Posts Tagged ‘บทสวดมนต์พญานาค’

พญานาค พระยานาค เทพนาคราชในอุษาคเณย์

เทพนาคราชในอุษาคเณย์

“นาค (Naga)” เป็นชื่อที่รู้จักกันมาเนิ่นนานแล้ว คุณสุจิตต์ วงศ์เทศ และ ส.พลายน้อย เคยเขียนหนังสือว่าด้วยเรื่องนาคไว้หลายเล่ม ซึ่งล้วนแล้วแต่ละเอียดลึกซึ้งแสดงให้เห็นความหมายและความสำคัญของนาคเชิงสัญลักษณ์ เกี่ยวพันถึงคติความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตของคนในสังคม

ในภารตะวิทยา ได้อรรถาธิบายเกี่ยวกับเรื่องนาคไว้ใน “ครุฑปุราณะ” ว่าด้วยเรื่องการเป็นปรปักษ์กันระหว่างครุฑกับนาค

‘นาค’ ลักษณะตัวจะเป็นงูใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง เกล็ดเหมือนปลา นาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเศียร ห้าเศียร เจ็ดเศียร และเก้าเศียร นาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจาก ‘พญาเศษนาคราช (อนันตนาคราช)’ ผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุซึ่งประทับอยู่ ณ เกษียรสมุทร มีกายใหญ่โตมหึมา มีความยาวไม่สิ้นสุด มีพันศีรษะ พญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบก เกิดจากครรภ์และจากไข่ มีอิทฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ และมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสวยงาม นาคประเภทนี้พญาครุฑไม่สามารถทำร้ายได้

“พญานาค” แบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่ คือ ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง, ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว, ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง และ ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ โดยมีกำเนิด 4 รูปแบบ คือ แบบโอปปาติกะ เกิดแล้วโตทันที, แบบสังเสทชะ เกิดจากเหงื่อไคล สิ่งหมักหมม, แบบชลาพุชะ เกิดจากครรภ์ และแบบอัณฑชะ เกิดจากฟองไข่ พญานาคชั้นสูงเช่น ‘เทพนาคาร’ จะมีกำเนิดแบบโอปาติกา
Read more »

. . . . . . . . .