Archive for the ‘พระพรหม ท้าวมหาพรหม องค์พระพรหม’ Category

องค์พระนารายณ์ หรือ องค์พระวิษณุ

image

พระนารายณ์หรือพระวิษณุ เป็นเทพเจ้า 1 ใน 3 แห่งพระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 อันได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์ และพระอิศวรพระนารายณ์ถือเป็นพระผู้สงวนปกป้องรักษาโลก เมื่อเกิดเหตุเภทภัยต่างๆพระนารายณ์จะอวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญเสมอ เมื่อพราหมณ์แบ่งแยกเป็นนิกายต่างๆมากขึ้น แต่ละนิกายก็เลือกนับถือและยกย่องพระเจ้าของตน เช่นพวกที่นับถือพระวิษณุก็ได้พยายามนำเอาปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าองค์อื่น มายกให้กับพระวิษณุหรือพระนารายณ์จนหมด แม้แต่การสร้างโลกซึ่งแต่เดิมเป็นของพระพรหมก็นำมายกให้พระนารายณ์ ถึงกับมีตำนานว่าพระนารายณ์แบ่งภาคเป็นพระพรหมเพื่อสร้างโลกขึ้นหรือเท่ากับพระนารายณ์เป็นผู้สร้างโลกนั้นเอง ในหนังสือเทพเจ้าและสิ่งน่ารู้พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวไว้ว่า พระนารายณ์เป็นที่นับถือแห่งชนในมัธยมประเทศเป็นอันมาก ได้มีพยานปรากฏอยู่คือ เทวสถานอันเป็นที่บูชาพระนารายณ์นั้นมีอยู่มากกว่าของพระเป็นเจ้าอื่น
Read more »

องค์พระศิวะมหาเทพ ตำนานองค์พระศิวะ

หากจะให้จัดลำดับความสำคัญของบรรดามหาเทพอันเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทย และอีกหลายส่วนบนโลกนี้แล้ว พระนามของพระศิวะ หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าพระอิศวร จะปรากฏขึ้นในลำดับต้นๆ เสมอ

ความสำคัญของพระศิวะนั้น นอกจากจะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลแล้ว ในด้านการกำเนิดมหาเทพองค์นี้ยังเกี่ยวเนื่องกับเทพองค์สำคัญองค์อื่น ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศ เทพผู้ประสาทความสำเร็จในด้านศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งเป็นโอรสของพระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ หรือแม้กระทั่ง องค์พระตรีมูรติ 3 มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดู ก็เป็นหนึ่งในอวตารของพระศิวะ ที่ร่วมกับพระพรหม และ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์

อิทธิปาฏิหาริย์ของพระศิวะนั้น พระองค์ทรงเป็นเทพที่ประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใดประพฤติตัวเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้ว ปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆ พระองค์ก็มักประทานพรที่ต้องการให้ Read more »

ตำนานกำเนิดพระพิฆเนศ จากคัมภีร์ลิงคปุราณะ

ในสมัยหนึ่ง เหล่าอสูรพากันบูชาอ้อนวอนขอพรพระศิวะ เมื่อได้รับพรแล้ว อสูรเหล่านั้นก็พากันก่อความเดือดร้อนไปทั่ว เทวดาทั้งหลายจึงพากันไปขอพรจากพระศิวะว่า ขอให้ทรงสร้างอุปสรรคเพื่อไม่ให้อสูรสามารถทำพิธีบูชาอ้อนวอนพระองค์ได้สำเร็จ

พระศิวะรับคำขอของเหล่าเทวดา จึงเสด็จเข้าไปในครรภ์ของพระแม่อุมาเทวี และถือกำเนิดเป็น พระพิฆเณศวร เทวดาทั้งหลายต่างพากันสรรเสริญพระพิฆเนศ ผู้มีพระพักตร์เป็นช้าง จากนั้นพระพิฆเนศก็ทรงเต้นรำ

พระศิวะอุ้มพระพิฆเนศขึ้นแล้วสั่งให้พระพิฆเนศทรงสร้างอุปสรรคขัดขวางผู้ที่ประกอบพิธีกรรมโดยไม่ให้ทักษิณา (ค่าทำบุญ) แก่พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีบวงสรวง รวมทั้งยังตรัสว่า ให้คุ้มครองทั้งคนหนุ่มและคนแก่ที่บูชาพระพิฆเณศวร และให้พรว่า ถ้าใครจะทำพิธีไหว้ พระศิวะ พระนารายณ์ และ พระพรหม ต้องบูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ Read more »

