Posts Tagged ‘วันคเนศจตุรถี’

คเณศจตุรถี วันบูชาพระพิฆเนศ วัดแขก เทศกาลคเนศจตุรถี วันเคณศจตุรถี ปี 2556

การปฏิบัติในวันคเณศจตุรถี

การจัดพิธีเพื่อบูชาในวันคเณศจตุรถี
จาก – อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย (สำนักพิมพ์สยามคเณศ)
มอบแด่ กลุ่มผู้ศรัทธาทุกท่าน
เนื่องในวันคเณศจตุรถี ปี พ.ศ.2556(จัดพิธีได้ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน พ.ศ.2556 วันใดก็ได้)
มีคำแนะนำดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมเทวรูป
ทำ ความสะอาดเทวรูป ที่มีประดิษฐานอยู่ในบ้านทั้งหมด หากเทวรูปองค์ไหนใช้น้ำล้างได้ก็ล้างให้สะอาด ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง หากองค์ไหนอาจเสียหายจากการถูกน้ำ ให้ใช้ผ้าหรือแปรงปัดฝุ่นให้เรียบร้อย

ให้ เลือกเทวรูปพระพิฆเนศ 1 องค์ มาจากที่ผู้บูชามีประดิษฐานอยู่ในบ้าน โดยเลือกองค์ที่ขนาดไม่ใหญ่มาก ทำจากวัสดุที่โดนน้ำได้ เช่น หินแกะสลัก ทองเหลือง สำริด เรซิ่น ฯลฯ ไม่ควรเป็นเทวรูปไม้แกะสลัก เทวรูปปูนปั้น ดินปั้น หรือเทวรูปที่มีการตกแต่งประดับด้วยคริสตัลเพชรพลอย เพราะอาจทำให้เสียหาย องค์ที่เราเลือกมานี้ จะเรียกว่า “องค์บูชา”
Read more »

. . . . . . . . .