Archive for the ‘– ภาคเหนือ’ Category

องค์พระพิฆเนศ ประดิษฐาน ณ วัดท่าใหม่อิ จ.เชียงใหม่

พระพิฆเนศ วัดท่าใหม่อิ องค์พระพิฆเนศวร์ วัดท่าใหม่อิ จ.เชียงใหม่
องค์พระพิฆเนศ ประดิษฐาน ณ วัดท่าใหม่อิ จ.เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย รณกฤต งามแฉล้ม

องค์พระพิฆเนศ ห้าแยกอำเภอพาน จ.เชียงราย

25561215-004418.jpg
พระพิฆเณศวร จ.เชียงราย
ภาพถ่ายโดย : ต้นตระกูล ใจเย็น

พระพิฆเนศ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์

25561215-003108.jpg
ภาพโดย facebook.com/nightclubtobenumbernine

ท้าวมหาพรหม วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว จ.เชียงราย

25561027-184212.jpg
วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว จ.เชียงราย

วัดสันขวาง พระเจ้าทันใจ จ.เชียงราย

25561027-184032.jpg
พระพิฆเนศ วัดสันขวาง จังหวัดเชียงราย ช่างปั้นคนเดียวกันกับที่ปั้นพระพิฆเนศ วัดพรหมรังษี บางขุนเทียน กรุงเทพ / ภาพโดย พิทักษ์ โค้ววันชัย

พระพิฆเนศ วัดควรค่าม้า เชียงใหม่

พระพิฆเนศ วัดควรค่าม้า เชียงใหม่

พระพิฆเนศ วัดควรค่าม้า เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ  รติกรวรโชค
Read more »

พระพิฆเนศ วัดสันทรายต้นกอก เชียงใหม่

วัดสันทรายต้นกอก

พระพิฆเนศ วัดสันทรายต้นกอก เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ  รติกรวรโชค

วัดสันทรายต้นกอก

เดิมชื่อ วัดสลีปิงชัยแก้วกว้าง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดสันทรายต้นกอก เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านและเป็นเอกลักษณ์ของวัด ชมความงามของพระวิหาร พระอุโบสถ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา พระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะล้านนา ผสมผสานแบบพม่า อีกทั้งเป็นแหล่งสืบสานวัฒนธรรมล้านนาให้กับอนุชนรุ่นหลัง

วัดสันทรายต้นกอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม่

องค์พระพิฆเนศ วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ

พระพิฆเนศ วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ  รติกรวรโชค

การเดินทางไปวัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่ที่ 108 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ พระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนเกาะเทือกเขาเล็ก ๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กม. ภูเขาที่ตั้งของพระธาตุดอยคำ เป็นป่าเขียวขจีมีทัศนียภาพที่สวยงาม ด้านล่างเป็นสวนราชพฤกษ์ 2549 (พืชสวนโลก) และอยู่ใกล้เคียงกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สวนสัตว์กลางคืน) เป็นปูชนียสถานสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มีอายุมากกว่า 1,300 ปี

วัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะลงจอดที่สนามบิน Read more »

พระพิฆเนศ วัดท่าใหม่อิ เชียงใหม่

วัดท่าใหม่อิ

พระพิฆเนศ วัดท่าใหม่อิ เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ  รติกรวรโชค

วัดท่าใหม่อิ จ.เชียงใหม่

จุดเด่นของวัดท่าใหม่อิคือ
วัดท่าใหม่อิมีพระวิหารทรงล้านนาที่เก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลังเดียวในตำบลป่าแดด ซึ่งสวยงามและมีคุณค่าทำให้ผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ในด้านการจัดสถานที่วัดนั้น ท่านพระมหาไพศาล ฐานวุฑฺโฒ เมื่อได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้มีวิสัยทัศน์ที่จะจัดวัดให้เป็นสถานที่ร่มรื่น สะอาดตาสวยงามจน ณ ปัจจุบันเป็นที่กล่าวขานกันว่า วัดท่าใหม่อิแห่งนี้เป็นพืชสวนโลกแห่งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ตั้งของวัดท่าใหม่อิ

วัดท่าใหม่อิ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ บ้านท่าใหม่อิ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๙๖ ตารางวา Read more »

พระพิฆเนศ สวนเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่

สวนเฉลิมพระเกียรติ์ เชียงใหม่
พระพิฆเนศ สวนเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ  รติกรวรโชค

พระพิฆเนศ วัดโมคคัลลาน เชียงใหม่

วัดโมคคัลลาน จ.เชียงใหม่

พระพิฆเนศ วัดโมคคัลลาน เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ  รติกรวรโชค
เชิญเที่ยวชม … อุทยานพุทธสถานสุทธิจิตต์ วัดโมคคัลลาน

วัดโมคคัลลาน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตั้งอยู่ที่บ้านโมคคัลลาน หมู่ 3 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดถูกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2547 เดิมเป็นรอยเท้าของสาวกพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระมหาโมคคัลลานประดิษฐานอยู่บนยอดดอย

ต่อมาพระแก้วสุทโธได้ธุดงค์ผ่านมา และได้ตั้งสัจจะอธิฐานขอสร้างพระธาตุขึ้นบนดอยแห่งนี้ โดยได้แรงศรัทธาจากชาวบ้านร่วมกันสร้างจนสำเร็จ และตั้งชื่อว่าพระธาตุดอยโมคคัลลาน Read more »

พระพิฆเนศ วัดพวกช้าง เชียงใหม่

พระพิฆเนศวัดพวกช้าง

พระพิฆเนศ วัดพวกช้าง เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ รติกรวรโชค