องค์พระศิวะ ความเกี่ยวข้องกับไทยและพุทธศาสนา

image

พระศิวะหรือพระอิศวรในประเทศไทย

ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นได้เข้ามาอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิมาช้านานกว่า 5 พันปี แต่มารวมกันในศาสนาพุทธนิกายมหายานและมนตรยานนานราว 2500 ปี
จะเห็นโบราณวัตถุในดินแดนนี้ไม่ว่าจะเป็นประสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมายหรืออาณาจักรนครวัดในประเทศกัมพูชาซึ่งเดิมทีเป็นของประเทศไทย มีรูปจำหลักหรือเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์มากมาย

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของคำว่า อวโลกิเตศวรนั้นมาจากรากฐานคำว่าอิศวรหรือพระศิวะ Read more »

พระศิวะ เหตุที่พระศิวะมีพระศอ (คอ) เป็นสีดำ

image

เหตุที่พระศอของพระศิวะเป็นสีดำ
ครั้งหนึ่งพระวิษณุดำรัสให้มีการกวนเกษียรสมุทรขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำอัมฤตให้เหล่าเทวดา โดยมีพระศิวะเป็นประธาน เอาเขาพระสุเมรุเป็นไม้กวนทะเลน้ำนม  โดยมีพระวิษณุแปลงเป็นเต่าลงไปยันไม้คน  เพื่อไม่ให้โลกถูกทำลาย โดยมีพญานาควาสุกรีเป็นเชือกพันเขาพระสุเมรุไว้
Read more »

ตำนานเศียรเป็นช้างของพระพิฆเนศ อีกตำนานหนึ่ง

พระพิฆเนศ ตำนานองค์พระพิฆเนตร

ในอดีตกาล เมื่อครั้งที่ยังมีความเคร่งครัดทางด้านศาสนา เหล่าทวยเทพและนักปราชญ์ต่างบำเพ็ญตนเพื่อแสวงหาความเป็นมงคลและรางวัลแห่งความรุ่งเรืองในชีวิต

แต่ต่อมาพลังแห่งความชั่วร้ายอสูรต่างก็อุทิศตนให้แก่การบูชาและบวงสรวงเพื่อขอพรจากพระศิวะ เมื่อได้รับมาแล้วพวกเขาก็เริ่มโจมตีเหล่าทวยเทพจนพ่ายแพ้ และมีอำนาจเหนือเทพทั้งปวง

พระอินทร์และเทพองค์อื่นจึงพร้อมใจกันยื่นฎีกาถวายต่อพระศิวะ และอ้อนวอนขอให้มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่สร้างสิ่งที่สามารถช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคที่เกิดจากน้ำมือของผู้ที่ได้รับพรด้วยรางวัล แต่ใช้อย่างไม่ถูกต้องด้วยเถิด Read more »

พิทักษ์ โค้ววันชัย นักเขียนหนังสือบูชาองค์เทพ ที่มีผลงานมากที่สุดของไทย

image

ตามรอยปริศนาปราสาท “ขแมร์”, ปราสาทเขมร

ตามรอยปริศนาปราสาท

ไม่ใช่แค่ฉัน แต่รอยยิ้มที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าแห่งศิลานั้น มีอานุภาพมากพอที่จะทำให้ทุกคนหยุดการก้าวเดิน แล้วหันมาพิจารณา

พร้อมกับร่วมค้นหาความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในรอยยิ้มอมตะอย่างตั้งใจ

ปริศนาแห่งรอยยิ้มที่มีอายุกว่า 800 ปี ยังไม่มีใครถอดรหัสออกมาได้ก็จริง แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ร่วมกัน นั่นคือ ความมหัศจรรย์ของมนุษย์ในอดีต ที่พยายามรังสรรค์ศิลปกรรมอันงดงามเหล่านี้ขึ้นมา แม้ว่าในยุคนั้นจะยังไม่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยใดๆ เลยก็ตาม

ซัวซะเดย ขแมร์ (สวัสดี กัมพูชา)

การกลับมาเยือนกัมพูชาอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปนานถึง 8 ปี ให้ความรู้สึกต่างกันลิบลับ ครั้งก่อนฉันใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสารจากด่านปอตเปตถึงเมืองเสียมราฐราว 6-8 ชั่วโมง ทั้งที่ระยะทางเท่ากัน คือ 159 กิโลเมตร แต่เพราะถนนหนทางถูกปรับปรุงใหม่ กลายเป็นถนนลาดยางแสนสบาย ทำให้ครั้งนี้ใช้เวลาเดินทางอยู่ที่ 2 ชั่วโมงเศษๆ เท่านั้น Read more »

