Archive for the ‘– ภาคอีสาน’ Category

ศาลาแก้วกู่ จ.หนองคาย (วัดแขกหนองคาย)

ศาลาแก้วกู่ หนองคาย เทวสถานหนองคาย

เทวลัยสถาน ศาลาแก้วกู่ พลังแห่งการศรัทธา (ภาพจากคุณกรรณิการ์ ศรีแสน )

สุดเขตแดนไทย แห่งริมน้ำโขง ที่มีสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-ลาว  มิตรภาพแห่งบ้านพี่เมืองน้องตั้งแต่สมัยอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ผู้เขียนกับเพื่อนขับรถลัดเลาะตามเส้นทางริมน้ำโขงฝั่งไทย บรรยากาศริมน้ำโขงวันนี้ดูสวยแปลกตาไปมาก ที่ว่าแปลกนั้นก็คือสภาพของแม่น้ำโขง มีหาดทรายที่ทอดยาวเพิ่มมากกว่าเดิม พร้อมกับเนินหินกรวดทรายที่มีมากขึ้น ปริมาณน้ำน้อยลง อาจจะเนื่องด้วยมีความเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติ ดูผิวเผินทำให้นึกคิดว่าเราสามารถเดินข้ามจากฝั่งไทยไปลาวได้ไม่ยาก แต่หากพิจารณาดี ๆ แล้วไม่ง่ายเหมือนยากที่คิด เพราะมีเกาะแก่งที่คดเคี้ยวซ่อนสายน้ำที่ไหลเชี่ยวเอาไว้ยากต่อการข้ามเขตแดน Read more »

. . . . . . . . .