สถานที่ตั้งของวัด

วัดพวกช้างตั้งอยู่  เลขที่ ๒  ถ.ศรีดอนไชย  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับไนท์บาร์ซ่าร์

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดพวกช้างเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  สร้างในสมัยราชวงศ์มังราย  ตั้งอยู่ทิศอาคเนย์เฉียงเวียงใต้เวียงหลวง  ใกล้แจ่งกะต๊ำ  เป็นวัดขนาดเล็ก  ชั้นนราษฎร์  ได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังราย  สมัยพม่าปกครองประเทศล้านนา  สมัยกรุงธนบุรี  จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน

วัดพวกช้างสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๐๔๐ (คือ สร้างขึ้นสมัยราชวงค์มังรายในรัชกาลของพระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์ เชียงใหม่ล้านนา) ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖”

วัดพวกช้างมีพระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน และได้พัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างศาลาบาตร ซึ่งเป็นศาลาบาตรที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบศิลปะล้านนาประยุกต์

วัดพวกช้าง โดยการนำของ ท่านพระครูธรรมรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาส  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าวัด และ ปรับปรุงตัวอาคารกุฏิหลังเดิม เพื่อให้เป็นที่พักอาคันตุกะ โดยทุนทรัพย์ที่ใช้ในการปรับ ปรุงครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก ท่าน เจ้าคุณพระวิสุทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี กรุงเทพฯ ได้ เมตตาเป็นองค์ประธานในการจัดตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้

สำหรับที่พักอาคันตุกะของวัดพวกช้างนั้น ได้เน้นในรูปแบบ ศิลปะแบบล้านนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดตกแต่งภายนอกหรือภายใน การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หรือการจัดประดับตกแต่งด้วยภาพวาด ก็จะเน้นในรูปแบบศิลปะของ ล้านนาทั้งสิ้น ทั้งนี้ท่าน

พระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร ท่านเจ้าอาวาส วัดพวกช้าง กล่าวว่า… เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะรูปแบบของล้าน นาเอาไว้ และยังเป็นการเผยแพร่งานด้านศิลปะเหล่านี้ให้กับแขก ผู้มาพัก ได้เห็นความงดงามและเห็นคุณค่าของศิลปะล้านนาด้วย
ธรรมมาสน์ทรงล้านนา  โดย พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) ถวายไว้ ณ วัดพวกช้างเนื่องในงานทำบุญอายุครบ ๔๒ ปี พระครูธรรมรุ่งโรจน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดพวกช้าง ในโอกาสนี้พระครูธรรมธรรุ่งโรจน์ ฐานวีโร พร้อมคณะศรัทธาวัดพวกช้าง ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตที่เมตตาของพระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต ที่ได้น้อมนำธร รมมาสน์นี้มาถวายไว้ ณ วัดพวกช้าง Read more »

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ จ.เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ เชียงใหม่ แผนที่ การเดินทาง

พระพิฆเนศ จ.เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ รติกรวรโชค

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

ตั้งอยู่ที่ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ 35 ก่อตั้งโดยคุณปัณฑร ทีรคานนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นที่รวบรวมศิลปะวัตถุและเทวปฏิมากรรม ที่เป็นของสะสมของคุณปัณฑรที่ได้เริ่มสะสมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 พระพิฆเนศ เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ความสมหวังในชีวิต หน้าที่การงาน สติปัญญา โชคลาภ รวมทั้งขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย จึงทำให้มีผู้คนทุกสาขาอาชีพให้ความเคารพนับถือ และสักการะบูชากันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะชาวอินเดียและชาวเอเชียเกือบทุกประเทศ

องค์พระพิฆเนศ วัดช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่

พระพิฆเณศวร์ วัดช้างเคี่ยน เชียงใหม่

เอื้อเฟื้อภาพโดย : ชวภณ รติกรวรโชค

พระพิฆเณศ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

พระพิฆเนศดอยสุเทพ
องค์พระพิฆเนศวร วัดพระธุาตดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย ไนท์ บุตรีเดวีมาตา

องค์พระพิฆเณศวร์ วัดสุขเกษม ต้ากลาง ต.ขุนตาล จ.เชียงราย พระพิฆเนศปางสามเศียรที่ใหญ่ที่สุดของไทย วัดสุขเกษม เชียงราย

935508_357282281037961_761333871_n
พระพิฆเนศ วัดสุขเกษม ต้ากลาง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ปางตรีมุข หรือพระพิฆเณศปาง 3 เศียร ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
ประดิษฐาน ณ วัดสุขเกษม วัดต้ากลาง ต.ต้ากลาง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
องค์พระพิฆเนศนี้มีความสูงราวๆ 13 เมตร
ภาพถ่ายโดย อาจารย์แจ่ม กตปุญโญ

องค์พระพิฆเนศ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

พระพิฆเณศวร์
ที่วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว
บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ภาพถ่ายโดย : สุรสิทธิ์ เติมคุนานนท์

25560423-225610.jpg

องค์พระพิฆเนศ ณ วัดมหาวัน บนถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

12973_559148280770007_1572178163_n
องค์พระพิฆเนศ ณ วัดมหาวัน บนถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย Phakakarn Tongsomboon

วัดมหาวัน  เป็นวัดศิลปะพม่าผสมไทใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของคนเชียงใหม่ในสมัยก่อน ตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดมหาวันว่า เป็นวัดที่สร้างในสมัยของพระเจ้ากาวิละเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชคืน หลังจากที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่ามายาวนานถึง 200 ปี สิ่งที่น่าสนใจ พระเจ้าโต หรือ วิหารหลวง ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยศิลปกรรมแบบพม่า Read more »

. . . . . . . . .