Archive for the ‘สงขลา’ Category

พระพิฆเนศ วัดหัวถนน สงขลา

องค์พระพิฆเนตร วัดหัวถนน จ.สงขลา

องค์พระพิฆเนตร วัดหัวถนน จ.สงขลา
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ รติกรวรโชค

พระพิฆเณศ เขาคอหงส์ จ.สงขลา

พระพิฆเนศวร์ เขาคอหงส์

องค์พระพิฆเนศวร์ เขาคอหงษ์ สงขลา
ภาพถ่ายโดย : ชวภณ รติกรวรโชค

. . . . . . . . .