Archive for the ‘นครนายก’ Category

พระพิฆเณศวร์ วัดอุดมธานี จ.นครนายก

25561215-003406.jpg
ภาพถ่ายโดย อนันต์สิทธิ์ ทิพย์รัตน์

พระพิฆเนศใหญ่ที่สุดในโลก! อุทยานพระพิฆเณศ นครนายก แผนที่และการเดินทางไปสักการะพระพิฆเณศ

พระพิฆเนศองค์สีชมพู พระพิฆเณศวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก! ๒ ปาง ณ อุทยานพระพิฆเนศ เมืองนครนายก

อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก ตั้งอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เกิดจากแนวคิดของ “พระราชพิพัฒน์โกศล” หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โดยท่านได้รับการถวายที่ดินจำนวน ๑๖ ไร่ จากลูกศิษย์หลวงพ่อภู อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน ย่านบางยี่เรือ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ดินล้อมรอบด้วยคลองธรรมชาติ ปัจจุบันนี้ขยายพื้นที่เป็น ๒๓ ไร่

เดิมทีนั้นพระราชพิพัฒน์โกศล หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ตั้งใจจะสร้างเป็นบ้านพักคนชรา แต่ต้องพับโครงการไปจนที่ดินถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งท่านเกิดแนวความคิดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม พร้อมกับการสร้างพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๕ เมตร ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต่อมามีผู้ศรัทธาหลั่งไหลมาสักการะจำนวนมาก ท่านจึงคิดสร้างตำหนักเทพ เพื่อประดิษฐานเทพหลายองค์

Read more »

. . . . . . . . .