Archive for the ‘นราธิวาส’ Category

พระพิฆเนศ เขามงคลพิพิธคีรี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

นายสามารถ ผลาดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และ พ.ต.อ. กฤษฏา แก้วจันดี รองบังคับการจังหวัดนราธิวาส ในพิธีเบิกเนตรองค์พระพิฆเณศ ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 ณ เทวสถานองค์พระพิฆเณศ บริเวณเขามงคลพิพิธคีรี

ประติมากรรมองค์พระศรีคเณศ พระพิฆเนศ อำเภอเมือง นราธิวาส ขนาดหน้าตักกว้าง 7 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นโดยชาวนราธิวาสกลุ่มหนึ่่ง ภายใต้การนำของ คุณ อินคาร์แซล บุศรี ปัจจุบันอายุ 76 ปี ที่ชาวนราธิวาส รู้จักกันดี ในฐานะผู้ประกอบกิจการ “ห้างดีวรรณพาณิชย์” ในอำเภอเมืองนราธิวาส Read more »

. . . . . . . . .