Archive for the ‘อ่างทอง’ Category

รูปปั้นพ่อปู่ฤาษีนารอด วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง

image

ฤษีนารอดหรือนารทะมุนี บรมครูปู่ฤาษี

ฤาษีตาไฟ วัดม่วง จ.อ่างทอง รูปพ่อแก่ฤาษีตาไฟ พ่อปู่ฤาษีตาไฟ

image

องค์พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความร่ำรวย วัดม่วง จ.อ่างทอง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในไทย

image

องค์พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ประทานพร ประดิษฐาน ณ วัดม่วง จ.อ่างทอง วัดที่มีพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดของไทย

image

. . . . . . . . .