วิรูปักษา และ อเนกอนดิ ของดีที่ซ่อนอยู่ : ท่องเที่ยวอินเดีย

ฉันเริ่มต้นค้นหา อเนกอนดิ ด้วยการไปดูเขาอาบน้ำกันค่ะ ที่ริมแม่น้ำตังกาบัด แต่เช้าตรู่ชาวบ้านออกมาอาบน้ำ ซักผ้ากันแน่นตลิ่ง

แม่น้ำกับชาวอินเดียเป็นวิถีที่คู่กันมาแต่ไหนแต่ไรเฉกเช่นชาวเอเชียในหลายพื้นที่ ขยะริมแม่น้ำเป็นสิ่งนอกเหนือสายตาไปเลยค่ะ หลังจากเมียงมองอยู่ครู่ใหญ่ ฉันไปรอคิวเรือข้ามฟากไปอเนกอนดิ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของเมืองฮัมปิ จ่ายคนละ 15 บาทเป็นเรือยนต์ นั่งไป 5 นาทีก็ถึง  ฝั่งอเนกอนดิมีที่พักนักท่องเที่ยวเยอะ และเป็นแหล่งชุมนุมของนักเดินทางจากอิสราเอล ภูมิประเทศที่สวยแปลกตาด้วยเทือกเขาหินแกรนิต ตั้งหมิ่นเหม่ เหมือนให้ลุ้นว่าจะกลิ้งหล่นมิหล่นแหล่เมื่อไร

หากใครต้องการความสวยสงบลองข้ามฟากมาพักฝั่งอเนกอนดิก็แนะนำนะคะ หากมาหน้านา จะเห็นนาข้าวเขียว หรือเหลืองทองเต็มไปหมด

ฉันเดินเลาะไปเรื่อยประมาณ 6 กิโลเมตร เพื่อไปดักขึ้นรถประจำทางไป วัดหนุมาน วัดบนยอดเขาสูงสุด แต่ฉันไม่ได้ขึ้นหรอกนะคะ ได้แต่ส่งตัวแทนขึ้นไปชมวิว ส่วนฉันขอนั่งกินชาร้อนใส่นม และสนทนากับหนุ่มน้อยเจ้าของร้านอยู่ตีนเขาแทน ร้านเป็นเพิงเล็กๆ แต่เจ้าหนุ่มนาคราชวัยเพียง 14 ขวบ จัดการบริหารด้วยตัวเอง เขาชอบให้คนแปลกหน้าเรียกตัวเขาว่า ‘คอบร้า’ และเรียกตัวเองอย่างภาคภูมิว่า เป็นนักธุรกิจ และอนาคตก็อยากจะทำร้านต่อโดยอาจเพิ่มขายอาหาร นอกเหนือจากของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มที่มีเพียงชาใส่นม และผู้เป็นพ่อเป็นผู้ชงให้ได้ทีละแก้วจากเตาที่ใช้ฟืน Read more »

สายน้ำแห่งชีวิต โตนเลสาบ

: เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ
ภาพ : ชากร โสภาพร และเพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ

สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวโบราณสถาน ต้องบอกว่า นครวัด นครธม คือ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่อยู่ในใจคนทั้งโลก ฉันยังจำได้ว่า ครั้งแรกที่ได้เห็นนครวัด รู้สึกตะลึงกับการสร้างปราสาทและภาพแกะสลักลวดลายบนหิน เรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของขอมโบราณ ดูแล้วน่าทึ่งมาก

น่าเสียดายว่า การท่องเที่ยวครั้งแรก ไม่มีเวลาละเลียดค่อยๆ เพ่งพินิจภาพแกะสลักบนหินก้อนโตที่ตั้งเรียงรายเป็นปราสาท

โอกาสเหมาะอีกครั้งได้เปลี่ยนบรรยากาศมาท่องเที่ยวทางรถยนต์กับฟอร์จูนเนอร์คาราวาน เปิดประตูสู่อินโดจีน ครั้งที่ 10 โดยบริษัทโตโยต้า มอตอร์ ประเทศไทย จำกัด และรายการ Auto Jam เพื่อท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ไทย-กัมพูชา และเวียดนาม

ที่บอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศ เพราะไม่เคยท่องเที่ยวกับคาราวานใหญ่ขนาดนี้ ได้เห็นการท่องเที่ยวที่มากันทั้งครอบครัว ดูอบอุ่นน่ารักดี นี่คือกลุ่มคนที่รักการขับรถยนต์ท่องเที่ยว และไม่ชอบการนั่งเครื่องบิน ซึ่งมีคนเที่ยวในลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างในทริปนี้มีผู้ร่วมเดินทางกว่า 80 คน Read more »

