นนก
3. มีร่างกายเป็นคนธรรมดา แต่มีศรีษะและขาเป็นนก
4. มีร่างกายเป็นนก แต่มีหัวเป็นมนุษย์
5. มีร่างกายเหมือนกับนกทุกประการ

ในมหากาพย์มหาภารตะ และ มหากายพ์รามายณะ ได้กล่าวถึงรูปร่างของพญาครุฑไว้อย่างชัดเจนว่า พญาครุฑมีขน ปีก และจะงอยปากเหมือนนกทั่วไป อวัยวะทุกส่วนมีพลานุภาพมากกว่านกธรรมดาหลายเท่านัก Read more »

ตำนานพญาครุฑ องค์พญาครุฑ

ความเชื่อที่ว่า สิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้ามาจากสวรรค์สิ่งที่วิเศษและมีอำนาจอิทธิฤทธิ์เหนือคนเดินดิน สอดแทรกอยู่ในทุกสังคมมนุษย์ มาตั้งแต่โบราณกาล มนุษย์ต้องการมีปีกบินได้ดั่งนก ใครก็ตามที่สามารถบินได้ผู้นั้นคือผู้วิเศษ สมควรแก่การเคารพบูชา เปรียบเสมือนสิ่งที่มาจากสรวงสวรรค์

ในความเป็นจริง ไม่มีทางเลยที่มนุษย์จะบินไปในอากาศได้ดังใจด้วยตัวของตัวเอง จึงไม่แปลกที่มนุษย์จะยกย่องสิ่งที่ตนทำไม่ได้อย่างเช่นการบินของนก มาเปรียบเทียบความสูงส่งและมีอิทธิพลเหนือทุกชีวิตบนพื้นดิน ทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้ ผู้คนสมัยโบราณในแถบชมพูทวีป นิยมบูชากราบไหว้พญาครุฑพญาแห่งนกที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันงูอสรพิษร้ายที่มีชุกชุมให้ห่างไกล เพราะธรรมชาติของงูย่อมกลัวนกเป็นธรรมดา และหากค้นคว้าตำนานของชนชาติต่างๆ แล้ว ก็จะพบความเชื่อเกี่ยวกับพญานกที่คล้ายคลึงกับความเชื่อของพญาครุฑของไทย ต่างกันตรงที่รูปลักษณ์ของพญาครุฑที่แตกต่างกันไป

พญาครุฑ ตำนานพญาครุฑ มหาอำนาจ มหาบารมี

พญาครุฑ สัตว์ป่าหิมพานต์เป็นใหญ่เหนือนกทุกเผ่าพันธุ์ในโลก และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ตามความเชื่อในระบอบการปกครองที่ไทยเต็มใจรับมาจากอินเดีย

คุณสมบัติโดดเด่นที่พญาครุฑได้รับการยกย่องให้เป็นพญาแห่งวิหคทั้งหลาย 1. พละกำลังอันมหาศาล มีกำลังวังชาได้ไม่มีวันหมด แม้แต่องค์พระนารายณ์ยังต้องขอผูกมิตร 2.มีเชาว์ปัญญาอันล้ำเลิศ 3. มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีอย่างสูงส่ง

ภาพอันทรงฤทธิ์และมีคุณธรรมเป็นเลิศของพญาครุฑ ส่วนใหญ่มาจากความเชื่อของชาวฮินดู ซึ่งเชื่อว่าพญาครุฑเป็นสัตว์ที่เก่งฉกาจ ฉลาดแก้ปัญหา และมีกำลังมหาศาล ยากที่จะหาใครมาต่อกรได้ Read more »

. . . . . . . . .