เปรี๊ยะวิเฮียร์ มหามงกุฎแห่งพนมดงรัก

เปรี๊ยะวิเฮียร์ มหามงกุฎแห่งพนมดงรัก

เรื่อง : นิภาพร ทับหุ่น
ภาพ : ทวีศักดิ์ ภักดีหุ่น

ปราสาทพระวิหาร ตำนานไม่รู้จบ

หากเป็นไปได้ เราอยากจะเดินทางไปตามเส้นทางสายใหม่ ไปในที่ที่ไม่คุ้นเคย ไปแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งฝังตัวอยู่ตามซอกมุมโลก

แต่ถ้าหากเป็นไปได้อีกครั้ง ทางสายเก่าที่ยังมีเรื่องราวน่าพิสมัย ก็ชวนให้หวนกลับไปเยี่ยมเยือนได้แบบไม่น่าเบื่อ หลายคนจึงเลือกเดินทางกลับไปตามเส้นทางสายเก่า เพื่อย้อนหาเรื่องราวและแผ่นดินที่เคยฝากรอยเท้าไว้ อีกครั้ง

ฉันแหงนหน้าขึ้นมองนาคราช 7 เศียร ตรงบันไดศิลาหน้ามหาปราสาทขนาดใหญ่ ในใจนึกขอบคุณโชคชะตา ที่ทำให้ฉันได้กลับมายืนพินิจดูนาคที่แปลกประหลาดเหล่านี้อีกเป็นคำรบที่สอง

แสงสว่างจากพระอาทิตย์ยามเช้า ส่องให้เห็นรูปหน้าของนาคทั้ง 7 ชัดเจน ปากสั้นๆ หัวเกลี้ยงเกลา ไร้เคราและหงอน เป็นรูปนาคที่ผิดแผกจากที่ฉันเคยเห็นตามปราสาทขอมอื่นๆ นี้เองกระมังที่ทำให้คนทั่วไปเรียกนาคที่สถิตอยู่ตรงบันไดแห่งนี้ว่า นาคหัวลิง

ทอดยาวไปตามลานนาคราช สุดสายตาคือโคปุระชั้นที่ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งสุดท้ายที่อาจจะมองไม่เห็น หรือเลือนรางอยู่ไกลลิบ นั่นคือ มหาปราสาทแห่งเขาพระวิหาร เทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในลัทธิเทวราชของศาสนาฮินดู Read more »

คิชฌกูฏ ยอดเขาแห่งศรัทธา เขาคิชกูต เขาคิชกูฏ

คิชฌกูฏ ยอดเขาแห่งศรัทธา

เมื่อกล่าวถึงยอดเขาคิชฌกูฏ เราทุกคนต่างรู้กันดีว่าเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า ๑,๐๔๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทุกๆปีในช่วงที่เปิดให้มีการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้น จะมีพุทธศาสนิกชนจารึกแสวงบุญมายังยอดเขาแห่งนี้เป็นจำนวนมากเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์
ด้วยความศรัทธาและความเชื่อในอานิสงส์ที่แรงกล้าว่าการได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ถือเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและชีวิต ทำให้ในแต่ละปีมีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตามที แต่ผู้คนที่มีความศรัทธาต่างก็รอคอยเวลาที่จะขึ้นไปสักการบูชาบนยอดเขาแห่งนี้ Read more »

นครวัด ตำนานนครวัด ประวัตินครวัด ปราสาทนครวัด

นครวัดและการค้นพบ

ภาพโดย by Pigalle

ภาพโดย by Pigalle

“นครวัด” หรือฝรั่ง(เศส) เรียก อังกอร์วัด-Angkor Wat เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานที่เรียกรวมกันว่า “เมืองพระนคร” มี “นครธม” โดดเด่นเคียงคู่ ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ (เจ้าของบ้านออกเสียง เสียมเรียบ) กัมพูชา

นครวัดสร้างในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้ครองอาณาจักรขอมช่วง พ.ศ.1656-1693 ซึ่งขณะนั้นพราหมณ์ฮินดูไวษณพนิกาย นับถือพระวิษณุ (พระนารายณ์) เป็นมหาเทพ รุ่งเรือง สุริยวรมันที่ 2 ทรงสร้างปราสาทนครวัดเป็นเทวาลัยบูชา และให้เป็นที่เก็บพระศพของพระองค์ (ทรงได้พระนามภายหลังสิ้นพระชนม์ว่า บรมวิษณุ ส่งผลนครวัดมีอีกชื่อว่า บรมวิษณุมหาปราสาท) นครวัดจึงแตกต่างกับปราสาทอื่นๆ ตรงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของผู้ตาย แทนทิศตะวันออกตามขนบ

ล่วงเข้าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเปลี่ยนนครวัดเป็นศาสนสถานพุทธนิกายมหายาน จากช่วงเริ่มสร้างกลางพุทธศตวรรษที่ 17 (พ.ศ.1650-1693) ที่เป็นเทวสถานฮินดู ครั้นถึง พ.ศ.1720 จามบุกขอม ชัยวรมันที่ 7 ต้องทรงย้ายไปเมืองนครหลวง ให้สร้างเมืองนครธมและปราสาทบายน ห่างจากนครวัดไปทางเหนือ เป็นเมืองหลวงใหม่
Read more »

เทพในศาสนาฮินดู มีอยู่หลายพระองค์

ฮินดูเทพ
คอลัมน์ รู้ไปโม้ด / หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ถาม – อยากจะทราบว่าเทพองค์ต่างๆ ในศาสนาฮินดู ว่ามีกี่องค์ และแต่ละองค์มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ /เหม่ยหลิน

ตอบ –
ศาสนาฮินดูนับถือเทพ วันนี้อัญเชิญ 9 องค์สำคัญ เริ่มจาก “พระพรหม”(พระธาดา) ตำนานบ้างว่าทรงถือกำเนิดจากไข่ บ้างว่าทรงเกิดจากดอกบัวในพระนาภีของพระนารายณ์ พระพรหมทรงเป็นผู้สร้างโลกทั้ง 3 และสรรพสิ่งทั้งหลาย สถิตอยู่ ณ พรหมปุระในพรหมโลกบนยอดเขาพระสุเมรุ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำคงคา มีหงส์เป็นพาหนะ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา กรุณา ประทานพรให้แก่ทุกคนที่ขอ มีมเหสีนามพระสรัสวดี
Read more »

พราหมณ์ : ตำนานการโล้ชิงช้าในเอกสารไทย

large_DSC04372
จิตรกรรมฝาผนังการโล้ชิงช้าที่วัด มหาเจดีย์ บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอกสารไทยนับแต่โบราณหลายฉบับเราพบว่ามีความคล้ายคลึงกัน เช่น เอกสารตำนานต่าง ๆ ของล้านนาที่มีความคล้ายคลึงกันหลายฉบับ วรรณกรรมชาวบ้าน เช่น นิทานเรื่องมโนราห์ของล้านนาคล้ายคลึงกับนิทานเรื่องมโนราห์ของภาคใต้ นิทานเรื่องศรีธนญชัยของไทยคล้ายคลึงกับนิทานเรื่องเชียงเมี่ยงของลาว ฯลฯ ทั้งนี้เพราะไม่ว่าจะเป็นนิทาน ตำนาน หรือแม้แต่เอกสารทางประวัติศาสตร์ หมายถึงผลผลิตทางภูมิปัญญาของนักปราชญ์ ผู้รู้พื้นบ้าน สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม บันเทิง สาระความรู้ คติสอนใจ บทเรียน อาจเริ่มต้นจาก วรรณกรรมมุขปาฐะ ถ่ายทอดผ่านรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งจนแพร่หลายในสังคมจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม จนเมื่อมีการบันทึกเป็น วรรณกรรมลายลักษณ์ วรรณกรรมทั้งสองประเภทถูกส่งต่อกันไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกแล้วมีการนำติดตัวเดินทาง การเกิดทางของนักเล่านิทาน พ่อค้า พระสงฆ์ เมื่อสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ผ่านการเวลานานขึ้น  ส่งต่อกันมากขึ้น ในที่สุดก็แทบจะหาต้นฉบับไม่ได้ หาผู้แต่งไม่ได้ และแทบจะสืบไม่ได้เลยว่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่ใด ทั้งนี้อาจมีหลายที่ที่แต่งเรื่องราวนั้นออกมาเหมือน ๆ กัน สอดคล้องกัน เพราะมีสาเหตุปัจจัย ประสบการณ์ ความเป็นอยู่ที่คล้ายกัน ทั้งหมดทั้งมวลจึงเรียกว่า การแพร่กระจายทางวัฒนะธรรม มีทฤษฎีตั้งไว้เพื่ออธิบายสิงประเภทคือ ทฤษฎีเอกกำเนิด และ ทฤษฎีพหุกำเนิด

Read more »

. . . . . . . . .